ฆ่าคนตาย เพราะหน้าที่การงาน ตามหลักศาสนาบาปไหม

ฆ่าคนตาย เพราะหน้าที่การงาน ตามหลักศาสนาบาปไหม

ฆ่าคนตาย เพราะหน้าที่การงาน ตามหลักศาสนาบาปไหม   บทความนี้ เลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ มาให้อ่านกันเช่นเคย ความข้องใจเรื่อง “การฆ่าคนตาย” เพราะงานผิดไหม ระหว่างศีลธรรมและการงานควรเลือกสิ่งใด คติความเชื่อคนโบราณว่าบาปหรือไม่ ชาวพุทธเชื่อว่าผู้ใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต้องผิดศีลบาปหนัก แล้วอาชีพด้านการฆ่าคนตาย ขัดศีลธรรมไหม บาปหรือไม่   คนโบราณว่าใครจะตั้งใจรักษาศีลแต่บางคราว อาจพลาดพลั้งเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ฆ่าคนตายโดยมิได้ตั้งใจ ซึ่งอาจเพราะการงาน อย่างเพชฌฆาต มือปราบผู้ร้าย ทหารหาญป้องกันประเทศ เมื่อยึดคำสอนด้านศีลธรรม กำหนดด้านอนุโลมฆ่า ไม่นับว่าศีลขาด แต่จัดว่า ศีลทะลุ ศีลด่างซึ่งจะให้ผลมากน้อยแตกต่างกันไป การฆ่าสัตว์ มีโทษมากหรือโทษน้อย ขึ้นอยู่ว่าคุณสัตว์นั้น ใครฆ่าสัตว์ที่มีคุณมาก จะมีโทษมากกว่าการฆ่าสัตว์มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณ อย่างฆ่าพระอรหันต์ มีโทษมากกว่าฆ่าคนสามัญ ฆ่าสัตว์ช่วยงานมีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์ดุร้าย   สำหรับสัตว์เดรัจฉาน เมื่อเทียบกับพวกที่ไม่มีคุณเหมือนกัน การฆ่าสัตว์ใหญ่ มีโทษมากกว่าการฆ่าสัตว์เล็ก เมื่อพิจารณาด้านความพยายาม ใครมีความพยายามในการฆ่ามาก มีโทษมาก มีความพยายามน้อย มีโทษน้อย และกิเลสหรือเจตนา กิเลส หรือเจตนาแรง มีโทษมาก กิเลสหรือเจตนาอ่อน มีโทษน้อย […]