ปริศนาแฝง คติความเชื่อคนโบราณ เรื่องพิธีเก็บกระดูก

ปริศนาแฝง คติความเชื่อคนโบราณ เรื่องพิธีเก็บกระดูก

ปริศนาแฝง คติความเชื่อคนโบราณ เรื่องพิธีเก็บกระดูก   บทความนี้ เลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับ คติความเชื่อคนโบราณ “เรื่องพิธีเก็บกระดูก” พิธีกรรมสุดท้ายเมื่อเกิดเป็นคนคือพิธีเก็บกระดูก หมายความว่านั่นคือสิ้นสุดชีวิตไปชาติหนึ่งแล้ว เชื่อไหมว่าพิธีกรรมนี้แฝงคติความเชื่อคนโบราณไว้หลายอย่าง แต่ละขั้นแฝงความเชื่ออะไรไว้บ้างไปดูกันเลย..   เมื่อสิ้นสุดพิธีเผาศพขั้นตอนการเก็บกระดูกคือขั้นตอนสุดท้าย คนสมัยก่อนจะทำพิธีสามหาบ คือ การให้คน 3 คน ทำการหาบอาหารคาวหวานและเครื่องไทยธรรม โดยคนหามเข้าสู่บริเวณทำการฌาปนกิจศพ สมัยก่อนคือเชิงตะกอนจะต้องเดินเวียนรอบเชิงตะกอน 3 รอบ พร้อมทั้งตะโกนเสียงดังต่อ ๆ กันเพราะเชื่อว่าจะทำให้วิญญาณผู้ตายได้ยินและมารับส่วนกุศลที่ทำบุญอุทิศให้ หลังจากที่ทำการเก็บอัฐิเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้ว การตะโกนก็เพื่อส่งสัญญาณให้คนที่เดินตามทราบว่าเชิงตะกอนอยู่ตรงไหน เพราะในสมัยก่อนการเผาศพจะไปเผากลางป่าลึกหรือพื้นที่ห่างไกล ทำให้บางครั้งคนที่เดินทางมาด้วยกันอาจพลัดหลงกันได้ จึงต้องทำการส่งเสียงเรียกเพื่อบอกว่ารู้ว่าอยู่ตรงไหนกันแล้วสัปเหร่อจะเข้ามาทำการเก็บกระดูกของผู้ตายมาเรียงเป็นรูปตัวคน โดยศีรษะของตัวคนที่นำมาเรียงจะต้องหันไปทางทิศตะวันตก ตามความเชื่อว่าคือทิศคนตายต้องเดินทางสู่สุขคติ   พระสงฆ์ขึ้นทำพิจารณาผ้าบังสกุล ญาติจะพาดผ้าบังสุกุลกับกระดูกผู้ตาย และให้พระสงฆ์ขึ้นมาทำการพิจารณาผ้าด้วยคำพิจารณาบังสุกุลตาย จากนั้นสัปเหร่อจะทำการหมุนรูปหัวตัวคนที่เรียงจากกระดูกผู้ตาย ให้หันไปทางทิศตะวันออก ญาติ ๆ จะนำน้ำอบไทย ดอกไม้ เหรียญเงิน มาวางลงบนกระดูกที่ทำการเรียง ตามความเชื่อว่า น้ำอบ แทนความหอมสดชื่น ดอกไม้แทนความงดงาม และเหรียญเงินแทนความร่ำรวย เพื่อที่เมื่อไปเกิดในชาติภพใหม่ ผู้ตายจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี […]