ความเชื่อเรื่อง สาวบริสุทธิ์ ปักตะไคร้ไล่ฝน

ความเชื่อเรื่อง สาวบริสุทธิ์ ปักตะไคร้ไล่ฝน

ความเชื่อเรื่อง สาวบริสุทธิ์ ปักตะไคร้ไล่ฝน   วันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง “สาวบริสุทธิ์ ปักตะไคร้ไล่ฝน” ความเชื่อคนโบราณอย่างหนึ่ง คือ จะเลือกสาวที่ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาปักตะไคร้ไล่ฝน เชื่อไหมว่าบางครั้งสาวเองเป็นสาวบริสุทธิ์ ทำไมไล่ฝนไม่ได้ สาวบริสุทธิ์ที่ว่าควรมีลักษณะใดบ้างตามคัมภีร์โบราณ   คนโบราณเชื่อว่าคือหญิงสาวที่ไม่เปื้อนราคี มีความสะอาดรักษาคงสภาพตัวเองหมดจรดเหมือนกับร่างกายทารก จะทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผลดี ขณะทำพิธีไม่อยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าธรรมชาติหญิงสาวจะขับเลือดเสียออกทางร่างกายทุกเดือน คนโบราณเชื่อว่าเป็นเลือดที่ไม่สะอาด ร่างกายจะไม่สะอาดเช่นกัน ฉะนั้นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์จะไม่บริสุทธิ์ และไม่ให้เกียรติเทวดาอารักษ์ที่อยู่รอบ ๆ บริเวณ   อายุไม่เกินวัยเบญจเพส หญิงสาวยิ่งมีอายุน้อยคนโบราณเชื่อว่าจิตใจจะบริสุทธิ์ มีสมาธิ ไม่หมกมุ่นกับราคะตัณหาต่าง ๆ ส่งผลให้การประกอบพิธีมีความศักดิ์สิทธิ์ รักษาศีล ทำบุญ อยู่เป็นอาจิณ คนที่ทำบุญอยู่ประจำจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ ละโลภ โกรธ หลงไม่มีตัณหาราคะ เทวดาและเจ้าที่เจ้าทางจะเมตตา คราใดที่หญิงสาวที่รักษาศีล ทำบุญ อยู่เป็นอาจิณ ตั้งจิตอธิษฐาน กระแสจิตจะส่งผลให้สัมฤทธิ์ผลตามประสงค์   พิธีไล่ฝนสมัยก่อนคนโบราณจะเลือกสาวบริสุทธิ์ สวมชุดขาว ประกอบพิธีกลางแจ้งนำต้นตะไคร้ที่มีขนาดไม่แก่จัดสองสามต้น ตั้งจิตอธิษฐานแล้วปักต้นตะไคร้กลับปลายลงพื้นดิน จะห้ามฝนมิให้ตกชั่วขณะหนึ่ง ความเชื่อที่ว่าลือกันมานานจากชนเผ่าชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย […]