ไหว้พระ 9 วัดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2563 ไหว้พระเสริมดวงการงาน การเงิน ความรัก

ไหว้พระ 9 วัดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2563 ท่านที่อยากเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง ด้วยการไหว้พระ 9 วัด ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่คุณสามารถทำได้ ซึ่ง เลขเด็ดออนไลน์ ได้รวบรวมวัดทั้ง 9 แห่งที่ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับท่านที่ต้องการไปไหว้พระ ทำบุญเสริมดวง และขอพรให้แก่ตนเอง เพื่อเป็นมงคลหนุนนำชีวิตรับปีใหม่ ให้เฮง ให้ปัง ตลอดปี 2563 ดังต่อไปนี้ครับ

ไหว้พระ 9 วัดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2563

ไหว้พระ 9 วัดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2563

1. ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร (เวลาเปิด-ปิด 05.30 – 19.30 น.)

ไปสักการะ “เทพารักษ์ทั้ง 5” คือ พระเสื้อเมือง, พระทรงเมือง, พระกาฬไชยศรี, เจ้าพ่อเจตคุปต์, เจ้าพ่อหอกลอง เพื่อ “ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี” ไหว้ เสาหลักเมืององค์จำลอง ด้วยธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ผ้าแพร 3 สี ดอกบัว และไหว้องค์จริงด้วยพวงมาลัย

สถานที่ตั้ง อยู่บริเวณหัวมุมสวนหลวง ข้างพระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร


 

2. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว (เวลาเปิด-ปิด 08.30 – 16.00 น.)

ไหว้พระแก้วมรกต พระพุทธรูปสำคัญในภูมิภาคเอเชีย เป็นศูนย์กลางความศรัทธาไทย – ลาว เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมาตลอดปี” ด้วยธูป เทียน ดอกบัวคู่

สถานที่ตั้ง อยู่ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร


 

3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.)

นมัสการพระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ (ที่ฝ่าพระบาททั้งสองข้างประดับมุก ลวดลายภาพมงคล 108 ประการ) เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้พระนอนวัดโพธิ์ ร่มเย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดีตลอดปี” ด้วยธูป 9 ดอก เทียนแดงคู่ ทองคำเปลว 11 แผ่น หากใครที่เกิดในปีมะเมีย สามารถแก้ปีชงได้ที่วัดนี้ แนะนำให้ไปไหว้ขอพระ “พระพุทธเทวปฏิมากร” เสริมดวงให้ชีวิตสดใส สมหวังทุกประการ

สถานที่ตั้ง หลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร


 

ไหว้พระ 9 วัดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2563

4. ศาลเจ้าพ่อเสือ (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.)

ไปสักการะ เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม ฯลฯ เพื่อเสริม “อำนาจบารมี” ด้วยธูป 18 ดอก ปัก 6 กระถาง เทียนแดง 1 คู่ พวงมาลัย 1 พวง “ศาลเจ้าเก่าแก่ของลัทธิเต๋า” หนึ่งในสามมหาสถานของพระนครที่ชาวจีนต้องสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล “เสริมอำนาจบารมี”

สถานที่ตั้ง ถนนตะนาว แขวงเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร


5. วัดสุทัศน์เทพวราราม (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.)

ไหว้พระองค์ประธาน (พระศรีศากยมุณี) ที่เก่าแก่ ซึ่งอดีตเคยประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุของกรุงสุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้พระวัดสุทัศนฯ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป” ด้วยธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกบัวหรือพวงมาลัย

สถานที่ตั้ง บริเวณเสาชิงช้า ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


 

ไหว้พระ 9 วัดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2563

6. วัดชนะสงคราม (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.)

ต้องไปสักการะ “พระประธาน” ในพระอุโบสถ และ “สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา)” ผู้นับถือความซื่อสัตย์ ด้วย ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก มีความเชื่อว่า “จะมีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง ไหว้พระวัดชนะสงคราม อุปสรรคร้ายพ่ายแพ้”

สถานที่ตั้ง ถนนจักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร


 

ไหว้พระ 9 วัดเสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2563

7. วัดระฆังโฆษิตาราม (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.)

สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระประธานที่วัดระฆัง อ่านคาถาชินบัญชร เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้พระวัดระฆัง มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี” ด้วยธูป 3 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว 3 แผ่น หมากพลู

สถานที่ตั้ง ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย


 

8. วัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.)

ไหว้พระปรางค์วัดอรุณฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่ง ทุกวันคืน” ต้องไปสักการะ “พระประธาน” ด้วยธูป 3 ดอก เทียนคู่ และต้องไปเดินทักษิณาวัตรรอบ “พระปรางค์” อีก 3 รอบ เพื่อ “ชีวิตรุ่งโรจน์”

สถานที่ตั้ง ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่


9. วัดกัลยาณมิตร หรือวัดซำปอกง (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.)

ไหว้หลวงพ่อซำปอกง (พระพุทธไตรรัตนนายก) พระโตริมน้ำตามตำนาน กรุงศรีอยุธยา ณ วัดกัลยาณมิตร เพื่อความเป็นสิริมงคล “ไหว้หลวงพ่อซำปอกง โชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดปี” ด้วยธูป 3 ดอก เทียนแดงคู่

สถานที่ตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

 

การได้ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั้นไม่จำเป็นต้องไปในวันพิเศษทางศาสนาเท่านั้น หากสามารถไปนมัสการได้ทุกเมื่อ ซึ่งการไปนมัสการนี้ ไม่เพียงจะก่อให้เกิดความสบายใจเท่านั้น หากยังเป็นกุศโลบายที่สร้างความเชื่อมั่นในการพาชีวิตก้าวเดินต่อไปในอนาคต ด้วยสัญญาใจที่ให้ไว้กับตัวเอง และถ้าไม่มุ่งมั่นในการโกย “มงคล” เกินไป เวลานั้นน่าจะเป็นเวลาทองที่ได้ซึมซับความสงบสุข ความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ได้อีกด้วย

 

 

เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมาให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม.

 

 

 

 

*** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน ***

ต้องที่นี่ >>> เลขเด็ดออนไลน์ <<<

 

 

 

 

 

ขอบพระคุณแหล่งข้อมูลจาก : Sanook

ภาพจาก : pixabay

เรื่องน่าสนใจ

ความเชื่อคนโบราณ เข้าป่าควรทำพิธีเปิดป่า ขอขมาเจ้าที่

ความเชื่อคนโบราณ เข้าป่าควรทำพิธีเปิดป่า ขอขมาเจ้าที่

ความเชื่อคนโบราณ เข้าป่าควรทำพิธีเปิดป่า ขอขมาเจ้าที่   วันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมาให้ได้อ่านกันเช่นเคย เคยได้ยินข่าวคนหลงป่ามาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเข้าไปเก็บเห็ด เข้าไปเที่ยวผจญภัยในป่า แล้วหาทางออกไม่ได้ คนโบราณมีความเชื่อว่าคงไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทาง ผีป่า อย่างเจตนาหรือไม่เจตนา จะกลับออกมาได้จะต้องทำพิธีเปิดป่า ขอขมาเจ้าที่..             พิธีเปิดป่า ขอขมาเจ้าที่มีหลายวิธีแล้วแต่ละภูมิภาค แต่ละพื้นที่จะมีความเชื่อต่างกันออกไป มีพิธีกรรมต่างกัน เครื่องเซ่นไหว้ต่างกัน โดยรวมจะอยู่บนพื้นฐานวิธีการเดียวกันคือการเดินป่าอย่างปลอดภัยไม่หลงหายเข้าไปในป่าควรจะทำพิธีเปิดป่าโดยการจุดธูป 9 ดอกแล้วอธิฐานจิตอย่างตั้งมั่น ขอให้เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าของที่ เจ้าของทาง ข้าพเจ้าอนุญาตขอเปิดป่า(ไปทำกิจธุระใดควรกล่าวความจริง) หากข้าพเจ้ากระทำการใดที่ผิด สิ่งใดที่ล่วงเกินข้าพเจ้ากราบ ขอขมาไว้ ณ ที่นี้ แต่กรณีไม่มีธูปควรหักกิ่งไม้แห้งที่อยู่บริเวณนั้น อธิษฐานและปักกิ่งไม้เอาไว้แทน และจบคำกล่าวให้กลั้นใจเอามีดทิ่มดินแล้วก็พลิกพรวนดินขึ้นมา 3 ครั้ง พร้อมกับพลิกใบไม้ที่รวมอยู่บริเวณข้างๆ ที่คว่ำให้จับหงายขึ้นมาให้หมด ก่อนที่จะเดินทางเข้าป่าไปทำกิจธุระ กรณีหยุดรับประทานอาหาร จะต้องแบ่งอาหารที่รับประทานใส่ใบไม้ถวายเจ้าป่าเจ้าเขา และผีป่าผีดงทั้งหลาย เป็นการแสดงความคารวะตามมารยาท คราใดที่กลับออกมาควรทำพิธีปิดป่า เพราะกิจธุระในป่าเสร็จแล้วก็ต้องนำดินที่พลิกขึ้นมาและใบไม้ที่จับพลิกปิดเอาไว้อย่างเดิม แต่บางครั้งป่าทางเข้าจะมีทางออกหลายทาง การเดินออกจากป่าด้านที่ไม่ใช่ทางเข้า […]

โบราณว่า ห้ามเขกหัวเด็ก จะทำให้เด็กมีอันเป็นไปต่างๆ นานา ?

ห้ามเขกหัวเด็ก   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ จะนำเสนอให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่า “ห้ามเขกหัวเด็ก” จะทำให้เด็กมีอันเป็นไปต่างๆ การตบ ตี หรือเขกศีรษะลูกนั้นนอกจากจะทำให้เด็กรู้สึกเจ็บมากแล้ว บางครั้งการใช้ความรุนแรงอาจทำให้สมองของเด็กกระทบกระเทือนได้ ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ขวบ เพราะกระหม่อมเด็กยังปิดไม่สนิท   อุบายของโบราณ ซึ่งกลายมาเป็นข้อห้ามก็คือ ห้ามเขกหัวเด็ก เพราะจะทำให้เด็กมีเคราะห์ร้าย และทำให้เด็กมีอันเป็นไปต่างๆ นานา คือ ทำให้ขวัญเด็กหนีจากตัวไป ผลที่ตามมาคือ เด็กเจ็บป่วย ไม่สบายบ่อยๆ ทำให้เด็กไม่ฉลาด เรียนรู้ช้า ทำให้เด็กปัสสาวะรดที่นอน ทำให้ผู้ปกครองซักผ้าปูที่นอนกันไม่หวาดไหว   เหตุผลอีกอย่าง การเขกหัวเด็กนั้นถือเป็นกิริยามารยาทที่ไม่ดีไม่งาม ซึ่งเด็กอาจจะจำและนำไปปฏิบัติกับผู้อื่นได้ ผู้ใหญ่ควรทำสิ่งที่ดีงามให้เด็กดู เพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ชนรุ่นหลังนำไปปฏิบัติสืบต่อไป       ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม. *** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล […]

ทำตามนี้ ความเชื่อคนโบราณว่า เกิดกี่ชาติจะได้คู่ชีวิตดี

ทำตามนี้ ความเชื่อคนโบราณว่า เกิดกี่ชาติจะได้คู่ชีวิตดี

ทำตามนี้ ความเชื่อคนโบราณว่า เกิดกี่ชาติจะได้คู่ชีวิตดี   วันนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อ ที่สืบทอดกันตั้งแต่โบราณ มาฝากกัน เคยแอบอิจฉาคนที่ได้คู่ครองดี ๆหรือไม่ เชื่อว่าโดยเฉพาะคุณสาว ๆ คงแอบอิจฉาไม่น้อยสำหรับการได้พบผู้หญิงคนอื่นมีสามีดี ๆ ทั้งหล่อรูปร่างดี รวย ทรัพย์สินเพียบพร้อม แล้วรักเดียวใจเดียว รับผิดชอบครอบครัว หาเงินตัวเก่งรักภรรยาเทิดทูนภรรยา รับรองว่าผู้ชายแบบนี้ยังเหลืออยู่ เพราะคนโบราณว่าชาติก่อนต้องทำบุญแบบไหน อะไรอย่างไร ไปดูกันเลย..   คติความเชื่อคนโบราณว่าการที่ชายหญิงครองคู่แล้วชีวิตล้มเหลวหญิงได้ชายมีอุปนิสัยเจ้าชู้ กินเหล้า เที่ยวเตร่ ไม่รับผิดชอบครอบครัว ส่งผลให้หญิงสาวต้องช้ำใจ แล้วชายที่ได้คู่ครองคือหญิงใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ผลาญเงินสามี มิหนำซ้ำมีบุตรยาก ส่งผลให้ไม่มีผู้สืบสกุล บางรายต้องเสียทรัพย์มากมายไปพบแพทย์ คงไม่มีชายคนใดมีความสุข   ชาติก่อนใครสงเคราะห์ญาติฝั่งสามีหรือภรรยา การซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อกัน ไม่ประพฤตินอกใจ มีความรักในคู่ครองตัวเองจะส่งชาตินี้ผลให้ชายหญิงได้คู่ครองที่ดี และการทำชั่วนอกใจสามีหรือภรรยาตนผิดศีล เจ้าชู้จะส่งผลให้ได้คู่ครองที่ไม่ดี ฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่เคยสอนลูกหลานว่าอยากได้คู่ครองดีมีวิธีง่าย ๆ เวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทุกครั้ง เมื่อตักบาตรเสร็จ เพราะไม่มีใครรู้ว่าชาติก่อนเคยทำกรรมใดมา รู้แต่มารับกรรมในชาตินี้เท่านั้นงานนี้ หนุ่มสาวที่โสดอ่านบทความนี้ได้คู่รักสมปองแน่ อย่างน้อยการได้คู่ครองที่เป็นชายมีฐานะดี รับผิดชอบครอบครัวดีจะส่งผลดีสำหรับสาว ๆ […]

ฝันว่าล้างจาน ฝันว่าล้างจานให้คนอื่น ทำนายฝัน พร้อมตีเลขเด็ดหวยงวดนี้

ฝันว่าล้างจาน ฝันว่าล้างจานให้คนอื่น ทำนายฝัน พร้อมตีเลขเด็ดหวยงวดนี้

ฝันว่าล้างจาน เลขเด็ดงวดนี้ออกอะไร ทำนายฝัน ล้างจาน กิจกรรมที่ใคร ๆ ก็ไม่ชอบทำ บ้างก็เกี่ยงกันทำ หากคืนนี้คุณฝันว่าต้องล้างจาน ฝันนี้กำลังบอกคุณว่าคุณอาจจะกำลังเจอเรื่องจุกจิกกวนใจในเร็ว ๆ นี้ แล้วเรื่องกวนใจที่ว่าจะเป็นอะไรได้บ้าง เกี่ยวกับเรื่องไหน การงาน การเรียน ความรัก สามารถตีความได้ว่าอย่างไรอีกบ้าง มาดูคำทำนายความฝัน กับทาง เลขเด็ดออนไลน์ พร้อมตีเลขเด็ด ทำนายโชคลาภ คาถาขอหวย สวดแล้วเฮง เพิ่มโชคลาภ ฝันเห็นเลขเด็ด ให้ได้ ให้โดน ฝันว่าทำงาน ฝันเห็นคนทำงาน ลางบอกเหตุ พร้อมตีเลขเด็ดรับโชคงวดนี้ รวมคาถา มนุษย์เงินเดือน การงานก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง เจ้านายเมตตา ฝันว่าล้างจาน ฝันว่าล้างจานให้คนอื่น ทำนายฝัน พร้อมตีเลขเด็ดหวยงวดนี้ ฝันว่าล้างจานเยอะมาก กองโต หากคุณฝันว่าต้องยืนล้างจานกองโต แค่เห็นกองจานก็น่าหงุดหงิดแล้ว ขอทำนายว่าในเร็ว ๆ นี้ จะมีคนมาขอความช่วยเหลือให้คุณเป็นตัวกลางในการช่วยสะสางปัญหาบางอย่าง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่คุณค่อนข้างลำบากใจจะช่วยไกล่เกลี่ย ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการที่จะช่วย ให้ปฏิเสธเสียแต่เนิ่น ๆ ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องเหนื่อยใจกับเรื่องนี้อีกสักระยะเลยทีเดียว […]