ดูดวง ดวง หรือ Horoscope หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดชีวิตของคน- Page 5 of 64


ดูดวงรายเดือน ราศีสิงห์

ดูดวงรายเดือนวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 >> ราศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ส.ค. – 16 ก.ย.) << ตัวคุณ : วาสนาของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นั้น  ท่านมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงคนรอบข้าง  มีโอกาสได้เข้าสังคมบ่อยมากขึ้น  เป็นช่วงที่ท่านอาจจะต้องพึ่งพาเพื่อนฝูงเพื่อความสำเร็จและมั่นคงในเดือนนี้  ซึ่งจะนำพาเรื่องความก้าวหน้าในเรื่องการงาน การเงิน สุขภาพ : วาสนาเรื่องสุขภาพของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นั้น  สุขภาพท่านอาจจะมีเจ็บป่วยบ้าง  แต่จะไม่ร้ายแรง  โดยมากต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพจิต  เพราะท่านมักฟุ้งซ่านหวาดระแวงไปทุกเรื่อง  บางทีมักจะนอนไม่ค่อยหลับ  ตื่นกลางดึก การเงิน : วาสนาเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นั้น  การเงินท่านถือว่าดีมีเงินไม่ขาด  แต่ท่านควรจะเข้าสังคมให้มากขึ้น  หรือเรียกว่าต้องเดินทางถึงจะได้เงิน  เป็นช่วงที่ท่านมักจะขยันหาเงินเป็นพิเศษด้วย  เป็นช่วงที่ท่านควรเก็บเกี่ยวไว้ให้มาก การงาน : วาสนาเรื่องการงานของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นั้น  การงานท่านนับว่ามีความมั่นคงเป็นอย่างมาก  มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเพื่อนฝูง  หรืองานที่ต้องติดต่อเดินทาง  มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมบ่อยมากขึ้น  การงานท่านมีโอกาสมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป ความรัก : วาสนาเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นั้น  ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว  ความรักถือว่ายังมีความสดใสดี  รักกันเหมือนเพื่อน  คู่ครองมักช่วยเหลือเรื่องการเงิน  สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครอง  หากท่านได้คู่ครอง […]

ดูดวงรายเดือน ราศีเมษ

ดูดวงรายเดือนวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 >> ราศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.) << ตัวคุณ : วาสนาของชาวราศีเมษในเดือนนี้นั้น  เป็นช่วงที่มีภาระและวิ่งเต้น  ชีวิตมักจะเหนื่อย ในเรื่องครอบครัว หรือมักจะขัดแย้งกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนได้แต่ตรงนี้จะไม่เสียหาย   รวมถึงมักไม่ถูกใจในเรื่องบริวาร หรือบุตรหลานได้ด้วย  ขอให้ท่านใจเย็นเดี๋ยวก็ผ่านไป สุขภาพ : วาสนาเรื่องสุขภาพของชาวราศีเมษในช่วงนี้นั้น สุขภาพท่านในเดือนนี้อาจจะเจ็บป่วยได้  หรือมักจะเหนื่อยล้าทำงานมากไป  จนไม่มีเวลาดูแลตนเอง  ขอให้ท่านหันมาดูแลตนเองเอาไว้บ้าง  จะได้ไม่ต้องเอาเงินไปให้โรงพยาบาล การเงิน : วาสนาเรื่องการเงินของชาวราศีเมษในช่วงนี้นั้น  การเงินท่านถือว่ายังดีสามารถหาเงินได้  บางท่านอาจจะได้เงินมาจากคู่ครอง หรือหุ้นส่วน  รวมถึงต่างเพศมักให้โชคให้คุณเป็นอย่างดี  แต่ท่านอาจจะหาเงินด้วยความเหนื่อยหน่อยเป็นธรรมดา การงาน : วาสนาเรื่องการงานของชาวราศีเมษในช่วงนี้นั้น  การงานมักมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาให้คอยตามแก้เสมอ  ขอให้ท่านใจเย็นและมีสติไว้ให้มาก  หลายท่านมักจะเจองานแก้ปัญหาหรืองานอาจจะชะลอตัวได้ด้วย   ท่านที่ทำงานประจำ  เจ้านายอาจจะอุปถัมภ์ไม่ดีเท่าที่ควร ความรัก : วาสนาเรื่องความรักของชาวราศีเมษในช่วงนี้นั้น  ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว คู่ครองมักจะช่วยเหลือในเรื่องการเงินได้ดี  ชีวิตรักยังมีความมั่นคงแม้ว่าจะขัดแย้งกันบ้าง  สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครอง  […]

ดูดวงรายเดือน ราศีกรกฎ

ดูดวงรายเดือนวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 >> ราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 15 ก.ค. – 16 ส.ค.) << ตัวคุณ : วาสนาของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นั้น  เป็นเดือนที่ท่านคิดถึงแต่เรื่องเงินๆทองๆ  เป็นช่วงที่ท่านมักจะกังวลและร้อนในในเรื่องการเงินทรัพย์สิน  แต่ในเดือนนี้ยังดีที่คนในครอบครัวสามารถช่วยเหลือและอุปถัมภ์ท่านได้ดี  ขอให้ท่านรอบคอบในการดำเนินชีวิตไว้ก่อนเป็นดีที่สุด สุขภาพ : วาสนาเรื่องสุขภาพท่านในเดือนนี้นั้น  สุขภาพท่านถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่น่ากังวลมากนัก  โดยมากหากจะมีมักจะเป็นเรื่องสุขภาพจิตมากกว่า  เพราะว่ายังมีหลายๆเรื่องที่ท่านยังปล่อยวางกับชีวิตไม่ได้  ขอให้ท่านรู้จักปล่อยวางบ้างแล้วชีวิตจะมีความสุขขึ้น การเงิน : วาสนาเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นั้น  การเงินท่านอาจจะยังไม่ดีมากเท่าไรนัก  แต่ว่าจะดีที่คนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องยังพอช่วยเหลือได้บ้าง  บางท่านอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องบ้าน รถ อาคารสถานที่ก็ได้ การงาน : วาสนาเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นั้น  เป็นช่วงที่การงานท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป  และมีความมั่นคง มีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่  บางท่านอาจจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเพื่อน  แต่ต้องระวังอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างเป็นธรรมดา ความรัก : วาสนาเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นั้น  ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ความรักในเดือนนี้อาจจะยังดูเรียบๆยังไม่สดใสเท่าที่ควร  เพราะว่าท่านมักจะสนใจเรื่องการงานในเพื่อนฝูงมากกว่าในระยะนี้  สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครอง  ในเดือนนี้โชคทางความรักอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควร ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก : […]

ดูดวงรายเดือน ราศีกันย์

ดูดวงรายเดือนวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 >> ราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 17 ก.ย. – 16 ต.ค.) << ตัวคุณ : วาสนาของชาวราศีกันย์ในช่วงนี้นั้น  ท่านมักจะคิดถึงแต่เรื่องเงินๆทองๆเป็นสำคัญ  เป็นช่วงที่ชีวิตที่ท่านอาจจะมีภาระให้รับผิดชอบมากในระยะนี้  ชีวิตมักจะเดินทางบ่อยมักจะมีการเจรจาติดต่อมากขึ้น  หากเข้าหาเพื่อนฝูงขอให้ท่านเข้าหาด้วยความระมัดระวังเพราะอาจจะขัดแย้งกันได้ สุขภาพ : วาสนาเรื่องสุขภาพของชาวราศีกันย์ในช่วงนี้นั้น  สุขภาพท่านในเดือนนี้อาจจะเจ็บป่วยได้  ต้องระวังอุบัติเหตุบาดแผลเอาไว้บ้าง  ในด้านสุขภาพจิตท่านมักจะอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่าย  ขอให้ท่านใจเย็นและปล่อยวางให้เป็นจะได้ไม่ทุกข์ การเงิน : วาสนาเรื่องการเงินของชาวราศีกันย์ในช่วงนี้นั้น  การเงินท่านในเดือนนี้ถือว่าดีมีความมั่นคง  จับอะไรมักจะมือขึ้นในช่วงนี้  รวมถึงท่านมักจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือได้ด้วย  บางท่านอาจจะได้เงินแบบลับๆหรือเงินใต้โต๊ะได้ด้วย การงาน : วาสนาเรื่องการงานของชาวราศีกันย์ในช่วงนี้นั้น  การงานท่านถือว่าดีมากประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  ส่วนท่านที่ค้าขายการค้าในเดือนนี้ก็จะมีสภาพคล่องเป็นอย่างดี  อาจจะมีงานเร่งด่วนเข้ามาในระยะนี้  ชีวิตมักจะต้องเกี่ยวข้องกับเพื่อนหรือการเดินทางติดต่อเจรจา ความรัก : วาสนาเรื่องความรักของชาวราศีกันย์ในช่วงนี้นั้น  ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว  ท่านมีโอกาสใกล้ชิดกับคู่ครองมากขึ้น  และอาจจะมีบ้างที่ต้องขัดแย้งกับคู่ครอง  อาจจะทำให้ท่านหัวเสียได้ด้วย  สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครอง  หากท่านได้คู่ครอง  ในเดือนนี้ท่านจะถูกโฉลกกับเพื่อน ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก : […]

ดูดวงรายเดือน ราศีพิจิก

ดูดวงรายเดือนวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 >> ราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.) << ตัวคุณ : วาสนาของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นั้น  เป็นเดือนที่ท่านอาจจะมีโชคลาภจากความสูญเสีย หรือต้องเสียหายก่อนแล้วจึงได้ดีทีหลัง  ชีวิตในเดือนนี้มักจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง  ความก้าวหน้าในชีวิตถือว่ายังดี สุขภาพ : วาสนาเรื่องสุขภาพของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นั้น  สุขภาพท่านถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ถึงจะเจ็บป่วยก็สามารถรักษาหายได้ไม่เป็นไร  โดยมากต้องระวังคนในครอบครัวเสียมากกว่า  หากมีโอกาสควรใกล้ชิดดูแลกับคนในครอบครัวไว้ให้มาก การเงิน : วาสนาเรื่องสุขภาพของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นั้น  การเงินท่านถือว่าดีมีเงินไม่ขาด  มักจะมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิด  บางท่านอาจจะได้เงินชดเชย  มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์  บางท่านอาจจะมีโชคในเรื่องบ้าน  รถ  อาคารสถานที่ก็ได้ การงาน : วาสนาเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นั้น  การงานท่านในเดือนนี้อาจจะเกิดปัญหาเข้ามา แต่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำให้ผ่านไปได้  รวมถึงอาจจะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือกับเพื่อนที่ร่วมงาน  สำหรับท่านที่ค้าขาย  สภาพคล่องทางการค้านับว่ายังดี ความรัก : วาสนาเรื่องความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นั้น  ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว คู่ครองท่านมักจะสนับสนุนท่านแบบเบื้องหลัง  คู่ครองยังให้โชคให้คุณ  สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครอง  หากท่านได้คู่  […]

ดูดวงรายเดือน ราศีมีน

ดูดวงรายเดือนวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 >> ราศีมีน (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 14 มี.ค. – 12 เม.ย.) << ตัวคุณ : วาสนาของชาวราศีมีนในช่วงนี้นั้น  เป็นช่วงฟันฝ่าของชีวิต  ท่านมักจะเหนื่อยในระยะนี้ในการหาเงิน  หรือมักจะเจอเรื่องเร่งด่วนเร่งรีบเข้ามา  แต่ท่านก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี  ในระยะนี้ท่านอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนในระยะนี้ด้วย สุขภาพ : วาสนาเรื่องสุขภาพของชาวราศีมีนในช่วงนี้นั้น   ท่านควรจะระวังสุขภาพไว้ให้มาก  เพราะท่านอาจจะเจ็บป่วยหรือต้องระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้  ขอให้ท่านมีสติในการใช้ชีวิต  และอย่าทำอะไรหักโหมมากเกินไป  อาจจะเป็นผลเสียต่อท่านได้ด้วย การเงิน : วาสนาเรื่องการเงินของชาวราศีมีนในช่วงนี้นั้น  การเงินนับว่าดีมีเงินไม่ขาด แต่ท่านมักจะเก็บเงินไม่อยู่  บางทีเสียเงินไปกับหุ้นส่วนหรือคู่ครอง  เป็นช่วงที่หาเงินได้แต่จะต้องใช้ความอุตสาหะพอสมควร  แล้วท่านจะพบความสำเร็จในภายหลัง การงาน : วาสนาเรื่องการงานของชาวราศีมีนในช่วงนี้นั้น  การงานท่านถือว่ายังพอไปได้ดี  แต่อาจจะต้องเหนื่อยก่อนเสมอและมีภาระด้านการงานเข้ามา  มักจะมีปัญหาให้คอยตามแก้  บางท่านอาจจะได้ทงานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น  แต่งานก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ความรัก : วาสนาเรื่องความรักของชาวราศีมีนในช่วงนี้นั้น  ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว  ต้องระวังคู่ครองสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วย แต่สามารถรักษาหายได้  หรือคู่ครองอาจจะมีดวงโยกย้ายหรือเดินทางในระยะนี้ได้  สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครอง  […]

ดูดวงรายวัน ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2563

ดูดวงรายวัน ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2563   ดูดวงวันนี้ ของผู้ที่เกิดทั้ง 7 วัน ประจำวัน ที่แม่นจนต้องขนลุก ผู้ที่เกิดในแต่ละวันจะโดดเด่นด้านไหน การงาน การเงิน หรือความรัก เลขเด็ดออนไลน์ จะมาบอกให้ได้รู้กันค่า วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ ดวงโดดเด่น คนเกิดปีระกามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ควรทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อเสริมดวง  เลขนี้สิ … เฮง !!! : 2, 5 สีที่ใช้แล้วการงานก้าวหน้า : สีเขียว สีเขียวมิ้นต์ สีที่ใช้แล้วความรักสมหวัง : สีดำ สีม่วง สีนิล สีที่ใช้แล้วร่ำรวยเป็นเศรษฐี : สีส้ม สีน้ำผึ้ง สีหมากสุก สีที่ใช้แล้วจะกินแห้ว : สีแดง สีแสด สีมะฮอกกานี […]

ดูดวงรายเดือน ราศีพฤษภ

ดูดวงรายเดือนวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 >> ราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 14 พ.ค. – 13 มิ.ย.) << ตัวคุณ : วาสนาของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นั้น  ในเดือนนี้ท่านอาจจะมีภาระและเหนื่อยหน่อยในเรื่องการเงินหรืออาจจะเป็นเรื่องลูก  และการริเริ่มอะไรใหม่ๆ  รวมถึงในระยะนี้บางท่านอาจจะไม่ถูกมักบุตรหลานบริวาร  ขอให้ท่านใจเย็นๆทุกอย่างจะไม่ร้ายเท่าไร สุขภาพ : วาสนาเรื่องสุขภาพของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นั้น  สุขภาพท่านอาจจะเจ็บป่วยได้  บางทีทำงานมากเกินไปอาจจะทำให้ท่านมิได้หยุดพัก  บางท่านบุตรหลานอาจจะเจ็บป่วยในระยะนี้ขอให้ท่านหันมาดูแลตนเองและครอบครัวไว้ให้ดี การเงิน : วาสนาเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นั้น  การเงินท่านมักมีรายจ่ายค่อนข้าง มักจะมีภาระเรื่องบุตรหลานบริวาร  เป็นช่วงที่ต้องฟันฝ่าและเหนื่อยในการหาเงิน  แต่ในที่สุดทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้  หรือบางท่านควรหาเงินจากงานที่แก้ปัญหา การงาน : วาสนาเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นั้น  การงานมักจะมีภาระและเหนื่อยในระยะนี้เสมอ  มักเจองานใหม่ที่ยากเจองานที่ท้าทาย  หรือเป็นช่วงชีวิตที่ต้องมีการแข่งขัน  มักจะเจองานที่ต้องแก้ปัญหา   ต้องระวังลูกน้องทำให้หัวเสียได้ ความรัก : วาสนาเรื่องความรักของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นั้น  ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว  คู่ครองมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบุตร และก็มักจะเหนื่อยในเรื่องบุตร  ส่วนท่านที่ไม่มีบุตรอาจจะหมายถึงคู่ครองกำลังริเริ่มหรือวิ่งเต้นอะไรบางอย่าง  สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครอง  ในเดือนนี้โชคทางความรักยังไม่ดี ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก : […]

ดูดวงรายเดือน ราศีกุมภ์

ดูดวงรายเดือนวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563>> ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 13 ก.พ. – 13 มี.ค.) << ตัวคุณ : วาสนาของชาวราศีกุมภ์ในช่วงนี้นั้น  เป็นช่วงที่ชีวิตยังมีความก้าวหน้าดี  ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือบางท่านอาจจะมีดวงศึกษาต่ออะไรในระยะนี้ก็ได้  หากท่านจะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้าน ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดี สุขภาพ : วาสนาเรื่องสุขภาพของชาวราศีกุมภ์ในช่วงนี้นั้น  สุขภาพท่านถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  หากใครที่เจ็บป่วยก็ยังพอรักษาหาได้  หากจะระวังไว้บ้างต้องระวังโรคอ้วนหรือน้ำตาลขึ้น  แต่ตรงนี้จะเสียหายมากนัก  ขอให้ท่านหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ การเงิน : วาสนาเรื่องการเงินของชาวราศีกุมภ์ในช่วงนี้นั้น  การเงินท่านถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  สามารถหาเงินได้  บางท่านอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องการงานหรือเรื่องที่อยู่อาศัยก็เป็นได้  แต่ตรงนี้ยังไม่เท่าไรสภาพคล่องทางการเงินท่านยังคงมีความคล่องตัว การงาน : วาสนาเรื่องการงานของชาวราศีกุมภ์ในช่วงนี้นั้น  การงานท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น  บางท่านอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับทางต่างประเทศ หรือการงานอาจจะต้องเสียหายก่อนแล้วค่อยดีทีหลังเพราะว่ายังมีคนคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ความรัก : วาสนาเรื่องความรักของชาวราศีกุมภ์ในช่วงนี้นั้น  ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว  คู่ครองมักจะอุปถัมภ์ช่วยเหลือดีมาก  โดยมากยังรักใคร่กันดี  สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครอง  หากท่านรักใครสักคนท่านอาจจะเจอคนที่มีตำหนิเข้ามา แต่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก : Line Today […]

ดูดวง 3 ราศี ดวงดี งานดี เงินดี ได้รับโอกาสดี ดวงแรงจนฉุดไม่อยู่

ดูดวง 3 ราศี ดวงดี งานดี เงินดี ได้รับโอกาสดี ดวงแรงจนฉุดไม่อยู่    บางคนก็พบแต่เรื่องของความสุข มีเงินทองเหลือใช้ แต่ในขณะที่หลายๆคนอาจเจอบททดสอบเข้ามาชีวิตทำให้เกิดความลำบาก ในบางครั้งเรื่องของโชคชะตาก็เป็นหนึ่งในตัวกำหนดชีวิตของเรา ล่าสุด หมอดูชื่อดังจากเว็บเลขเด็ดออนไลน์ ได้ออกมาทำนายดวงชะตาว่าจะมี 3 ราศีต่อไปนี้ที่จะดวงดี ได้รับโอกาสดี งานดี เงินดีซึ่งได้แก่ราศีดังต่อไปนี้ ราศีมีน ราศีพฤษภ ราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดราศีมีน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14 มี.ค. – 12 เม.ย.) ชาวราศีมีน โดยทั่วไปจะรักความเรียบร้อยเป็นระเบียบ คุยเก่ง ช่างฝัน ช่างจินตนาการ จะไม่ชอบให้ใครมาพูดจาตำหนิอะไรแม้แต่เล็กน้อยก็ตาม เป็นคนมีอารมณ์ศิลปิน หวั่นไหวง่าย ชอบคิดมาก คนราศีนี้มักไม่มีพิษมีภัยกับใคร แต่มักนำเรื่องของคนอื่นเอามาเป็นอารมณ์ บางครั้งดูเป็นคนไม่สู้คน จึงทำให้ถูกเอาเปรียบในบางครั้ง ผู้ที่เกิดราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 14 มิ.ย.) ชาวราศีพฤษภเป็นคนนิ่งๆ และไม่โลดโผนมากนัก แต่เป็นคนคิดมาก รอบคอบ ไม่อยากผิดหวังหรือไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายขึ้นมากกว่า […]

ดูดวงรายวัน ประจำวัน พุธ ที่ 30 กันยายน 2563

ดูดวงรายวัน ประจำวัน พุธ ที่ 30 กันยายน 2563   ดูดวงวันนี้ ของผู้ที่เกิดทั้ง 7 วัน ประจำวัน ที่แม่นจนต้องขนลุก ผู้ที่เกิดในแต่ละวันจะโดดเด่นด้านไหน การงาน การเงิน หรือความรัก เลขเด็ดออนไลน์ จะมาบอกให้ได้รู้กันค่า วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ ดวงโดดเด่น คนเกิดปีวอกมีเกณฑ์ได้รับโอกาสดี ๆ จากผู้ใหญ่ ควรทำบุญถวายหลอดไฟเพื่อเสริมดวง  เลขนี้สิ … เฮง !!! : 1, 6, 8 สีที่ใช้แล้วการงานก้าวหน้า : สีชมพู สีบานเย็น สีพั้นซ์ สีพีช สีที่ใช้แล้วความรักสมหวัง : สีเขียว สีเขียวมิ้นต์ สีที่ใช้แล้วร่ำรวยเป็นเศรษฐี : สีดำ สีม่วง สีนิล สีที่ใช้แล้วจะกินแห้ว […]

ดูดวง 4 ราศี ดวงชีวิตฟื้นตัวขึ้น ร้ายกลายเป็นดี มีโชคไม่ทันตั้งตัว

ดูดวง 4 ราศี ดวงชีวิตฟื้นตัวขึ้น ร้ายกลายเป็นดี มีโชคไม่ทันตั้งตัว  บางคนก็พบแต่เรื่องของความสุข มีเงินทองเหลือใช้ แต่ในขณะที่หลายๆคนอาจเจอบททดสอบเข้ามาชีวิตทำให้เกิดความลำบาก ในบางครั้งเรื่องของโชคชะตาก็เป็นหนึ่งในตัวกำหนดชีวิตของเรา แต่ทั้งนี้ หมอดูจากเว็บเลขเด็ดออนไลน์ ได้ออกมาทำนายจะมีผู้ที่เกิด 4 ราศีดังต่อไปนี้ มีเกณฑ์ฟื้นตัวขึ้น หลังจากที่ดวงตกมานาน ซึ่งได้แก่ราศีดังต่อไปนี้ ราศีเมษ ราศีพฤษภ ราศีเมถุน ราศีพิจิก ผู้ที่เกิดราศีเมษ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 13 เม.ย. – 13 พ.ค.) จะมีโชคเข้ามาแบบฟลุ้คๆ อาจได้งานแบบไม่คาดคิด แต่เดือนธันวาคมการเงินยังติดลบอยู่ ต้องรอหลัง 17 มกราคมปีหน้า การเงินจึงจะคล่องมือ  ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งคู่ครอง เพศตรงข้ามที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดลาภผลมากขึ้น  และเรื่องเงินๆ ทอง ๆ ก็อาจทำให้คนโสดเจอรักแท้ แบบรักจริง หวังแต่งอีกด้วย ผู้ที่เกิดราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 14 พ.ค. – 13 มิ.ย.) จะมีการขยายตัวเกี่ยวกับการลงทุน หรือมีโปรเจคใหม่ๆเข้ามา […]

ดูดวงรายวัน ประจำวัน อังคาร ที่ 29 กันยายน 2563

ดูดวงรายวัน ประจำวัน อังคาร ที่ 29 กันยายน 2563   ดูดวงวันนี้ ของผู้ที่เกิดทั้ง 7 วัน ประจำวัน ที่แม่นจนต้องขนลุก ผู้ที่เกิดในแต่ละวันจะโดดเด่นด้านไหน การงาน การเงิน หรือความรัก เลขเด็ดออนไลน์ จะมาบอกให้ได้รู้กันค่า วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ ดวงโดดเด่น คนเกิดปีกุนมีเกณฑ์มีปัญหากับคนใกล้ตัวเพราะคำพูดเป็นเหตุ ควรทำบุญถวายภัตตาหารเพลเพื่อแก้เคล็ด  เลขนี้สิ … เฮง !!! : 3, 7 สีความรักสมหวัง : สีเขียว สีเขียวมิ้นต์ สีการงานก้าวหน้า : สีชมพู สีบานเย็น สีพั้นซ์ สีพีช สีที่ ใช้แล้วร่ำรวย : สีดำ สีม่วง สีนิล สีที่ใช้แล้วกินแห้ว : สีกรมท่า […]

ดูดวงรายวัน ประจำวัน จันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563

ดูดวงรายวัน ประจำวัน จันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563   ดูดวงวันนี้ ของผู้ที่เกิดทั้ง 7 วัน ประจำวัน ที่แม่นจนต้องขนลุก ผู้ที่เกิดในแต่ละวันจะโดดเด่นด้านไหน การงาน การเงิน หรือความรัก เลขเด็ดออนไลน์ จะมาบอกให้ได้รู้กันค่า วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ ดวงโดดเด่น คนเกิดปีมะเมียมีเกณฑ์เหน็ดเหนื่อยเพราะคนรอบข้าง ควรทำบุญถวายสังฆทานเพื่อแก้เคล็ด  เลขนี้สิ … เฮง !!! : 2, 6, 8 สีที่ใช้แล้วการงานก้าวหน้า : สีขาว สีเหลือง สีไพร สีขมิ้น สีครีม สีนวล สีสังข์ สีงาช้าง สีที่ใช้แล้วความรักสมหวัง : สีชมพู สีบานเย็น สีพั้นซ์ สีพีช สีที่ใช้แล้วร่ำรวยเป็นเศรษฐี : […]

ดูดวง 4 ราศี ดวงดีจนฉุดไม่อยู่ ร้ายกลายเป็นดี โดยเฉพาะเรื่องเงิน

ดูดวง 4 ราศี ดวงดีจนฉุดไม่อยู่ ร้ายกลายเป็นดี โดยเฉพาะเรื่องเงิน    โชคชะตาราศี ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เมื่อดวงดาวเปลี่ยนโชคชะตาของแต่ละราศีก็จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอีกหนึ่งตำราจากเพจ เลขเด็ดออนไลน์ ได้ทำนายไว้ว่า 4 ราศี ดวงดีจนฉุดไม่อยู่ชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดี โดยเฉพาะเรื่องการงาน การเงิน ได้แก่ ราศีมังกร ราศีกุมภ์ ราศีตุลย์ ราศีธนู ราศีมังกร (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์) ลักษณะทั่วไป ชาวราศีมังกรมักมีอุปนิสัยขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ชาวมังกรเป็นผู้ที่มีความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากใดๆ จนกว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จ รักเพื่อนฝูง มักรักชอบในการไปไหนกับเพื่อนฝูง นิสัยจริงๆแม้จะจริงจังแต่รักความสนุกสนาน จนในบางเวลาชาวราศีมังกรก็มีมุมที่เป็นเด็กๆ ในสายตาของคนอื่น ชอบพูดจาติดตลกกับคนที่สนิทสนม เป็นคนที่มองคนอื่นในแง่ดี มองโลกในแง่บวกอยู่เสมอ แต่ก็จริงจังกับชีวิต และมีความซื่อสัตย์สุจริต คบได้ไม่เป็นพิษภัยเป็นภัยแก่ใครๆ แม้ในบางครั้งจะใจร้อนอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็ไม่ถึงกับควบคุมตนเองไม่ได้ โกรธง่ายหายเร็ว มักไม่ติดใจอะไรมากหากไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ก็เป็นคนเก็บความลับไม่อยู่ หากรู้อะไรแล้วก็อดที่จะเปิดเผยออกไปไม่ได้ เพราะหากเก็บไว้คนเดียวจะรู้สึกอึดอัดใจจนร้อนรนทนไม่ได้เลยทีเดียว หากมีความทุกข์ […]