3 ศาสนาหลัก กับความเชื่อเรื่อง ทำไมห้ามฆ่าตัวตาย !!

3 ศาสนาหลัก กับความเชื่อเรื่อง ทำไมห้ามฆ่าตัวตาย !!

3 ศาสนาหลัก กับความเชื่อเรื่อง ทำไมห้ามฆ่าตัวตาย !!   วันนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อ ที่เล่าขานสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ มาให้อ่านกัน ข่าวสารตามสื่อเรื่องคน “ฆ่าตัวตาย” มีให้เห็นกันมากในปัจจุบัน อยากทราบไหมว่าคนฆ่าตัวตายบาปไหม คนรุ่นใหม่คิดไหมว่า จะหมดกรรมแล้ว สบายแล้วไม่ทุกข์จริงไหม คติความเชื่อแต่ละศาสนาแบบใดว่าอย่างไร.   ศาสนาพุทธ คงทราบว่าใครกระทำร้ายตนเองจนตายหรือฆ่าตัวตาย จัดว่าบาปมหันต์ เพราะคติความเชื่อตามหลัก ธรรมว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อใช้เวรกรรมตัวเอง แต่การฆ่าตัวตายคือการไปหยุดวิบากกรรมตนเอง ชาติปางก่อนและปางนี้ ยังชดใช้ไม่หมดจะบาปหนัก เมื่อตายไปจะยังไม่ได้เกิดจะต้องฆ่าตัวตาย ซ้ำๆไปจนกว่าจะสิ้นอายุขัยแห่งกรรม และต้องกลับ มาเกิดใหม่ แล้วต้องฆ่าตัวตายไปอีก 500 ชาติ   ศาสนาคริสต์ หลักธรรมคริสต์ว่าใครฆ่าตัวตาย คือการกระทำที่ผิดบาปต่อ พระเจ้า เพราะเปรียบเสมือน การฆ่าคน ซึ่งผิดตามพระบัญญัติ 10 ประการในข้อ 6 ที่ระบุเอาไว้ว่า “อย่าฆ่าคน” และถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับโทษทัณฑ์ใดๆ แต่การกระทำ นี้ก็น่าละอายเป็นอย่างยิ่งบันทึกในพระคัมภีร์ข้อ 1 โครินธ์ 3:15 ว่า […]