ล้างป่าช้า ทำแล้วได้บุญอานิสงส์อย่างไรบ้าง

ล้างป่าช้า ทำแล้วได้บุญอานิสงส์อย่างไรบ้าง

ล้างป่าช้า ทำแล้วได้บุญอานิสงส์อย่างไรบ้าง   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับการล้างป่าช้า มาให้ได้อ่านกัน สุสาน ที่ฝังศพ หลุมฝังศพ หรือ ป่าช้า คือสถานที่ฝังศพของคนตาย คำว่าสุสานหมายความว่าดินแดนแห่งนี้ถูกกำหนดให้เป็นที่ฝังศพโดยเฉพาะ   ล้างป่าช้า ที่ฝังศพ หลุมฝังศพ หรือ ป่าช้า คือสถานที่ฝังศพของคนตาย และคำว่า สุสาน ก็มีหมายความว่าดินแดนแห่งนี้ถูกกำหนดให้เป็น ที่ฝังศพ โดยเฉพาะ สถานที่พำนักสุดท้ายของร่างกายคือ เชิงตะกอน สถานที่สถิตสุดท้ายของวิญญาณก็คือสุสาน หากยังผูกพันและห่วงหาวิญญาณจึงยังไม่สามารถละทิ้งไปได้จึงยังคงอยู่เป็น ความเชื่อ ส่วนหนึ่งของโลกแห่ง ความตาย     ความเชื่อ เกี่ยวกับ เรื่องความตาย ของคนไทยที่มีมาแต่เก่าก่อนนั้น เมื่อใครสักคนตายจึงต้องมี พิธีสวดส่งวิญญาณ การทำบุญส่งให้วิญญาณ และฝังหรือเผาร่างนั้นไปเสีย ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นั้น บริเวณที่ฝังศพหรือเผาศพส่วนใหญ่ก็คือบริเวณท้ายวัดที่เราเรียกกันว่า “ป่าช้า” นั่นเอง     ทำไมสถานที่ฝังศพต้องเรียกว่า ป่าช้า  อันที่จริง เขาเรียกว่า ป่าฌา นะ ฌาที่มาจากคำว่า ฌาปน ซึ่งแปลว่าการเผานั่นเองค่ะ ดังนั้น ป่าฌา จึงหมายถึง ป่าที่มีไว้สำหรับเผา (ศพ) และคนก็เรียกเพี้ยนกันเป็น ป่าช้า  สำหรับ ขั้นตอนการทำพิธีล้างป่าช้า มีดังนี้ 1. ขุดค้นหาศพ โดยเมื่อขุดพบ ผ้าขาวห่อศพ ผู้ร่วมพิธีทุกคนจะยกมือไหว้ขอขมา 2. ช่วยกันอุ้มผ้าห่อศพขึ้นมาจากหลุม ด้วยความระมัดระวัง ห้ามไม่ให้ชิ้นอวัยวะหล่นออกจากผ้าห่อศพ 3. นำชิ้นส่วนมาคัดแยกเศษดินออก และนำกระดูกมาวางเรียงตามรูปร่างเดิม 4. นำชิ้นส่วนกระดูกมาชำระล้างด้วยน้ำเปล่า […]