วิธีไหว้ฮั่วท้อเซียนซือ เทพแห่งหมอยา เสริมดวงป้องกันโรคระบาด

วิธีไหว้ฮั่วท้อเซียนซือ เทพแห่งหมอยา เสริมดวงป้องกันโรคระบาด

วิธีไหว้ฮั่วท้อเซียนซือ เทพแห่งหมอยา เสริมดวงป้องกันโรคระบาด   วันนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อ ที่สืบทอดกันตั้งแต่โบราณ มาฝากกัน เมืองไทยขณะนี้ต้องเผชิญโรคระบาดหลายครั้ง ส่งผลให้ขวัญและกำลังใจคนไทยเริ่มแย่ลงอย่างหนัก ทำมาหา กินลำบาก ไปที่ไหนเสี่ยงการติดเชื้อ แต่คติความเชื่อคนจีนโบราณเชื่อว่าการกราบไหว้เทพองค์หนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าครั้ง ก่อนคือหมอที่มีชื่อเสียงมากในประเทศจีนสมัยสามก๊กจัดว่าคือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดเป็นคนแรกของโลก ก่อน พุทธกาล คือเทพองค์ไหน กราบไหว้อย่างไร   จากบันทึกคนจีนโบราณว่าฮั่วท้อเซียนซือ คือหมอที่รักษาคนที่ไม่มีทางรักษาแล้วให้กลับหายปกติได้ จึงได้รับฉายาว่า หมอเทวดา หรือ เซียนหมอ สมัยก่อนคนที่ให้หมอเทวดารักษาล้วนหายขาดจากโรคเหมือนรักษา คนตายให้ฟื้นชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน จะมาบนบานขอให้ ฮั่วท้อเซียนซือ ซึ่งคือประดุจเทพเจ้าแห่งการ แพทย์ช่วยปัดเป่าความเจ็บความป่วยให้หมดสิ้นไป   คนสมัยก่อนได้มีการนำขี้ธูปจากวัดมังกรกัมมลาวาส มาทำสูตร ยาสมุนไพรจีนเพื่อใช้บำบัดรักษาโรคโดยการขอพรจากเทพเจ้าฮั่วท้อเซียนซือ ให้ช่วยปัดเป่าความเจ็บป่วยออกไป เชื่อว่าเทพเจ้าองค์นี้คือผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์จีน ชาวบ้านจึงนิยมมาขอยาหน้ารูปจำลอง โดยการเขย่าติ้ว เซียมซีที่โต๊ะศาลไปตกที่หมายเลขใดก็จะให้ซินแสจ่ายยาชุดที่ตรงกับหมายเลขกำกับ มีคำแนะนำตามสูตรของ ท่านฮั่วท้อเซียนซือ การกราบไหว้จะเสริมดวงมงคลด้านสุขภาพ ต้านภัยจากโรคร้ายแก่ผู้มีจิตศรัทธา ควรหาโอกาส ไปกราบไหว้   สรุป : การไหว้พระ และเทพเพื่อขอพร ตามความเชื่อคนโบราณว่าจะเสริมดวง ก็ต้องควบคู่ไปกับการป้องกันตนเอง […]