พิธีลงเสาเอก เรื่องน่ารู้ก่อนปลูกบ้าน เสริมสิริมงคลบ้านใหม่

พิธีลงเสาเอก เรื่องน่ารู้ก่อนปลูกบ้าน เสริมสิริมงคลบ้านใหม่

พิธีลงเสาเอก เรื่องน่ารู้ก่อนปลูกบ้าน เสริมสิริมงคลบ้านใหม่   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ ที่สืบทอด และใช้สอนลูกหลาน มาให้อ่านกัน เปิดวิธี ยกเสาเอก ความเชื่อเรื่องบ้าน ที่คนไทยให้ความสำคัญมากสำหรับ พิธีลงเสาเอกบ้าน ยกเสาเอก เป็นเสาต้นแรกสำหรับการ ปลูกบ้านใหม่ คนไทยมี ความเชื่อ ว่าต้องไหว้และทำพิธีกรรม ในการ พิธียกเสาเอก และ พิธีตั้งเสาเอก จะมีความหมาย หรือความเชื่ออะไรบ้าง คนไทยก็มีความเชื่อว่า ต้องดูฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน ด้วย เพื่อบ้านหลังนี้จะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข     พิธีลงเสาเอกบ้านคืออะไร เสาเอกบ้าน ถ้าเป็น ความหมาย ในเชิงความเชื่อ คนไทยก็เชื่อกันว่า เสาเอก นั้นแสดงถึงความมั่นคง หากตัดเรื่องความเชื่อออกไป เสาเอกบ้านก็นับเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญของอาคารมากทีเดียว เนื่องจากเสาเอกบ้าน คือเสาที่ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของอาคาร เพื่อให้โครงสร้างบ้านมีความแข็งแรง โดยแต่เดิมในอดีต วัสดุที่ใช้สร้างบ้านส่วนใหญ่เป็นไม้ เสาเอกบ้านจึงต้องเป็นเสาไม้ด้วยเช่นกัน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เสาเอกบ้านจึงมีการเปลี่ยนมาเป็นคอนกรีต ตามวัสดุที่ใช้ สร้างบ้าน ในปัจจุบัน   วันเวลาสำหรับพิธีลงเสาเอกบ้าน ตามความเชื่อแล้ว พิธีลงเสาเอกบ้านคือการเริ่มต้นสร้างบ้านเพื่อความเป็นมงคล ดังนั้น พิธีลงเสาเอกบ้านที่ถูกต้อง จึงยึดถือตามเวลาและวันมงคลเป็นหลัก ซึ่งวันและเวลามงคลจะขึ้นอยู่กับโฉลกของเจ้าของบ้านเป็นหลัก โดยจะเป็นการอ้างอิงตามปฏิทินจันทรคติ หรือการนับเดือนแบบไทย เช่น เดือนอ้าย, เดือนยี่, เดือน 4, เดือน 5, เดือน 9 หรือเดือน 12   กำหนดฤกษ์พิธีลงเสาเอกบ้าน […]