ประวัติ หลวงปู่เล็ก อินทสโร พระเกจิดัง ผู้มีตาทิพย์ จังหวัดชัยนาท


ประวัติ หลวงปู่เล็ก อินทสโร พระเกจิดัง ผู้มีตาทิพย์ จังหวัดชัยนาท

หลวงปู่เล็ก อินทสโร พระเกจิดัง ผู้มีตาทิพย์

หลวงปู่เล็ก อินทสโร พระเกจิดัง ผู้มีตาทิพย์

 

วันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ จะพามาทำความรู้จักกับ ประวัติของ หลวงพ่อเล็ก หรือ หลวงปู่เล็ก อินทสะระ พระเกจิดัง ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนองค์หนึ่งแห่งวัดบ้านหนอง ที่ชาวบ้านหนองเลื่อมใส พระเกจิ ผู้มีวาจาสิทธิ์ และมีตาทิพย์

 

หลวงปู่เล็ก อินทสโร พระเกจิดัง ผู้มีตาทิพย์

 

ประวัติหลวงปู่เล็ก อินทสะระ วัดบ้านหนอง

หลวงพ่อ วัดบ้านหนอง

หลวงปู่เล็ก วัดบ้านหนอง ท่านเกิดปี มะแม 25 พ.ค. 2437 ท่านบวชเมื่อปีมะโรงอายุ 22 ปี ณ วัดอินทาราม (ตลุก) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท พระอุปัชฌาชย์ของท่านคือ หลวงพ่อคง วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ห้วยกรด พระคู่สวด คือท่านเจ้าคุณอุดร อยู่วัดโพธิ์ และพระสมุห์เชิด ท่านบวชตั้งแต่เป็นสามเณร และไม่เคยสึกออกจาก ร่มกาสาวพัสตร์

หลวงพ่อเล็ก ท่านจำพรรษาอยู่ที่ วัดตลุก 4-5 ปีกับพระอาจารย์องค์สำคัญคือ หลวงพ่ออ่ำแห่งวัดตลุก ท่านศึกษาวิชาจากหลวงพ่ออ่ำ แห่งวัดตลุก พระอาจารย์ของท่าน เป็นพระผู้ทรงคุณวิเศษเรื่องเวทย์อภิญญา สำเร็จวิชาธาตุ ทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ สามารถเปลี่ยนธาตุต่างๆ ได้ จากดินเป็นน้ำเป็นลมหรือไฟก็ได้ หลวงพ่ออ่ำท่านเป็นพระสมัยเดียวกัน กับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ที่นับว่าเรืองวิชาอาคมสูงองค์หนึ่ง “ปากท่านศักดิ์สิทธิ์มาก” แม้แต่ “เรือกลไฟที่กำลังแล่นมาท่านบอกให้หยุดได้ทันที” ท่านยังเป็นพระที่ เก่งทางรักษาโรคด้วยสมุนไพร และถอนคุณไสยต่างๆ อภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ ของหลวงพ่ออ่ำ ยังมีอีกมาก แต่ไม่อาจนำมาลงได้หมด ที่นี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น

หลวงพ่อเล็ก หรือ หลวงปู่เล็ก อินทสะระท่านเป็นพระสุปฏิปันโนองค์หนึ่งแห่งวัดบ้านหนอง ที่ชาวบ้านหนองเลื่อมใส เมื่อสมัยที่ท่านจาริกธุดงค์นั้น หลวงปู่เล็กได้ยึดหลักประการแรกคือ ทำตนให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยศีลอย่างเคร่งครัด เพราะพระอาจารย์ของท่าน คือหลวงพ่ออ่ำ สอนย้ำแล้วย้ำอีกก่อนจะอนุญาตให้ท่านออกธุดงค์ว่า พระธุดงค์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ เมื่อไรก็มักจะเกิดมีเหตุร้ายขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอเพราะผีสางเทวดาสิ่งลี้ลับอาถรรพณ์ ตลอดจนสัตว์ร้ายต่างๆ มีความเคารพนับถือผู้มีศีลสะอาด บริสุทธิ์ หากผู้ใดเป็นสมณะที่มีศีลด่างพร้อยย่อมจะถูกภัยอันตรายเล่นงานเอาได้ไม่รู้ตัว

 

หลวงปู่เล็ก อินทสโร พระเกจิดัง ผู้มีตาทิพย์

 

หลวงปู่เล็ก เดินธุดงค์ควัตรบำเพ็ญทางจิตแล้ว ท่านยังได้พยายามเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ยอดยิ่ง ที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างสันโดษตามถ้ำ ตามป่าลึกเพื่อขอฝากตัวเป็นศิษย์ ศึกษาเพิ่มเติมในทางพุทธาคมไสยเวทอันลึกลับมหัศจรรย์ ซึ่งแต่ละสำนักหรือเกจิอาจารย์ย่อมจะมีฤทธิ์ไม่เหมือนกันทุกอย่าง ต่างก็เก่งไม่เท่ากันไปคนละแนวทางไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นในสมัยก่อนนั้นการแสวงหาครูบาอาจารย์หลายๆ องค์ จึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อจะได้รับวิทยายุทธทางจิตศาสตร์มหัศจรรย์ให้กว้างขวาง ไม่ยึดติดคับแคบ หลงตนเองอยู่ในสำนักอาจารย์แห่งเดียว

หากเราท่านจะได้พิจารณาอย่างลึกซึ้งด้วยจิตใจเป็นธรรมแล้ว จะเห็นว่าหลวงปู่หลวงพ่อ ครูบาอาจารย์นับตั้งแต่โบราณสมัยสืบเรื่อยมา พวกท่านศึกษาไสยเวท พุทธาคมควบคุู่ไปกับกรรมฐาน เมื่อมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มักจะสร้างพระเครื่องและของขลังเป็นงานอดิเรก ซึ่งเป็นงานพิเศษสำคัญยิ่งเพื่อความเพลิดเพลินส่วนตัว

การที่พวกท่านสร้างสรรค์พระเครื่องก็ดี สร้างเครื่องรางของขลังต่างๆ ก็ดี ล้วนดำเนินการอยู่ในกรอบของ “นักบุญ” ผู้ดำเนินปฎิปทา ความประพฤติการปฎิบัติ จริยธรรมในแนวทางห่างไกลจากกิเลสอาสวะมากแล้ว เบื่อหน่ายชือชาต่อทางโลกอันมีแต่ทุกข์ มุ่งบำเพ็ญแต่ในทางสันโดษมักน้อย เจริญศีลภาวนาหวังเอามรรคผลเป็นที่ตั้ง

จุดมุ่งหมายของพวกท่านในการสร้างสรรค์พระเครื่องและเครื่องรางของขลังต่างๆ ก็เพื่อจูงในศรัทธามหาชนให้เข้าวัด เข้าหาทางพระศาสนา เป็นการสืบต่อพระศาสนาให้ยืนยาวออกไปเป็นประการแรก และประการต่อมาก็ด้วยมีเมตตาธรรมอย่างกว้างขวางลึกซึ้งต่ออนุชนรุ่นหลังทั้งหลาย โดยพวกท่านพิจารณาหยั่งรู้ได้ด้วยกระแสญาณว่า อนุชนรุ่นหลังใกล้กึ่งพุทธกาลและเลยกึ่งพุทธกาลไปแล้ว นับว่าจะมีแต่เผชิญกับภัยอันตรายนานัปการน่าหวาดเสียวยิ่งนัก หากได้มีพระเครื่องหรือเครื่องรางไว้ติดตัวเพื่อเป็นเครื่องอุ่นใจ ก็ย่อมจักช่วยคุ้มครองป้องกันผ่อนหนักเป็นเบา หรือช่วยให้ปลอดภัยเป็นสวัสดิมงคลทั้งตนเองและหมู่คณะจักเป็นเครื่องบำรุงศรัทธาความเลื่อมใสในอนุชนนั้นๆ มีจิตใจฝักใฝ่ในศีลธรรมพระศาสนายิ่งขึ้นไปอีก

 

หลวงปู่เล็ก อินทสโร พระเกจิดัง ผู้มีตาทิพย์

 

หลังจากที่ หลวงปู่เล็ก ได้ท่องเที่ยวธุดงค์ บำเพ็ญภาวนาทางจิตใจรับความสงบในพระสมาธิธรรม และเจริญญาณเมตตาตลอดจนศึกษาพุทธาคม จากครูบาอาจารย์หลายสำนักพอสมควรแล้ว ท่านก็มาจำพรรษาที่วัดบ้านหนอง ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ก่อนที่จะมาจำพรรษาอยู่วัดนี้ ท่านเคยจำพรรษาวัดอื่น มาแล้วในสมัยธุดงค์ เพราะการเที่ยวธุดงค์นั้นเมื่อใกล้พรรษาก็จะหาวัดใดวัดหนึ่งจำพรรษา ครั้งออกพรรษาแล้วจึงจะธุดงค์ต่อไปอีก ยกเว้นพระธุดงค์บางองค์หรือบางหมู่ที่จะอธิษฐานเข้าพรรษาตามถ้ำเขาลำเนาไพร ตามสภาวะความเหมาะสม หลวงปู่เล็กเลยจำพรรษาเท่าที่จำได้มี วัดดอนรังนก วัดโสภาราม เป็นต้น

ท่านได้เริ่มสร้าง “อิทธิวัตถุ” เป็นเหรียญรุ่นแรก ที่วัดบ้านหนอง เหรียญรุ่นนี้ท่านลงเหล็กจารกำกับทุกเหรียญ เวลานี้หายากแล้ว ใครมีไว้ก็หวงแหนเพราะมีประสบการณ์ในความศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ยอดเยี่ยมในทุกด้านทั้งเมตตามหานิยมคงกระพันหนังเหนียวและมหาอุด รวมทั้งแคล้วคลาด สำหรับเหรียญรุ่นต่อมาคือเหรียญรุ่น 2 รุ่น 3 พอจะหาได้ในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้าน แต่คงจะไม่ปล่อยให้ใครง่ายๆ เพราะหวงแหนเอาไว้ป้องกันตัวเอง

หลวงปู่เล็ก ก็มีบุคลิกและอัธยาศัยสมถะพูดน้อย ถ้าใครไม่ถามท่านจะไม่พูดอะไรเลยได้ แต่นั่งสงบเงียบอยู่ตลอดทั้งวัน ดังนั้นเรื่องพูดโอ้อวดคุณวิเศษของตน จึงเป็นสิ่งที่ท่านไม่ประพฤติเลย ท่านสงบเสงี่ยมเจียมตัว แต่ความเป็นจริงแล้ว ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เปี่ยมล้น ไปด้วยจิตภูมิธรรมขั้นสูง ทรงคุณระดับขั้นอิทธิอภิญญาณ เป็นที่ประจักษ์รู้เห็น ในหมู่ศิษยานุศิษย์ และผู้มีวาสนาได้ใกล้ชิดกราบไหว้ท่านมาแล้ว เป็นต้นว่า

 

  1. มีวาจาสิทธิ์ พูดอะไรเป็นเช่นนั้น
  2. มีตาทิพย์
  3. หายตัวได้
  4. ถ่ายรูปไม่ติด
  5. อิทธิวิธี หรือ ทรงฤทธิ์

 

วิชา 5 ประการนี้ หลวงพ่ออ่ำ วัดตลุก ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ได้ประสิทธิ์ ประสาทให้แก่หลวงปู่เล็กอย่างเต็มภูมิ และท่านยังได้รับการเสริมวิชชามหัศจรรย์ดังกล่าวนี้ให้มีอานุภาพยิ่งขึ้น จากครูบาอาจารย์เถื่อนถ้ำและสำนักสำคัญๆ อีกหลายแห่งจนครบวงจรหรือสมบูรณ์แบบใน “วสีภาวะ” หรือความเชี่ยวชาญในการสำแดงให้สัมฤทธิ์ผลในชั่วพริบตานั่นแลฯ

จะได้สาธกยกตัวอย่างประกอบดังต่อไปนี้ ซึ่งสดับตรับฟังจากชาวบ้านที่มีประสบการณ์และเป็นผู้มีศีลธรรมไม่พูดเหลวไหลไร้สาระ ดังนั้นคำพูดของบุคคลดังกล่าวพึงเชื่อถือได้

รายแรก คือ “ครูสอน” อยู่บ้านหนอง ได้ถ่ายรูปหลวงปู่เล็กโดยพลการเมื่อเอาฟิล์มไปล้างปรากฏว่าถ่ายติดแต่ฉากหลัง หรือ แบ็คกราวน์ส่วนภาพหลวงปู่เล็กถ่ายไม่ติด

เรื่องถ่ายภาพไม่ติดนี้ มักปรากฏกับพระเกจิอาจารย์ดังๆ อยู่เสมอเป็นเรื่องที่ช่างภาพกล่าวขวัญกันมาหลายสิบปีแล้ว พลังจิตมหัศจรรย์เป็นของมีจริง ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อ ท่านไม่พอใจจะให้ถ่ายรูปของท่านเพียงแต่ท่านกำหนดจิตว่าไม่ให้ถ่ายติด อำนาจพลังจิตนั้นก็จะไปทำปฏิกิริยาทางฟิสิกส์เคมีหรือแปรธาตุ ให้เปลี่ยนแแปลงหมดสิ้น

 

เรื่องตาทิพย์ของหลวงปู่เล็ก

วันหนึ่งนายประชาอยู่บ้านหนองใกล้ๆ วัดนั่นเอง ได้ซื้อแตงโมลูกใหญ่สีเขียวอมดำไป ถวายหลวงปู่เล็ก แตงโมพันธุ์นี้คนขายยืนยันว่ามีเนื้อสีแดงแจ๋หวานจ๋อย และได้ผ่าลูกอื่นๆให้คนซื้อกินเห็นชัดๆ ว่าทุกลูกเนื้อแดงหวานกรอบจริง

แต่หลวงปู่เล็กบอกนายประชาว่า แตงโมลูกนี้เนื้อขาวซีดไม่เข้าท่า ซื้อมาทำไม เนื้อขาวซีดไม่หวานกรอบ

นายประชาก็เถียงหลวงปู่เล็กว่า เนื้อแดงแน่เพราะซื้อจากเจ้าเดียวกันนี้คนอื่นที่ซื้อผ่าดูก็เห็นเนื้อแดงแจ๋ทุกราย ไป และแตงโมลูกนี้ที่เขาซื้อมาแม่ค้าก็ยืนยันว่าเนื้อแดงหวานกรอบแน่นอน ถ้าไม่จริงยินดีรับคืน ว่าแล้วนายประชาก็ผ่าแตงโมลูกนี้ถวายหลวงปู่เล็ก

เมื่อผ่าออกมาก็ต้องตะลึงตาค้าง เพราะเนื้อในแตงโมขาวซีดเหมือนสำลี เหมือนดังที่หลวงปู่เล็กมองเห็นด้วยตาใน หรือทิพย์จักษุญาณ ของท่านนี้แสดงว่าตาทิพย์ของหลวงปู่เล็กแหลมคมน่าอัศจรรย์จริงๆ

 

หลวงปู่เล็ก อินทสโร พระเกจิดัง ผู้มีตาทิพย์

 

เรื่องวาจาสิทธิ์ของหลวงปู่เล็ก

ได้เกิดขึ้นกับกระทาชายคนหนึ่งชาวบ้านใกล้วัดของท่านนั่นเอง แต่ไม่เอ่ยชื่อให้เขาได้อาย จึงสมมุติชื่อว่า “ทิดมาก” คว้าแหเดินผ่านวัดจะไปทอดแหหาปลาในที่ของวัด บังเอิญหลวงปู่เล็กเห็นเข้าก็เตือนสติว่า

“ไอ้ทิด ปลาวัดมันร้อนเหมือนไฟ เอ็งจะจับเอาปลาวัดไปกินมันก็เป็นบาป ซ้ำแหของเอ็งจะวายวอดหมดจะบอกให้”

ทิดมากหัวเราะขบขัน เรื่องอะไร จะไปเชื่อหลวงตาวัยใกล้เข้าเมรุ อันว่าพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีแต่เขียนเสือให้วัวกลัว เทศน์ๆสอนๆ ให้แต่ชาวบ้านกลัวนรก และเอาสวรรค์เข้าล่อ ซ้ำยังเตือนให้นึกถึงแต่ความตาย วันละร้อยหนพันหน ไม่ประมาทซึ่งตรงกันข้ามกับพวกพ่อค้าพูดคุยกันแต่เรื่องความร่ำรวย

วันนั้นทิดมากทอดแหจับเอาปลาในวัดตัวโตๆได้เกือบเต็มข้อง พอถึงบ้านก็ทั้งต้มทั้งแกงและย่างไฟจิ้มแจ่วล่อกันพุงกางทั้งครอบครัว อิ่มหมีพีมันจนต้องเรอออกมาดังๆแสนจะสุโขเสียนี่กระไร ปลาวัดมันช่างเนื้อนุ่มหวานมันอย่าบอกใคร วันรุ่งขึ้นทิดมากตื่นอนขึ้นมากก็รู้สึกร้อนอกร้อนใจอย่างไรพิกล จะว่าท้องไส้วิปริตเพราะอาหารเป็นพิษก็ไม่ใช่ มันหงุดหงิดขุ่นมัววิตกกังวลอะไรก็ไม่รู้จึงเดินถอนหายใจเฮือกๆ ออกมาหยุดยืนที่นอกชานแหงนหน้าขึ้นฟ้าสูดเอาอากาศโล่งๆเข้าปอดเป็นการขับไล่อารมณ์เครียด

หลวงปู่เล็ก วัดบ้านหนองได้เคยเอ่ยกับลูกศิษย์ใกล้ชิดคนหนึ่งว่าปลัดขิก ถ้าเป็นของดีจริงต้องวิ่งได้ ว่ายน้ำได้ ถ้าจับปลัดขิกใส่บาตรมันจะวิ่งเลาะขอบบาตรดังแกรกๆ จะออกไปเที่ยว ศิษย์คนนั้นไม่เชื่อจะเป็นไปได้ หลวงปู่เล็กมีเมตตาแสดงให้ดู โดยให้ศิษย์รายนี้เอาบาตรใส่น้ำจนเต็มหลังจากนั้นหลวงปู่เล็กท่านก็เอาปลัดขิกที่ท่านปลุกเสกแล้วใส่ลงไป ปรากฏมหัศจรรย์ ปลัดขิกตัวนั้นวิ่งแหวกน้ำในบาตรไปรอบๆ ราวกับมังกรตาเดียวที่มีชีวิตจิตใจ ทำเอาศิษย์ถึงกับผงะตาค้างด้วยความขนพองสยองเกล้า นับตั้งแต่นั้นมาศิษย์รายนี้ก็เชื่อมั่นว่าปลัดขิกที่หลวงปู่เล็กทำการปลุกเสกมาตลอดพรรษามีอภินิหารจริงๆ ปราศจากข้อสงสัย

ตอนที่หลวงปู่เล็กมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนอง ใหม่ๆนั้น ท่านได้แจกปลัดขิกและตะกรุด ตลอดจนรูปถ่ายของท่านที่ปลุกเสกแล้วให้แก่ศรัทธาญาติโยมชาวบ้านในจำนวนไม่มากนักต่อจากนั้นมาหลายปีท่านก็ไม่ยอมทำอีกทั้งๆ ที่ลูกศิษย์ลูกหาได้อ้อนวอนรบเร้าให้ท่านทำแต่ท่านก็เฉยเสีย

 

หลวงปู่เล็ก อินทสโร พระเกจิดัง ผู้มีตาทิพย์

 

หลวงปู่เล็ก นับว่าเป็นพระที่อาวุโสองค์หนึ่ง ของชาวจังหวัดชัยนาท ที่น่าเคารพนับถือ และกราบไหว้ ท่านไม่เคยคุยโม้โอ้อวด ไม่ถือชั้นวรรณะ ท่านมีเมตตา และสันโดษ ทุกวันนี้ มีคนเดินทางไปกราบสรีระท่านเสมอ ทั้งใกล้และไกล คนแถวบ้านหนองทราบกันดีว่า “ปากท่านศักดิ์สิทธิ์” แม้แต่ชานหมากของ ยังมีผู้นำไปบูชาติดตัว พุทธคุณในวัตถุมงคล ของท่านที่ปลุกเสก ลูกศิษย์ทั่วไปต่างกราบและ ประจักษ์กันดีว่า พุทธคุณดีเด่นครบทุกด้านเป็นอย่างไร

เวลาท่านปลุกเสกพระ บางคนจะเห็นลำแสงพวยพุงวิ่งไปตามสายสินธ์เลยทีเดียว ชานหมากของท่านเรียกว่า ไม่มีได้เจอเพราะ ศิษย์ต่างเก็บกันหมด ไม่มีให้เห็นกันเลย ท่านเป็นพระที่ถือธุดงค์ เป็นอาจิณ แม้ตอนที่ท่านอาพาธอยู่ ท่านก็ไม่ละทิ้งธุดงค์ และท่านมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกคนที่ไปหา แม้ร่างกายจะไม่ไหวแล้ว แต่หากต้องการให้ท่านได้ช่วยเป่ากระหม่อมให้ ท่านก็ทำให้ ถึงแม้จะนอนอยุ่ก็ตามที วัตถุมงคลของท่านปัจจุบันหาไม่ค่อยได้แล้วครับ เชื่อว่า คนมีก็หวงและเก็บหมด เพราะเชื่อมั่นในพุทธคุณและความเข้มขังในองค์พระที่ท่านปลุกเสก หลายๆคนบอกว่ามีพระเครื่องของท่านแล้ว สบายใจ ทำการค้าขาย ก็เจริญรุ่งเรืองดี ไม่ติดขัด ยิ่งเก็บมาก ก็ยิ่งมีทรัพย์มาก ว่ากันอย่างนั้นครับ

หลวงปู่เล็กนั้นแม้ท่านจะชราภาพ อายุถึง 97 ปี ในปี พ.ศ. 2534 แต่ท่านก็ยังมีความจำดี ไม่เสื่อมคลาย ท่านยังปลุกเสกวัตถุมงคลได้ จนกระทั่งปลายปี 2534 หลวงปู่เล็กได้อาพาธหนักได้เข้ารักษาตัวที่รพ.ชัยนาท (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นรพ.ชัยนาทนเรนทร) จนกระทั่งเข้ารักษาตัวในห้องไอซียู จนถึงเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2535 หลวงปู่เล็กได้ละสังขาร มรณภาพจากไปอย่างสงบ ท่ามกลางความเสียใจของศิษย์และชาวบ้านหนอง ตลอดจนชาวชัยนาท ได้มาร่วมงานศพของหลวงปู่เล็กกันมากมาย

แรกเริ่มทีเดียวทางวัดได้ตั้งสวดพระอภิธรรม แต่เมื่อตั้งศพสวดพระอภิธรรมนานๆ เข้าได้สังเกตุเห็นร่างของหลวงปู่เล็ก ไม่เน่าเปื่อยไปตามกาลเวลา ทางวัดจึงปรึกษาหารือกัน สรุปว่าเก็บร่างหลวงปู่เล็กไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ศิษย์และประชาชนทั่วไปมากราบไหว้ หลวงปู่เล็ก อินทะสะระ จนถึงปัจจุบัน

 

คาถาเสกข้าว หลวงปู่เล็ก วัดบ้านหนอง

นะปัญญา ปะที ปะชะ ลิโต

 

หลวงปู่เล็ก อินทสโร พระเกจิดัง ผู้มีตาทิพย์

 

 

ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com

 

เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม.

*** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน ***

ต้องที่นี่ >>> เลขเด็ดออนไลน์ <<<

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล และภาพจาก : ประวัติหลวงปู่เล็กวัดบ้านหนอง

อัพเดทข่าวหวย ดวงรายวัน เลขเด็ดวันนี้ เลขมงคล ทำนายฝัน คลิกติดตามได้ที่นี่

เรื่องน่าสนใจ

แก้ดวงตก ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้น วิธีแก้ดวงให้ดีขึ้น

แก้ดวงตก ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้น   วันนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ มาฝากกัน สงสัยไหมทำไมบางครั้งสิ่งที่คุณทำดำเนินชีวิตอยู่ ประสบปัญหาไม่ได้ดั่งใจ การงานย่ำแย่มีคนคอยใส่ร้าย การเงินติดขัด เจ็บป่วยบ่อยแบบไม่ทราบสาเหตุ ความรักไม่สมหวัง เพราะสัมภเวสีรังแก นอกจากการทำบุญตักบาตร หรือให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่แล้ว การที่เราอุทิศผลบุญให้แก่ดวงวิญญาณเหล่านั้น ก็เป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ชีวิตของเราพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาเองโดยที่ไม่ต้องร้องขออะไร   ใครอยากให้มีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิต ต้องทำตามวิธีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่หิวโหยหรือสัมภเวสีโดยเลือกวันพระข้างแรม ให้จัดกระทงใบตองมีข้าวกุ้งพล่า น้ำ หมากพลู ขนมหวาน ปักธูปอย่างละ 1 ดอก ไปวางไหว้ที่ทาง 3 แพร่ง จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า อิติเวสสุวัณโณ สัพพะภูโตสุขัง จำนวน 7 จบแล้วอธิษฐานว่าใครที่หิวโหย เชิญมากินอาหารเหล่านี้ได้เลย แล้วเดินออกมาโดยอย่าหันกลับไปมอง วิธีนี้คนโบราณว่าคือการสะเดาะเคราะห์ให้ตนเอง   สำหรับผู้ที่มีอาชีพค้าขายในวันพระข้างแรม ให้นำธูปเทียนไปศาลเจ้าไหว้เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายพร้อมไฟแช็คหรือไม้ขีด โดยเวลาถวายให้จุดธูป 5 ดอก แล้วกล่าวว่า อมอิมัง ธูปะบูชา ภุมมะเทวา สุขิตาโหนตุ […]

แก้แล้วชีวิตจะรุ่ง !! 5 จุด ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน วางผิดที่ระวังขวางทรัพย์

5 จุด ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน วางผิดที่ระวังขวางทรัพย์   หลายๆท่านคงมีคิดหนักกันบ้างว่าจะวางหิ้งพระ ตรงไหนแหน่งไหนกันดี ถึงจะเหมาะสม ถึงจะถูกหลักที่ถูกต้อง วันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ มาเตือนจุดที่ไม่สมควรว่าหิ้งพระหรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นถือว่าฮวงจุ้ยไม่ดีและยังขัดโชคลาภอีกด้วย   5 จุด ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนชีวิตจาก รุ่ง ให้กลายเป็น ร่วง     1. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงผนังห้องน้ำ อันนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอยู่แล้ว และเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้ ซึ่งหากพูดถึงเหตุผลตามหลักเบญจธาตุนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นตัวแทนของธาตุไฟ ส่วนห้องน้ำ ห้องส้วมนั้น เปรียบเสมือน ธาตุน้ำ ตามธรรมชาติน้ำจะดับไฟ จึงถือเป็นธาตุที่กระทบหรือพิฆาตกันนั่นเอง   2. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือขอบประตู เพราะประตูเป็นจุดที่ไม่มั่งคั่ง มีกระแสที่วิ่งลอดผ่านไปมาอยู่ตลอด จะก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในบ้าน อีกทั้งโชคลาภที่มียังหายหมดอีกด้วย     3. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้คานบ้าน เนื่องจากมีความเชื่อว่า คานจะกดทับองค์ทำให้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกกดเอาไว้ ไม่สามารถช่วยได้อย่างเต็มที่ หรือหมดความศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง   4. เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามเป็นห้องน้ำหรือเตียงนอน เพราะเปรียบเสมือนการไม่เคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ […]

7 วิธีเปลี่ยน ”ดวงตก” ให้เป็น ”ดวงเฮง” ทำอะไรก็ติดๆขัดๆ ไม่ราบรื่น รีบอ่านด่วน !!

7 วิธีเปลี่ยน ”ดวงตก” ให้เป็น ”ดวงเฮง”  ช่วงเศรษฐกิจแย่แบบนี้! เชื่อว่าหลายคนต้องปัญหาต่างๆมากมายแน่นอน สำหรับใครที่กำลังเจอกับปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามา ดวงตกแบบสุดขีด ทำอะไรก็ติดๆขัดๆ ไม่ราบรื่น รีบมาอ่านด่วนเลยนะ! วันนี้ทาง เลขเด็ดออนไลน์ มีเคล็ดเสริมดวงดีๆ ที่คนโบราณเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาด้านการเงิน มาฝากเพื่อนๆกัน โดยวิธีดังต่อไปนี้..     7 วิธีเปลี่ยน ”ดวงตก” ให้เป็น ”ดวงเฮง” ทำอะไรก็ติดๆขัดๆ ไม่ราบรื่น รีบอ่านด่วน !!   1. สวดมนต์ นั่งสมาธิ คงรู้กันอยู่แล้วว่าการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตามความเชื่อชาวพุทธนั้นเป็นเรื่องที่ดีต่อชีวิต ทั้งยังช่วยในเรื่องของการฝึกสมาธิ การควบคุมสติ เมื่อมีสติแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็จะส่งผลดีไปหมด จึงทำให้มีเงินทองไหลมาเทมา 2. คริสตัลเหลืองช่วยได้ เชื่อกันว่า คริสตัลเหลืองนั้นเป็นเครื่องรางที่ช่วยดึงดูดโชคลาภ ส่งเสริมให้การเงินมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น 3. ใส่เงินไว้ในกระเป๋าเสมอ กระเป๋าเงินควรมีธนบัตรอย่างน้อย 1 ใบเก็บไว้ในกระเป๋าอยู่เสมอ อย่านำไปใส่ธนาคารจนหมด อีกทั้งยังควรเปลี่ยนกระเป๋าเงินใหม่ประจำ อาจเปลี่ยนเดือนละครั้ง แล้วแต่สะดวก   […]

ความเชื่อ!! การป้องกันผีหลอกในโรงแรม

การป้องกันผีหลอกในโรงแรม โรงแรมทุกๆ แห่งนั้น ย่อมจะมีอย่างน้อยหนึ่งห้องที่ซึ่งถูกปล่อยให้ว่างไว้ตลอดเวลา ไม่ว่าโรงแรมห้อง เต็มขนาดไหน พวกเขาจะไม่ขายห้องนั้นให้กับแขกคนใดทั้งสิ้น ว่ากันว่าห้องพิเศษห้องนั้นได้ “สงวนไว้” สำหรับ “แขกพิเศษเหล่านั้น” ฉะนั้น เมื่อคุณมีแผนที่จะเข้าพักในโรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่ง ควรจองล่วงหน้าไว้ก่อนเสมอ พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าพักแบบวอล์คอิน (Walk in) ถ้าพนักงานต้อนรับได้บอกคุณไปแล้วว่าไม่เหลือ ห้องว่างอีกต่อไปแล้ว จงอย่าได้ดื้อดึงอยู่ต่อหรือพยายามติดสินบนพวกเขาเพื่อที่จะให้พวกเขาให้ ห้องพักแก่คุณ ถ้าหากคุณทำอย่างนั้นเกือบทุกครั้งที่ห้องที่คุณได้ไปจะเป็น “ห้องพิเศษ”ที่ว่านั่น และอีกเช่นกันที่ บางครั้ง “แขกพิเศษ” เหล่านั้น อาจจะโผล่ไปที่ห้องอื่นๆ ด้วย ดังนั้นนี่คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยว่าคุณจะป้องกันตัวคุณเองได้อย่างไร – ก่อนที่จะเข้า ยังห้องพักของคุณ จงเคาะประตูก่อนทุกครั้ง แม้คุณจะรู้ว่านี่เป็นห้องว่างก็ตาม – หลังจากที่เข้าไปอยู่ในห้องแล้ว หากคุณรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาในทันทีทันใด และมีอาการ “ขนลุก” จงออกจากห้องไปเงียบๆและโดยทันที แล้วไปหาพนักงานต้อนรับเพื่อขอเปลี่ยนห้องใหม่ โดยส่วนใหญ่แล้วพนักงานต้อนรับจะเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น – หลังจากอยู่ภายในห้องแล้ว จงเปิดไฟให้ครบทุกดวงในทันที พร้อมกับเปิดผ้าม่านเพื่อ ปล่อยให้แสงแดดส่องเข้ามา – ก่อนเข้านอน จัดวางรองเท้าของคุณให้อยู่ในลักษณะกลับหัวกลับหางกัน บางคนบอกเอาไว้ว่านี่เป็น การแสดงถึงหลัก “หยิน-หยาง”เพื่อคุ้มครองคุณขณะที่คุณหลับ – […]