อาหารต้องห้ามสำหรับเทศกาลกินเจ ตามความเชื่อชาวจีน

อาหารต้องห้ามสำหรับเทศกาลกินเจ ตามความเชื่อชาวจีน

อาหารต้องห้ามสำหรับเทศกาลกินเจ ตามความเชื่อชาวจีน การร่วมพิธีกินเจมิใช่ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ เท่านั้นผู้ร่วมพิธีจะต้องดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมอันดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ยังคงมีอาหารต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งเจ มีอะไรบ้างการกินเจ Horoscope thaiza จะเสนอพร้อมเหตุผลอย่างละเอียด ยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด การกินเจเป็นอุบายจากคนโบราณห้ามสำหรับกลุ่มคนที่ชอบทำลายสุขภาพเหล้าทำลายตับ บุหรี่ทำลายปอด และครองสติไม่ได้ อันก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมมากมายอย่างที่เป็นข่าว ยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมาเป็นเหตุแห่งความเสื่อมทรามทางสังคมทั้งปวง กระเทียม เหตุที่ห้ามเพราะทุกส่วนรวมทั้งกระเทียมโทน นอกจากมีกลิ่นฉุนยังส่งผลกระทบกับอุณหภูมิ ความร้อนในร่างกาย และอวัยวะต่าง ๆ ภายใน ต้นหอมทุกชนิด ความเชื่อคนจีนโบราณว่าต้นหอมทำลายระบบการไหลเวียนของของเหลวในร่างกาย และยังส่งกลิ่นเหม็น กุยช่าย กระตุ้นการทำงานของลำไส้ ทำให้ท้องเสีย เนื่องจากการรับประทานอาหารเจมีแต่ผัก ระบบการย่อยอาหารจะดี บางคนมีหยางอยู่มากเกินไป ดังนั้นการรับประทานกุยช่าย จะทำให้เพิ่มระบบการย่อยอาหารเพิ่มขึ้น และกุยช่ายยังกระตุ้นความกำหนัดทางเพศ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นต้นว่า นม เนย ไข่ เนื่องจากอาหารเจจะมีแต่เฉพาะผักธรรมชาติล้วน ๆไม่มีเนื้อสัตว์ปน บางคนที่เคร่งจัดจะแยกภาชนะที่ใส่ออกจากกัน จะเรียกภาชนะที่ใส่อาหารเจว่า “เจอั่ว” และเรียกภาชนะที่บรรจุอาหารทั่วไปรวมทั้งอาหารที่ไม่ใช่เจว่า “ชอร์” นอกจากนี้อาหารรสจัด อย่างรสเผ็ดจัด เค็มจัด เปรี้ยวจี๊ต ก็ห้ามเช่นกัน เพราะส่งผลกับร่างกายเรื่อง […]