เปิด 5 สถานที่ ไหว้พระนอน ทำบุญเสริมความสิริมงคลแก่ชีวิต

เปิด 5 สถานที่ ไหว้พระนอน ทำบุญเสริมความสิริมงคลแก่ชีวิต

เปิด 5 สถานที่ ไหว้พระนอน ทำบุญเสริมความสิริมงคลแก่ชีวิต   บทความนี้ เลขเด็ดออนไลน์ จะพาเพื่อนๆไปดู สถานที่ ไหว้พระนอน สถานที่ไหว้พระทำบุญ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระนอนในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีที่ไหนบ้าง   สถานที่ ไหว้พระนอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะให้ ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวและไหว้พระตามวัดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก สำหรับ “พระนอน” หรือที่เรียกว่า “พระพุทธไสยาสน์” นั้น มีความเชื่อว่า หากได้ไหว้พระนอน จะทำให้ชีวิตสบายและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพร้อมรับแต่สิ่งดีๆ ให้แก่ชีวิต   พระนอน วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ทางด้านหลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จันทรเกษม เป็นวัดโบราณมีวิหารพระพุทธไสยาสน์ อยู่ติดกับพระเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งพระวิหารนี้สร้างขวางกับแนวพระอุโบสถ พระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะแบบอยุธยา ประกอบด้วยศิลาเป็นท่อนๆ นำมาเรียงต่อกันแล้วสลักเป็นองค์พระมีขนาดยาว 14.2 เมตร แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระมหาธาตุ รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สร้างวิหารพระนอนขึ้นในวัด แล้วอัญเชิญพระพุทธไสยาสน์จากวัดมหาธาตุมาประดิษฐานไว้ที่วัดนี้  ถ้าใครได้มาสักการะ ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะประสบกับความโชคดี     […]