เรื่องกล้วยๆ โบราณว่า วางไหว้ผิดวิธี ชีวิตจะมีอุปสรรค

เรื่องกล้วยๆ โบราณว่า วางไหว้ผิดวิธี ชีวิตจะมีอุปสรรค

เรื่องกล้วยๆ โบราณว่า วางไหว้ผิดวิธี ชีวิตจะมีอุปสรรค   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ มาให้อ่านกัน กล้วย เครื่องเซ่นไหว้ที่คนโบราณทั้งไทยและจีนชอบนำมาวางไว้ที่โต๊ะบูชาร่วมกับผลไม้มงคลมากมายเพราะ เชื่อว่าการไหว้และการบนบานจะได้รับการดลบันดาลให้ชีวิตที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเจออุปสรรคมากน้อย การงานที่จะต้องทำง่ายขึ้น แบบที่พ้องกับคำพังเพย สุภาษิตว่าเรื่องกล้วย ๆ แต่คนรุ่นใหม่ทราบไหมว่า วิธีการวางกล้วยในการไหว้เจ้ากับการไหว้บรรพบุรุษ สำหรับเรื่องที่จะกล้วยคนโบราณสอนวางอย่างไร เชื่อไหมว่าวางผิดที่ ผิดวิธีเรื่องที่จะกล้วยอาจไม่กล้วย ฉะนั้นลองอ่านวิธีการวางกล้วยกันเลย..   คนจีนโบราณเชื่อว่ากล้วยมีลักษณะคล้ายมือคน กล่าวคือ ด้านปลายผลมีลักษณะคล้ายปลายนิ้วหลาย ๆ นิ้ว และด้านหนึ่งคล้ายข้อมือที่มีมือและนิ้วงอกออกมา คนจีนจึงเชื่อว่ากล้วยคือสิ่งแทนมือในการขออะไรบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนที่ไม่มีลูกจะนำกล้วยมาเซ่นไหว้ขอลูก คนที่เริ่มทำกิจการจะนำกล้วยมากวักเรียกทรัพย์ คนจีนโบราณสอนว่าการวางกล้วยสำหรับไหว้เจ้าควรวางส่วนปลายผลหันไปทางเทพเจ้า โดยคนที่บนบานขออะไรจากเทพเจ้าควรหงายหวีกล้วยขึ้น แทนการแบมือขอ และผู้ที่เริ่มทำกิจการ คนค้าขายควรคว่ำหวีกล้วยลงแทนการกวักทรัพย์เข้ามาหาตน     ผู้ที่นำกล้วยไปไหว้บรรพบุรุษควรหันโคนหวีด้านหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายข้อมือที่มีมือและนิ้วงอกออกมาเข้าหาบรรพบุรุษจะหงายคว่ำไม่สำคัญ แทนความหมายว่าไปอย่างสงบ คนจีนฮกเกี้ยนจะนำผลไม้อื่นมาร่วมกับกล้วยออกเสียงในสำเนียงจีนฮกเกี้ยนว่าเจว แปลว่ากวักเข้ามา โดยนำสับปะรด ออกเสียงฮกเกี้ยนว่าอ่อง หล่าย แปลว่า ความรุ่งเรืองเข้ามา ส้ม ออกเสียงว่าก๊าม พ้องกับก๊ามเสี่ยแปลว่าขอบคุณเทพเจ้าที่คุ้มครอง มาร่วมเซ่นไหว้ กล้วยในความหมายคนไทยพ้องกับคำเปรียบเทียบ คำพังเพยสุภาษิตว่าง่าย คนไทยจึงนำกล้วยร่วมกับผลไม้เซ่นไหว้อื่นเพราะเชื่อว่าจะทำการใดที่ยาก ให้ง่ายแบบกล้วย ๆ […]