ไหว้ท่านยมได้ที่ไหนบ้าง พร้อมวิธีไหว้ท่านยมที่ถูกต้อง

ไหว้ท่านยมได้ที่ไหนบ้าง พร้อมวิธีไหว้ท่านยมที่ถูกต้อง

ไหว้ท่านยมได้ที่ไหนบ้าง พร้อมวิธีไหว้ท่านยมที่ถูกต้อง   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อ มาฝากกัน สถานที่ไหว้ท่านยม ไหว้ท่านยมได้ที่ไหนบ้าง ไหว้ท่านยมใช้ธูปกี่ดอก วิธีไหว้ท่านยมต้องทำอย่างไร พร้อม คาถาพญายม ต้องสวดบูชากี่จบถึงจะสำเร็จสมหวัง   ท่านยม หรือ ท่านพญายม หลายคนรู้จักท่านในชื่อ พญายมราช หรือ พญามัจจุราช ล่วนเป็นองค์เดียวกัน เป็นเทพเจ้าแห่งความตาย เป็น ความเชื่อโบราณ ที่มีว่าหากใครเจ็บป่วยให้ บูชาท่านยม แล้วท่านยมจะช่วยนี่ก็เป็น ความเชื่อ ที่เล่ากันมา ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จัก “ท่านยม” กันก่อน ว่ามีความเป็นมามีตำนานเล่าขานมาอย่างไรบ้าง     ตำนานพญายมราช พญายมราช คือ เทพเจ้าแห่งความตาย ที่ปรากฏในหลัก ความเชื่อ ของหลายวัฒนธรรม โดย ตำนาน ตามศาสนาของอินเดียมีอยู่ว่า “ยมราช” เป็นบุตรของพระอาทิตย์กับพระนางศรัณยา มีชื่อเดิมว่า ยม เป็นเทพแห่งความตาย ปกครองยมโลกและนรก ทำหน้าที่พิพากษาอย่างเป็นธรรมและมอบผลกรรมแก่วิญญาณของสัตว์และมนุษย์ คำตัดสินของพญายมเป็นการชี้ขาดโทษหนัก โทษเบา จะต้องชดใช้กรรมในนรกหรือได้ขึ้นสวรรค์ พระยมมีอาวุธวิเศษคือ บ่วงยมบาศ และ กระบองยมทัณฑ์ ที่สามารถมอบความตายให้แก่ทุกสรรพชีวิต และบางตำนานเล่าว่า พระยมเป็นมนุษย์คนแรกบนโลกที่ตายไปจากโลก ได้รับรู้เรื่องราวหลังความตาย จึงได้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมวิญญาณทั้งหลาย และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ ฤาษี นจิเกตัส อีกตำนานก็กล่าวว่า พระยม เคยเกิดเป็นกษัตริย์กรุงโกศัมพี แคว้นไวศาลี ทรงฝักใฝ่ในการทำสงคราม ก่อนตายทรงอธิษฐานให้ได้เกิดเป็นเจ้านรก เมื่อตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นพระยม แต่ยังต้องรับกรรมโดยการดื่มน้ำทองแดงวันละ 3 เวลา เมื่อสิ้นกรรมแล้วจะได้เกิดใหม่เป็นท้าวสมันตราช พระยมเป็นสาวกเอกของทั้งพระศิวะและพระวิษณุ ทั้งยังมีอีกหลายพระนาม เช่น ธรรมราช […]