สาเหตุที่เรา เกิดมาสวยทุกชาติ ทําบุญด้วยอะไรถึงสวย ผู้หญิง ที่เกิดมาสวย !!

สาเหตุที่เรา เกิดมาสวยทุกชาติ

สาเหตุที่เรา เกิดมาสวยทุกชาติ

 

สาเหตุที่คนเราเกิดมาสวยทุกชาติ

พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง

สำหรับเรื่องนี้ เป็นพระโอวาทของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำนะครับ พอผมได้ลองทำความเข้าใจดูแล้วก็พบว่า ความเป็นไปได้มันค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว โดยหลักใหญ่ใจความของเรื่องนี้ท่านกล่าวถึงอุปนิสัยต่างๆ ของบุคคลในสมัยพุทธกาล และได้ให้สัจธรรมในเรื่องของความสุขที่แท้จริงในตอนท้ายเรื่องด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าคนเราทำอะไรไว้ในอดีตก็ยังสามารถส่งผลถึงปัจจุบันได้ โดยท่านได้ยกตัวอย่างและเล่าถึงพระนางรูปนันทา ไว้ดังนี้ครับ

 

สาเหตุที่เรา เกิดมาสวยทุกชาติ

 

ทำไมพระนางรูปนันทาจึงสวยงามมาก ซึ่งนี่ถือเป็นตอนหนึ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ ซึ่งบางตอน ท่านกล่าวว่า พระนางรูปนันทาเป็นคนในตระกูลศากยราช เกิดในตระกูลของเจ้าก็จริง แต่ทว่าเป็นเจ้าที่มีความสวยและ งดงามเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งไม่มีหญิงใดในกรุงกบิลพัสดุ์มหานครจะสวยเท่าพระนางรูปนันทาไปได้

คำว่า รูปนันทา นั้นแปลว่า มีรูปเป็นเครื่องบันเทิง คือมีรูปเป็นเครื่องดีใจ โดยสมเด็จพระจอมไตรท่านได้ตรัสเอาไว้ว่า ในอดีตชาติก่อนหน้านั้น หรือเอาเป็นว่าทุกชาติที่ผ่านมานั้นเหมือนเป็นนิสัยนะ พระพุทธเจ้าบอกว่านิสัยนี้เองที่ละไม่ได้ คนจะละนิสัยได้มีคนเดียวก็คือพระพุทธเจ้า ถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพียงใด ก็จะทรงนิสัยตามนั้น เมื่อได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็จะสามารถละนิสัยนั้นได้ มีองค์เดียว คนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ละนิสัยเดิมไม่ได้ อย่างเช่น พระสารีบุตร ในอดีตเห็นเคยเกิดมาเป็นลิงหลายชาติมาก พอได้มาเป็นพระอัครสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ดี แต่เมื่อเวลาท่านได้พบลำคลองต่างๆ พระองค์อื่นๆ จะ ค่อยๆ ข้ามไป หรือค่อยๆ ถกผ้าลุยน้ำผ่านไป แต่สำหรับพระสารีบุตรนั้น ท่านขัดเขมรแล้วก็โดดไป เป็นอันว่านิสัยนี้ทิ้งไม่ได้แม้ว่าจะเป็นพระอัครสาวก

สำหรับพระนางรูปนันทาเองก็เช่นกัน ที่สมเด็จพระภควันต์บรมศาสดาตรัสไว้ว่า ชาติในอดีตของรูปนันทาทุกชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เวลาที่เธอจะทำบุญทำทาน ภาชนะทุกอย่างต้องสะอาดหมดจด ถึงแม้สมัยที่เป็นคนยากคนจนก็ตามที ถึงแม้ภาชนะนั้นอาจจะไม่ดีเท่าคนอื่นเขา แต่ว่าการทำความสะอาดภาชนะที่จะไปทำบุญต้องสะอาด ถ้าไม่สะอาดเธอจะไม่ทำ ครั้นต่อมาจนกระทั่งเป็นลูกเศรษฐีหรือบุตรแห่งกษัตริย์มาก็หลายวาระ เวลาที่จัดภัตตาหารไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ภาชนะทุกอย่างเธอจะทำการล้างเอง และเช็ดเอง โดยทำเองทุกอย่างจนกระทั่งเป็นที่พอใจ

 

สาเหตุที่เรา เกิดมาสวยทุกชาติ

 

ทั้งนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่า อาศัยที่รูปนันทาเป็นคนชอบความสะอาด รักความสะอาด ทุกครั้งเวลาให้ทานหรือบำเพ็ญกองการกุศล ด้วยเหตุนี้จึงเป็นปัจจัยให้รูปนันทานั้นเกิดมาเป็นคนสวยทุกชาติ จนกระทั่งมาชาติสุดท้าย ถือว่ามีความสวยที่สุด แต่ทว่าความสวยนั้นก็อยู่ไม่ได้นานและ ไม่ยั่งยืน แล้วองค์สมเด็จพระพิชิตมารจึงได้กล่าวต่อ แก่บุคคลทั้งหลายว่า ภิกขเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความจริงแล้ว ท่านเทศน์ร่วมกันระหว่างพระกับปุถุชนธรรมดา แต่ด้วยความที่พระท่านนั่งอยู่ใกล้จึงได้ปรารภกับพระว่าฤภิกขเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงดูสภาวะของหญิงที่มีรูปงาม ที่ถวายงานพัดแด่ตถาคตอยู่ แต่ในไม่ช้าไม่นานเท่าไร องค์สมเด็จพระบรมครูคือตถาคต เทศน์ไม่ทันจะจบเธอก็สิ้นลมเสีย โดยเวลานี้กระดูกเรี่ยรายลงบนพื้นปฐพี จะหาสิ่งที่ปรากฏเป็นร่างกายนี้ฉันใด ก็ไม่สามารถปรากฏฉันนั้น

 

พวกท่านทั้งหลายที่สดับรับรสพุทธพจน์เทศนาอยู่เวลานี้ ภายหลังไม่ช้าจากวันนี้ไป วันคืนล่วงไปๆ ชีวิตก็เสื่อมไปทีละน้อย ถ้าอายุยืนสักหน่อยก็มีอายุถึงแก่ ถ้าบาปกรรมที่เป็นอกุศลทำไว้มากไซร้ เช่น ปาณาติบาต ก็สามารถจะตัดชีวิตไปในระหว่างกลาง ฉะนั้น พวกเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิต อย่าคิดว่าชีวิตจะยืนยาวต่อไป

แล้ว องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงนำมาซึ่งอริยสัจโดยย่อ นั่นก็หมายความว่า เธอทั้งหลายจงรู้สภาพว่าการเกิดนั้นมีสภาพเป็นทุกข์ การทรงชีวิตอยู่นั้นมีสภาพเป็นทุกข์หมดทุกอย่าง ความหิวก็เป็นทุกข์ ความกระหายก็เป็นทุกข์ การป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์ การประกอบการงานก็เป็นทุกข์ การปวดอุจจาระและปัสสาวะก็เป็นทุกข์ มีความปรารถนาแต่ไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ มีทุกข์ได้ทั้งหมด นั่นเป็นเพราะว่าความจริงแล้ว คนเรานั้นเกิดมา แต่ไม่สามารถหาความสุขแท้จริงได้

 

 

ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com

เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม.

*** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน ***

ต้องที่นี่ >>> เลขเด็ดออนไลน์ <<<

 

ขอบคุณข้อมูล ภาพจาก : gangbeauty.com

ภาพจาก : pixabay.com

เรื่องน่าสนใจ

ฝันเห็นเสือ เลขเด็ดอะไร ทำนายฝัน หมายถึงอะไร พร้อมลางบอกเหตุ

ฝันเห็นเสือ เลขเด็ดอะไร ทำนายฝัน หมายถึงอะไร พร้อมลางบอกเหตุ

ฝันเห็นเสือ เลขเด็ด เสี่ยงดวงงวดนี้ หากใครเคยฝันเห็นเสือ โบราณว่าไว้ว่า คุณอาจจะกำลังประสบกับความรุ่งโรจน์โชคดีอยู่ก็เป็นได้ เพราะเสือเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม เหมือนเสือมาช่วยขจัดปัดเป่า ให้โชคร้ายหายไปจากตัวคุณ แต่การฝันถึงเสือในลักษณะอื่น ๆ ก็อาจสื่อถึงเรื่องราวต่าง ๆ นอกจากเรื่องดีได้เช่นกัน ว่าแต่จะทำนายฝันได้ว่าอะไรบ้างนั้น ต้องรีบไปดูพร้อมกัน จะได้เตรียมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที เลขเด็ดออนไลน์ จะพาไปดู ความฝันบอกเหตุ ฝันแบบไหนที่เรียกว่าดี มีโชค จะเป็นเศรษฐี คาถาขอโชคลาภ 2566 เรียกทรัพย์ เงินทอง ท่องแล้วรวย เฮงแน่นอน กองสลากพลัส วิธีซื้อหวยออนไลน์ ต้องทำอย่างไร ฝันเห็นเสือ เลขเด็ดอะไร ทำนายฝัน หมายถึงอะไร พร้อมลางบอกเหตุ ฝันเห็นเสือ หากท่านฝันเห็นเสือ โบราณว่าไว้ว่าเป็นลางบอกเหตุ เนื่องจากมีโอกาสจะเจอกับเรื่องที่ทุกข์ทรมานใจแสนสาหัส ทำให้โศกเศร้าเสียใจจนอาจคิดสั้นได้ ให้ระวังภัยจากคนใกล้ตัว เพราะอาจถูกแทงข้างหลังอย่างคาดไม่ถึง การฝันลักษณะนี้ให้เตรียมตัวเสียทรัพย์ อาจเพราะถูกโกงหรือเจออุบัติเหตุใหญ่ ควรรีบทำบุญเสริมดวง เลขเด็ดนำโชคน่าซื้อ เลขเด็ดฝันเห็นเสือ : ควรมีเลข 3 4 7 เลขเด็ด […]

คนโบราณสอนวิธีเสริมดวงแบบไหน เมื่อเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ !!

คนโบราณสอนวิธีเสริมดวงแบบไหน เมื่อเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ !!

คนโบราณสอนวิธีเสริมดวงแบบไหน เมื่อเปลี่ยนที่ทำงานใหม่   คนโบราณสอนวิธีเสริมดวงแบบไหน เมื่อเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ โบราณว่าเมื่อมีการโยกย้ายที่ทำงานใหม่ ต้องทำการเสริมดวงโดยเปลี่ยนบรรยากาศในห้องทำงาน ปรับอะไรบางอย่าง การงานจะราบรื่น เปลี่ยนอะไรแบบไหน บทความนี้  เลขเด็ดออนไลน์ จะแนะนำให้ครับ  เปลี่ยนปากกา ปากกาคือเครื่องเขียนที่ทุกอาชีพขาดไม่ได้ เพราะต้องใช้ในงานเอกสาร ควรเลือกซื้อปากกาที่เขียนดี ๆ ทนทานสักด้ามติดตัวไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้นว่าเซ็นเช็ค เซ็นสัญญา คนจีนโบราณว่าปากกาที่ติดตัวจะกลายเป็นปากกานำโชคเสริมดวงการงานราบรื่น  เลือกแท่นหงส์จากเบาะรองนั่ง คนจีนโบราณว่าแท่นหงส์คือบริเวณที่นั่งที่เด่น สง่า กระตุ้นคนที่เห็น จุดประกายจุดสนใจจะเสริมดวงด้านการงานรุ่งเรือง อาจได้เลื่อนขั้นแบบไม่รู้ตัว แท่นหงส์ที่ว่าควรเลือกเบาะสีแดงแทนเบาะรองนั่งเก่า หรือผู้ที่ไม่มีเบาะรองนั่งควรหามาใหม่ เมื่อเบาะสกปรกควรรีบนำไปซักเพราะจะกักเก็บโชคร้าย ส่วนผู้ที่ต้องการเปลี่ยนเก้าอี้ควรเลือกเก้าอี้สีแดงแทนเก้าอี้เดิมที่คนก่อนที่เคยทำงานจะย้ายออกไป สวมคริสตัลสีขาวเป็นเครื่องประดับ นักบริหาร ข้าราชการระดับสูงต้องทราบว่าคริสตัลสีขาวจะเพิ่มความสุขุมรอบคอบ และเอกลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งคือความหนักแน่นและใสสะอาด คนโบราณว่าการสวมเครื่องประดับที่มีคริสตัลสีขาวจะเสริมเรื่องการตัดสินใจ การวางแผนการทำงาน เพราะพลังงานจากคริสตัลสีขาวจะเสริมดวงจิตใจมั่นคง น้ำมันหอมระเหยคลายความเครียด การทำงานในที่ทำงานใหม่ย่อมต้องปรับตัว ทำงานหนักและเจอภาวการณ์กดดันที่ทำงานย่อมเครียด ใครที่ต้องการลดความเครียดควรเลือกน้ำมันหอมระเหยกลิ่นจันทร์นวดที่ต้นคอ หรือสูดดม บางคนที่ทำงานด้านโฆษณา ครีเอทีฟ การตลาดควรเลือกน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลส้ม จะช่วยร่างกายสดชื่นผ่อนคลายความเครียด เสริมเรื่องความคิดโลดแล่น บางองค์การ บางหน่วยงาน บริษัทจะมีการพิจารณาผลงานก่อนที่จะเลือกพนักงานเลื่อนขั้นทุกปลายปี บางคนทำงานมานานแสนนาน เงินเดือนไม่ขึ้น อยู่ตำแหน่งเก่ามานาน อยากจะได้เลื่อนขั้นสักที และผู้เรียนจบออกมาหลายคนมีปัญหาเรื่องการนำความรู้จากตำราในห้องเรียนมาใช้ได้กับสถานการณ์จริงเวลาทำงาน เพราะในแต่ละองค์การจะมีนโยบาย แนวความคิดและวัฒนธรรมในการทำงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง […]

คาถาชุมนุมเทวดา และ คาถาอัญเชิญเทวดา สิ่งที่ปรารถนาก็จะสมหวังดั่งเทพเทวาประสิทธิ

คาถาชุมนุมเทวดา และ คาถาอัญเชิญเทวดา สิ่งที่ปรารถนาก็จะสมหวังดั่งเทพเทวาประสิทธิ

คาถาชุมนุมเทวดา และ คาถาอัญเชิญเทวดา ตำนาน บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา การสวดพระปริตรหรือเจ็ดตำนานนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศลังกา ราว พ.ศ. 500  ด้วยว่าชาวลังกาที่นับถือพุทธศาสนาในขณะนั้น ประสงค์ให้พระสงฆ์ช่วยเหลือตนให้เกิดสิริมงคล  และป้องกันภยันตรายต่างๆ ด้วยการสวดมนต์และคาถาตามแบบอย่างพราหมณ์  ซึ่งมีความเชื่อว่าผู้ทรงเวทจะทำให้เกิดสิริมงคล และป้องกันภยันตรายแก่มหาชนได้ ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์ลังกาจึงได้คิดวิธีสวดพระปริตรขึ้น โดยเลือกเอาพระสูตร หรือคาถาที่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย อันเกิดขึ้นเนื่องด้วยเหตุการณ์ต่างๆ มาสวดเป็นมนต์ โดยการสวดครั้งแรกๆ ก็ขึ้นกับเหตุการณ์ที่ไปสวด เช่น ไปสวดพิธีมงคลก็ใช้มงคลสูตรสวด สวดให้คนเจ็บป่วยก็ใช้โพชฌงคสูตร ครั้นคนนิยมมากขึ้นก็คิดค้นพระสูตรต่างๆ มาสวดเป็นพระปริตรมากขึ้นเป็นลำดับ ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินประเทศลังกาก็ได้รับสั่งให้คณะสงฆ์ปรับปรุงพระสูตร และคาถาที่ใช้สวดพระปริตรขึ้นใหม่ให้เหมาะกับเหตุการณ์  เพื่อใช้ในพระราชพิธีหลวง โดยได้เพิ่มพระสูตรและคาถาให้มากขึ้น และเรียกว่า “ราชปริตร” แปลว่า  มนต์คุ้มครองพระเจ้าแผ่นดิน ต่อมาประชาชนต่างก็นิยม ให้มีการสวดพระปริตรในพิธีของตนบ้าง  จึงเกิดเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน คาถาชุมนุมเทวดา และ คาถาอัญเชิญเทวดา สิ่งที่ปรารถนาก็จะสมหวัง   การสวดมนต์เจริญภาวนา กุศลที่ได้ นอกจากเป็นไปเพื่อตนเองแล้ว ยังมีเหล่าเทพเทวดาอีกมากมายที่มาร่วมโมทนาด้วย ก็ขอให้บูชาอัญเชิญเหล่าท่านนั้นทั้งมา และ กลับ เมื่อกิจแห่งบุญนั้นมีเทพเทวดามาร่วมโมทนายินดีมากเท่าไหร่ สิ่งที่ปรารถนาก็จะสมหวังดั่งเทพเทวาประสิทธิมากขึ้นเช่นกัน (เชิญเทวดา) ผะริตะวานะ […]

ความเชื่อของชาวสุรินทร์ หนึ่งจังหวัดที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์

ความเชื่อของชาวสุรินทร์ หนึ่งจังหวัดที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์

ความเชื่อของชาวสุรินทร์   บทความนี้ เลขเด็ดออนไลน์ จะนำเสนอให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับ จังหวัดสุรินทร์ คืออีกหนึ่งจังหวัดที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์ไม่น้อยไปกว่าที่อื่นๆในประเทศไทย โดยเฉพาะพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับคาถาอาคม ของขลัง มนต์ดำ มีอยู่มากในหมู่กลุ่มชนที่พูดภาษาเขมรถิ่นไทย แต่ปัจจุบันได้เสื่อมคลายลงไปมากในชนรุ่นใหม่ คงมีอยู่ในกลุ่มชนที่สูงวัยเท่านั้น แต่ทว่าในบางความเชื่อก็ยังคงมีการสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ตามข้อมูลดังต่อไปนี้..   การคลอดบุตร (อยู่ไฟ) – ให้หาต้นเล็บแมววางสุมไว้ใต้ถุนเรือน ตรงจุดที่แม่ลูกอ่อนอยู่ไฟหรืออาบน้ำ เพื่อป้องกันปอบขึ้นไปหาคนอยู่ไฟ   ใบหน้าลูก – หากลูกหญิงหน้าเหมือนพ่อ ลูกชายหน้าเหมือนแม่ เด็กคนนั้นจะมีวาสนา อายุยืน มีความรุ่งเรืองในอาชีพการงาน ไม้พยุง – ไม้ต้องห้ามไม่นำมาทำพื้นบ้าน เพราะมีความเชื่อกันโดยทั่วไปในหมู่ชนชาวสุรินทร์ที่ใช้ ภาษาเขมรถิ่นไทยว่า ไม้พยุงเป็นไม้ศักดิ์สูง บรรพบุรุษแต่เก่าก่อนห้ามนำมาทำพื้นบ้าน ถ้าใครบารมีไม่ถึงจะต้องมีอันเป็นไป ไม่มีความสุข อาจต้องพลัดพรากจากบ้านหลังนั้น เพราะมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว ชนรุ่นหลังก็ยังมีความเชื่อกันอยู่ แต่ถ้าทำไปใช้เป็นส่วนประดับหรือทำเครื่องเรือนไม่เป็นอะไร   ทำกำแพงล้อมรอบที่ดินที่จะปลูกบ้าน – หากใครมีที่เตรียมปลูกบ้านแต่ทำกำแพงล้อมรอบไว้ มีความเชื่อว่าจะต้องมีอันเป็นไป ไม่มีโอกาสได้สร้างในที่ดินที่เตรียมไว้    ผิวปาก – ถ้าผิวปากบนเรือน มีความเชื่อว่าจะเป็นคนจัญไร ไม่เป็นมงคลแก่บ้านเรือน โดยเฉพาะผู้หญิงจะถือว่าเป็นหญิงจัญไร ใส่หมวกเข้าวัดหรือขณะรับประทานอาหาร – ความเชื่อเรื่องห้ามใส่หมวกเข้าไปในวัดหรือขณะรับประทานอาหาร […]