ความเชื่อเกี่ยวกับการ บายศรี

ความเชื่อเกี่ยวกับการ บายศรี

ความเชื่อเกี่ยวกับการ บายศรี   บทความนี้ เลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อเรื่อง “บายศรี” มาให้อ่านกัน.. ความหมายของ บายศรี นั้น สันนิษฐานว่า ได้รับอิทธิพล มาจาก ลัทธิพราหมณ์ ซึ่งเข้ามา ทางเขมร ทั้งนี้เพราะ คำว่า “บาย” ภาษาเขมร แปลว่า ข้าวสุก ภาษาถิ่นอีสาน แปลว่า จับต้อง สัมผัส ส่วนคำว่า “ศรี” มาจากภาษาสันสกฤต ตรงกับ ภาษาบาลีว่า “สิริ” แปลว่า มิ่งขวัญ   ดังนั้นคำว่า บายศรี หน้าจะ แปลได้ว่า ข้าวขวัญ หรือ สิ่งที่น่าสัมผัส กับความดีงาม บายศรี ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ข้าวอันเป็นสิริ, ขวัญข้าว หรือ ภาชนะที่จัดตกแต่ง ให้สวยงามเป็นพิเศษ ด้วยใบตอง และดอกไม้สด เพื่อเป็นสำรับใส่อาหารคาวหวาน […]