3 วิธีหาตัวคนร้ายแบบคนโบราณ ใครบริสุทธิ์ ใครผิด ด้วยวิธีนี้

3 วิธีหาตัวคนร้ายแบบคนโบราณ ใครบริสุทธิ์ ใครผิด ด้วยวิธีนี้

3 วิธีหาตัวคนร้ายแบบคนโบราณ ใครบริสุทธิ์ ใครผิด ด้วยวิธีนี้   วันนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อ ที่เล่าขานสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ มาให้อ่านกัน สงสัยไหมเวลาสื่อเสนอเรื่องราวคดีความ เมื่อมีการฆ่ากันตายปริศนาหาคนร้ายไม่ได้ บางที่มีแต่ผู้ต้องสงสัย มีหลายคนแต่ไม่ทราบว่าคนไหนคนร้าย คนสมัยก่อนมีวิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างไร หาคนผิดง่าย ๆ นอกจากการทรมานอย่างที่เคยบันทึกในประวัติศาสตร์แล้วยังวิธีที่แปลกประหลาด แต่คติความเชื่อคนโบราณว่าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้จริง วิธีแบบไหน ไปดูกัน     ธรรมชาติมนุษย์ที่ทำผิดแต่จะอ้างตนว่าบริสุทธิ์แล้วกล่าวโยนความผิดไปให้คนอื่น มีมานานก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้ว เพราะคนโบราณมีการบันทึกไว้ว่าสมัยพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยามีกฎหมายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ว่า ใครพูดจริงใครพูดเท็จสำหรับการพิจารณาคดี จนกระทั่งรัชกาลที่หนึ่งนำกลับมาชำระ เรียกว่ากฎหมายตราสามดวง ตราสามดวงที่ว่าคือตราพระราชสีห์ ตราคชสีห์ และตราพระบัวแก้ว บัญญัติวิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์อยู่หลายวิธีแต่วิธีที่จะพิสูจน์ว่า ใครบริสุทธิ์ ใครผิดที่นิยมใช้มากที่สุดอยู่สามวิธี คือ   การดำน้ำ เจ้าหน้าที่จะบริกรรมบทสวดเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานและดลบันดาลให้ความจริงปรากฏ แล้วเลือกสระน้ำที่มีความลึกไม่เกินหนึ่งท่วมตัว ให้ผู้ต้องสงสัยลงไปในน้ำแล้ว ฝ่ายใดที่ผุดขึ้นมาก่อนคือผู้แพ้ วิธีที่กล่าวมาอาจไม่ยุติธรรมแต่คติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่า ขณะพิสูจน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้ความจริงปรากฏ เพราะความจริงฝ่ายที่บริสุทธิ์อาจทนกลั้นหายใจในสระน้ำได้น้อยกว่า แต่ขณะทำพิธีจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างดลให้ฝ่ายที่บริสุทธิ์ชนะการพิสูจน์   การลุยไฟ ความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าคนที่บริสุทธิ์จะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ฉะนั้นนอกจากการดำน้ำแล้ว ไฟคือเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และหาคนร้ายโดยเจ้าหน้าที่จะบริกรรมบทสวดเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานและดลบันดาลให้ความจริงปรากฏ บทสวดเดียวกับวิธีการดำน้ำ และเจ้าหน้าที่จะก่อกองเพลิงสูงไม่เกินหนึ่งท่วมตัวแล้วให้คู่กรณีเดินลุยเข้าไปในกองเพลิง ฝ่ายใดที่เท้าพองน้อยที่สุดหรือไฟไม่อาจทำอันตรายได้ คือผู้ที่บริสุทธิ์ […]