หลวงปู่ภู พระเกจิดัง ใช้หมัดธนูมือ ปราบพระนักเลง

หลวงปู่ภู พระเกจิดัง ใช้หมัดธนูมือ ปราบพระนักเลง

หลวงปู่ภู พระเกจิดัง ใช้หมัดธนูมือ ปราบพระนักเลง   วันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ จะพามาทำความรู้จักกับ ประวัติของ หลวงปู่ภู หรือ พระครูธรรมานุกูล พระเกจิดัง วัดอินทรวิหาร ผู้ปราบพระนักเลงได้ด้วยมือเปล่า เพียงแค่แตะที่ท้องเบาๆ ถึงกับหงายลงดิน หลวงปู่ภู หรือ พระครูธรรมานุกูล เป็น พระเกจิดัง แห่ง วัดอินทรวิหาร พระผู้มีอภิญญา มีวิชาเก่งกล้า ปราบพระนักเลง และ พระนอกศาสนาที่มีเจตนาตั้งใจทำร้าย หลวงปู่ภู วัดอินทร์ ด้วยไสยศาสตร์มนต์ดำ แต่หลวงปู่ภู สามารถกำราบได้ด้วยมือเปล่า เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง   หลวงปู่ภู วัดอินทร์ ประวัติ ประวัติหลวงปู่ภู หลวงปู่ภู หรือ พระครูธรรมานุกูล เดิมที วัดอินทรวิหาร ชื่อ วัดอินทาราม หรือ วัดบางขุนพรหมนอก ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นคนสร้าง แต่มีเรื่องเล่ากันว่า เจ้าอินทร์ หรือ อินทะวงศ์ มีศักดิ์เป็นน้าชายของเจ้าน้อยเขียวเมืองเวียงจันทร์ เป็นผู้ปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 1 ธิดาของเจ้าอินทะ คนหนึ่งมีนามว่า เจ้าทองสุก กับเจ้าน้อยเขียว ได้เป็นพระสนมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในสมัยนั้น เมืองเวียงจันทร์ยังเป็นเมืองขึ้นของกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงพระราชทานที่ดิน แถบที่ตั้งวัดอินทรฯ ในปัจจุบัน ให้เป็นที่อยู่ของชาวเวียงจันทร์ เจ้าอินทร์ได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณพระอรัญญิก ซึ่งมีเชื้อสายชาวเวียงจันทร์ มาปกครองวัด […]