หวยญีปุ่น Numbers 4

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4ย้อนหลัง

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 01 2566

เลขที่ออก
1781
3 ตัวบน
781
2 ตัวล่าง
17

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 31 2566

เลขที่ออก
0457
3 ตัวบน
457
2 ตัวล่าง
04

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 30 2566

เลขที่ออก
9034
3 ตัวบน
034
2 ตัวล่าง
90

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 27 2566

เลขที่ออก
5238
3 ตัวบน
238
2 ตัวล่าง
52

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 19 2566

เลขที่ออก
3013
3 ตัวบน
013
2 ตัวล่าง
30

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 18 2566

เลขที่ออก
4462
3 ตัวบน
462
2 ตัวล่าง
44

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 17 2566

เลขที่ออก
0525
3 ตัวบน
525
2 ตัวล่าง
05

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 16 2566

เลขที่ออก
5925
3 ตัวบน
925
2 ตัวล่าง
59

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 13 2566

เลขที่ออก
6233
3 ตัวบน
233
2 ตัวล่าง
62

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 12 2566

เลขที่ออก
9702
3 ตัวบน
702
2 ตัวล่าง
97