สงสัยไหมว่าทำไม ต้องปิดทองที่พระพุทธรูป

สงสัยไหมว่าทำไม ต้องปิดทองที่พระพุทธรูป

สงสัยไหมว่าทำไม ต้องปิดทองที่พระพุทธรูป บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ มาฝากกัน เคยสงสัยไหมว่าเวลาไปที่วัดทำบุญไหว้พระแล้วต้องนำแผ่นทองคำเปลวมาปิดที่องค์พระ ความเชื่อบางอย่างคนโบราณปฏิบัติสืบต่อกันมาจนคนรุ่นใหม่ไม่ทราบความหมายและที่มาอย่างวัฒนธรรมการปิดทองที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์   คติความเชื่อคนโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชาวอียิปต์เชื่อว่า ทองคำเป็นธาตุที่มีเสน่ห์ในตัวเอง คือธาตุที่ราคาสูง ทองคำเป็นธาตุแท้จะนำมาทำโลงศพฟาโรห์ ชาวยุโรปสมัยก่อนจะใช้แทนการแลกเปลี่ยนสินค้า ยังจะสร้างภาพลักษณ์แก่เจ้าของ เพราะแม้ว่ากาลเวลาจะแปรเปลี่ยนไปนานนับปี ทองคำบริสุทธิ์จะไม่หมองคล้ำ แต่คนไทยโบราณจะตีทองคำให้เป็นแผ่นและนำแผ่นทองคำเปลวไปปิดที่พระพุทธรูป เชื่อว่าจะมีสติปัญญาล้ำเลิศ ความคิดการวางแผนการงานที่จะประสบความสำเร็จ นักเรียนส่งผลเรื่องการเรียนดี คนที่ประสบปัญหาชีวิตจะผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ควรปิดแผ่นทองคำเปลวที่เศียรเหมาะกับนักเรียน นักศึกษา   ส่วนผู้ที่ต้องการหายจากโรคภัยไข้เจ็บ อยากมีกินมีใช้ไม่อดอยากควรปิดที่สะดือ ครั้งอดีตกาลเป็นต้นมา คนโบราณยังนำแผ่นทองคำเปลวไปปิดที่ลูกนิมิต โดยมีความเชื่อว่าผู้ปิดจะมีสติปัญญา มีความคิดที่ดี คิดวางแผนการทำงานสำเร็จลุล่วง รวมทั้งการปิดที่เสาหลักเมือง จะส่งเสริมเรื่องมั่นคงในหน้าที่การงาน ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง เหมาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพทำงานในบริษัทและผู้ที่ทำงานเสี่ยงภัย     ผู้ใดที่คิดอยากจะไปไหว้พระปิดทองความเชื่อคนโบราณว่าควรไป วันอาทิตย์ การไปปิดแผ่นทองคำเปลวพระพุทธรูป ลูกนิมิต เสาหลักเมืองจะทำให้สุขภาพแข็งแรง มีชื่อเสียงเรื่องการเป็นผู้นำ วันจันทร์เสริมเรื่องการมีเสน่ห์ มีคนรัก กระตุ้นแรงจินตนาการมองโลกแง่ดี วันอังคารแก้ปัญหาเรื่องโรคภัยจากระบบประสาท เสริมเรื่องการแข่งขันชิงดีชิงเด่น ผู้ใดที่ประสบปัญหาที่ว่าควรเลือกวันอังคารไปสักการะศาลหลักเมืองและปิดทองที่เสาหลักเมือง วันพุธเสริมเรื่องความฉลาด การมีสติปัญญา […]