ความเชื่อ และประเพณีก่อนเกี่ยวข้าว

ความเชื่อ และประเพณีก่อนเกี่ยวข้าว

ความเชื่อ และประเพณีก่อนเกี่ยวข้าว   วันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับ “ความเชื่อ ประเพณีก่อนเกี่ยวข้าว” มาให้ได้ทราบกัน ปลายปีทุกปีคือระยะเวลาเกี่ยวข้าวของชาวไทยโดยรวม ดังนั้นแต่ละภาคจะมีประเพณีเกี่ยวข้าวตามคติความเชื่อจากคนโบราณที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมานานแต่ละแห่งก็จะต่างกันไปบ้าง แต่โดยรวมก็คือประเพณีทำขวัญข้าว        ประเพณีทำขวัญข้าวจัดขึ้นจากความเชื่อว่าไม่ทำให้ข้าวเสียหาย เมล็ดดีได้ราคาไม่มีความชื้น ศัตรูจำพวกแมลงไม่มากล้ำกลาย บางที่เรียกว่าการบูชาแม่โพสพโดยปกติจะทำสองระยะคือระยะแรกคือระยะที่ข้าวกำลังออกรวงหรือเรียกอีกอย่างว่าตั้งท้องอยู่ในนาโดยชาวบ้านจะเตรียมย่านลิเพา หมากพลู จีบ หนึ่งคำบุหรี่หนึ่งมวน ด้ายแดง ด้ายขาว ด้ายดำ พานบายศรี กล้วยอ้อย เมล็ดธัญพืช ของมีค่าตามแก่ฐานะชาวนา หรือเครื่องสังเวยอื่น ๆตามประเพณีแต่ละท้องที่เริ่มกล่าวคำขวัญข้าวโดยหญิงสาวเกี่ยวข้าวเก้ากอ มัดด้วยด้ายแดงด้ายขาวและด้ายดำ บางที่ใช้เป็นผ้าสีแทนด้ายสีวางไว้ในบายศรีส่วนของมีค่านำกลับบ้าน ระยะที่สอง ตอนเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจะเอาข้าวเข้ายุ้งฉางเครื่องเซ่นสังเวยอย่างเดิม เริ่มเก็บรวงข้าวมัดสามกำ นำพานบายศรีวางบนรวงข้าว กล่าวคำขวัญจบ นำด้ายทั้งสามสีมัดรวมรวงข้าวแล้วนำเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ในปีต่อไป มีเรื่องเล่าจากคนโบราณว่าไม่มีคนให้ความสำคัญเจ้าแม่โพสพทำให้เจ้าแม่น้อยใจ ปีนั้นข้าวจะไม่ได้ผล ดังนั้นชาวนาทุกที่จะทำพิธีการบูชาแม่โพสพหรือการทำขวัญข้าว   เรื่องข้าวคนโบราณจัดเป็นเรื่องสำคัญ และสร้างความตระหนักทุกกระบวนการได้มาซึ่งข้าวทุกขั้นตอน ผ่านพิธีกรรมสร้างความศักดิ์สิทธิ์ลูกหลานจะได้เกิดความศรัทธาและสมัครสมานสามัคคี นอกจากนี้คนโบราณยังมีข้อห้ามมากมายเกี่ยวกับข้าว เป็นต้นว่าจะต้องกินข้าวให้หมดจาน ไม่ทำข้าวหก เป็นอุบายสอนลูกหลานให้เกิดความสำนึกในบุญคุณข้าว   สรุป : ขนบธรรมเนียมประเพณีเกิดจากความเชื่อที่คนโบราณแฝงไว้เตือนใจลูกหลาน เพราะแค่ใช้คำสอนอาจไม่ได้ผล คนโบราณจะสั่งสอนอะไรจนเกิดการเชื่ออย่างน้อยต้องมีการละเล่น พิธีกรรม […]