คบชู้สู่ชาย ผิดศีล ทำชั่ว ระวังยมบาลจะเล่นงาน

คบชู้สู่ชาย ผิดศีล ทำชั่ว ระวังยมบาลจะเล่นงาน

คบชู้สู่ชาย ผิดศีล ทำชั่ว ระวังยมบาลจะเล่นงาน   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ ที่ใช้สอนลูกหลาน มาให้อ่านกัน คนรุ่นตายายจะสอนลูกหลานไว้เสมอว่า ใครทำชั่วต้องลงกระทะทองแดง ความชั่วที่เคยทำไว้ตอนยังไม่ตายต้องบันทึกไว้กับบัญชีหนังหมา การพิพากษาจากยมบาลน่ากลัวสักปานใด แก้ได้ไหม มีจริงหรือแค่เรื่องโกหก   คติความเชื่อคนโบราณตั้งแต่สมัยตายาย ว่าเวลามีชีวิตอยู่ ควรทำความดีละเว้นความชั่ว ปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนที่บัญญัติไว้ ผู้ใดทำดีได้ไปสวรรค์ ทำชั่วต้องลงนรก กรรมชั่วดีที่ตอนยังมีชีวิตอยู่ทำไว้มีคนจดบันทึกไว้ที่ไหน เรื่องราวข้างต้นคนโบราณที่เป็นพุทธศาสนิกชนกล่าวว่า เมื่อทุกคนตายไปจะมีเทพองค์หนึ่งชื่อพระยายมราช เทพองค์นี้มีคติความเชื่อคนโบราณว่าคือตำแหน่ง และดำรงตามวาระ พระยายมราชองค์ปัจจุบันที่จะพิพากษาวิญญาณคนตอนที่ตายไปแล้ว ชาติกำเนิดสมัยพุทธกาลเป็นเจ้าเมือง มีหน้าที่ตัดสินคดีแต่ครั้งหนึ่งจำใจต้องตัดสินความบิดาตนเอง ซึ่งไปฆ่าคนตาย กฎหมายสมัยก่อนคนที่ฆ่าคนตายจำต้องตายตกไปตามกัน เจ้าเมืองตกอยู่ในภาวะลำบากแต่จำใจสั่งประหารบิดาตนเอง เมื่อเจ้าเมืองสิ้นอายุขัยเหตุแห่งความยุติธรรมที่เคยทำไว้ จนเทพชั้นสูงแต่งตั้งบรรดาศักดิ์เป็นพระยายมราช ทำหน้าที่ตัดสินความวิญญาณผู้ตาย ข้างกายมีเทพกุมภัณฑ์สองตนคือสุวรรณ และสุวาน เทพที่ว่ารูปกายเป็นยักษ์บุคลิกเป็นชายตัวเล็ก รูปร่างไม่สูงมากนัก   ในความเชื่อชาวจีนเชื่อว่าพระยายมราชคือเปาบุ้นจิ้น ที่กลางวันพิพากษาคดีความที่โลกมนุษย์ แต่กลางคืนลงไปพิพากษาคดีความที่ยมโลก เหตุนี้เองคติความเชื่อชาวจีนเชื่อว่าเปาบุ้นจิ้นมีใบหน้าสีดำ ส่วนบริวารรูปร่างเป็นมนุษย์แต่มีเศียรเป็นสัตว์ต่าง ๆ ทำหน้าที่คอยตรวจบันทึกว่าผู้ตายเคยทำกรรมชั่วอะไรบ้าง บันทึกที่ว่าเรียกว่าบัญชีหนังหมา บัญชีนี้จะตั้งอยู่บนแท่นคล้าย ๆโต๊ะสูงท่วมศีรษะคน บัญชีหนังหมามีลักษณะคล้ายหนังสือเล่มใหญ่ ๆ เชื่อว่าทำจากหนังสุนัข […]