ความเชื่อคนโบราณ นางสงกรานต์ปีนี้ดีร้ายอย่างไร

ความเชื่อคนโบราณ นางสงกรานต์ปีนี้ดีร้ายอย่างไร

ความเชื่อคนโบราณ นางสงกรานต์ปีนี้ดีร้ายอย่างไร   วันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อ นางสงกรานต์ปีนี้ดีร้ายอย่างไร เปิดคำทำนาย นางสงกรานต์ ปี 2564 นามว่า รากษสเทวี มหาชนร้อนใจด้วยอาหาร สงกรานต์ปีฉลู 2564 เริ่มเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ 16 เมษายน นางสงกรานต์ทรงนาม รากษสเทวี เสด็จไสยาสน์หลับเนตรเหนือหลังวราหะ มหาชนร้อนใจด้วยอาหาร ปีฉลู (มนุษย์ผู้ชาย ธาตุดิน) ตรีศก จุลศักราช 1383 ทางจันทรคติ เป็น อธิกมาส ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพุธ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 เวลา 3 นาฬิกา 39 นาที 40 วินาที นางสงกรานต์ ทรงนามว่า รากษสเทวี […]