คนโบราณว่า จะปลูกอะไรได้ผลดีต้องดูวันปลูก

คนโบราณว่า จะปลูกอะไรได้ผลดีต้องดูวันปลูก

คนโบราณว่า จะปลูกอะไรได้ผลดีต้องดูวันปลูก   วันนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ มาฝากกัน คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการปลูกพืชเคยสงสัยไหมว่า ทำไมเวลาตัวเองปลูกพืชผักหรือว่าพืชไร่ ไม้ผลแล้วได้ผลไม่ดี แต่ขณะที่เพื่อนหรือคนที่รู้จักกลับปลูกออกดอกผลดี ทั้งที่เป็นพืชชนิดเดียวกัน ดินไม่ต่างกันมาก การดูแลเอาใจใส่ดีเท่ากัน คติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าคนที่ปลูกพืชออกดอกผลดีเป็นคนมือเย็น แท้จริงคนโบราณมีความเชื่อการได้ผลจากเรื่องการปลูกพืชตามวันที่หลายคนยังไม่ทราบ เป็นอย่างไร ไปดูเลย..        -วันอาทิตย์ คนโบราณเชื่อว่าวันดี เหมาะกับการเริ่มต้น ใครที่จะปลูกพืชควรจะปลูกพืชชนิดที่กินหัว เป็นต้นว่าข่า ขิง ควรปลูกตอนเช้า การปลูกใกล้พื้นที่อยู่อาศัยเพราะเป็นผักสวนครัว เพราะพืชที่กินส่วนหัวอาจต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี      -วันจันทร์ วันที่มีความอ่อนไหว เพราะอิทธิพลจากดวงจันทร์ ควรปลูกพืชกินลำต้นเช่นอ้อย ปลูกเป็นพืชไร่จะสะดวกและคุ้มค่าแก่การลงทุน เพราะดูแลรักษาโรคพืชง่าย   -วันอังคาร ควรปลูกพืชกินใบ คือพืชผักที่คนโบราณใช้ใบเป็นอาหารอย่างเช่น ผักสวนครัว ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ควรพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยคอกตลอดไม่ควรใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คนโบราณแนะนำว่าการตัดพืชใบแล้วนำไปประกอบอาหาร เมื่อใส่ปุ๋ยคอกจะส่งผลให้เวลานำมาประกอบอาหารบริเวณโคนก้านจะไม่แข็ง   -วันพุธ ควรปลูกพืชที่กินผล ได้แก่ผลไม้ทุกชนิด ปลูกจากเมล็ดไม้ผลจะมีรากแก้ว ต้นไม้จะไม่ล้มง่ายยามโดนลมพายุ   -วันพฤหัสบดี คติความเชื่อคนโบราณว่าคือวันครู ควรปลูกพืชดอก อย่าลืมใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อน […]