หวยญีปุ่น Numbers 4

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4ย้อนหลัง

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 15 ธันวาคม 2566

เลขที่ออก
8284
3 ตัวบน
284
2 ตัวล่าง
82

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 14 ธันวาคม 2566

เลขที่ออก
1228
3 ตัวบน
228
2 ตัวล่าง
12

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 13 ธันวาคม 2566

เลขที่ออก
2487
3 ตัวบน
487
2 ตัวล่าง
24

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 12 ธันวาคม 2566

เลขที่ออก
0959
3 ตัวบน
959
2 ตัวล่าง
09

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 11 ธันวาคม 2566

เลขที่ออก
3872
3 ตัวบน
872
2 ตัวล่าง
38

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 08 ธันวาคม 2566

เลขที่ออก
5751
3 ตัวบน
751
2 ตัวล่าง
57

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 07 ธันวาคม 2566

เลขที่ออก
6529
3 ตัวบน
529
2 ตัวล่าง
65

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 06 ธันวาคม 2566

เลขที่ออก
5235
3 ตัวบน
235
2 ตัวล่าง
52

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 05 ธันวาคม 2566

เลขที่ออก
1304
3 ตัวบน
304
2 ตัวล่าง
13

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 04 ธันวาคม 2566

เลขที่ออก
7648
3 ตัวบน
648
2 ตัวล่าง
76