การงานเจริญ ความรักสดใส กับบทสวดสำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคา

การงานเจริญ ความรักสดใส กับบทสวดสำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคา

การงานเจริญ ความรักสดใส กับบทสวดสำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคา   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ คนสมัยก่อนจะคุ้นเคยกับความเชื่อเรื่องกบกินเดือน เวลาปรากฏการณ์จันทรุปราคา โดยที่เงาโลกไปบดบังดวงจันทร์เมื่อเส้นทางโคจรดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์อยู่ในแนวเดียวกัน สาเหตุจากแสงอาทิตย์ที่สาดส่องไปยังโลกแล้วเงาไปปรากฏที่ดวงจันทร์ ผลคือดวงจันทร์บางส่วนจะมืดคล้ายกับมีการเว้าแหว่ง และสอนลูกหลานว่าควรทำอย่างไร   ครั้งสมัยคุณตาคุณยายยังเด็ก คนอีสานโบราณมีการสอนสืบต่อกันมานานว่า เทพีองค์หนึ่งชื่อดวงจันทร์มีสมุนไพรวิเศษที่ชุบชีวิตสัตว์ที่ตายไปแล้ว สมัยที่สัตว์น้อยใหญ่พูดได้ มีการสมุนไพรวิเศษที่มาจากดวงจันทร์ ใช้เป่าแล้วสัตว์ใดที่ตายจะฟื้นคืนชีพ แต่บังเอิญว่ามีผู้นำมาผึ่งแสงยามคืนพระจันทร์เต็มดวง ดวงจันทร์พบเข้าจึงมาเอาคืน กบจะอาสาไปนำมาคืนแล้วสั่งให้คนบนโลกตีฆ้องร้องเป่าบอกกบเวลากบเผลอขึ้นไปแล้วไปกินดวงจันทร์ ที่คนอีสานเรียกเดือน กบจะต่อสู้เพื่อเอาสมุนไพรคืนจากดวงจันทร์ตั้งแต่อดีตยังต่อสู้อยู่ คราใดที่เผลอไปกินเดือนเข้าชาวบ้านต้องตีฆ้อง กบคายดวงจันทร์ออกมา จนมีที่มาการเคาะไม้ จุดประทัด ตีปีบยามเมื่อมีปรากฏการณ์จันทรุปราคา ส่วนความเชื่อชาวโหราจารย์โบราณเชื่อว่า เพราะพระราหูอมจันทร์ คนสมัยก่อนที่มีอาชีพค้าขายจะเคาะกำปั่นเก็บเงิน เพราะเชื่อว่าจะทำให้เงินงอกเงย ค้าขายดี คนที่มีอาชีพเกษตรกร จะนำมีดพร้าเฉาะลงเนื้อไม้ เพราะเชื่อว่าผลจะดก หญิงมีครรภ์จะนำเข็มกลัดมากลัดที่เอว เพราะเชื่อว่าลูกจะไม่พิการแล้วภาวนาบทสวดว่า จันทบัพพา ยัตทะตังมะมะ ตังทะยะตะวะตัง มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ ไล่พระราหู ตามความเชื่อทางโหร และไล่กบคายดวงจันทร์ออกมา การคำนวณ […]