ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านตามคติโบราณ ความเชื่อเกี่ยวกับบ้าน !!

ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านตามคติโบราณ ความเชื่อเกี่ยวกับบ้าน !!

ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านตามคติโบราณ   บทความนี้ เลขเด็ดออนไลน์ จะนำเสนอให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับความเชื่อ “ข้อห้ามเกี่ยวกับบ้านตามคติโบราณ” บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของเรา คุณเคยรู้หรือไม่คะว่าบ้านของเราที่เราอยู่ทุกวันนี้มีข้อห้ามต่างๆ มากมายที่เราไม่รู้จักดังต่อไปนี้   -ห้ามมิให้ทำชื่อใหญ่กว่าหัวเสา -ห้ามมิให้ทำแหวกช่องกลางที่นอน -ห้ามมิให้ทำเรือนคร่อมต้นไม้ -ไม่ควรสร้างบ้านแบบศาลพระภูมิ มี 2 ห้อง มีฝา 1 ห้องไม่มีฝา 1 ห้อง -ไม่ควรสร้างบ้านมีระเบียง 4 ด้านเหมือนศาลาการเปรียญ -ห้ามปลูกเรือนขวางตะวัน -ห้ามปลูกเรือนขวางคลอง -ห้ามทำเรือนมี 4 จั่ว -เรือนหลังหนึ่งห้ามทำประตู 4 แห่ง หน้าต่าง 9 แห่ง ประตูไม่อยู่กลางบ้าน -จำนวนห้ามใช้จำนวนคู่ -บันไดไม่ลงทางทิศตะวันตก -ไม่หันหัวเตียงทางทิศตะวันตก -ไม่นอนขวางกระดาน -ไม่ทำน้ำพุน้ำตกไหวเข้าตัวเรือน -ไม่ทำทางลอดใต้ห้องน้ำห้องส้วม -ไม่ทำอาคารพักอาศัยเป็นรูปตัว ” T ” -ไม่ทำเรือนทะลุหน้าตลอดหลัง ถือเป็นเรือน “อกแตก” -ไม่ทำภูเขาจำลองไว้ในบ้าน -ไม่ทำทางเข้าออกคู่ไว้ตอนมุมของที่ดินที่ทางสามแพรกหรือสี่แยก -ห้ามใช้ช่อฟ้า ใบระกา เครื่องวัด […]