คาถาบูชาพระศรีศากยมุนี เสริมสร้างดวงชะตา และขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข

คาถาบูชาพระศรีศากยมุนี เสริมสร้างดวงชะตา และขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข

คาถาบูชาพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร            พระศรีศากยมุนี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย องค์พระหล่อด้วยโลหะ และลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 3 วา 1 คืบ สูง 4 วา ถือเป็นพระพุทธรูปในสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 25 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่ง พระศรีศากยมุนีสร้างขึ้นตามพุทธประวัติ คราวเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือหมู่มารได้ จึงเป็นพระพุทธรูปที่นิยมไปกราบไหว้เพื่อ เสริมสร้างดวงชะตา และขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข กระทำกิจการงานสำเร็จโดยปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งปวง นอกจากนี้ ผ้าทิพย์ด้านหน้าฐานบัลลังก์ขององค์พระศรีศากยมุนี ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 อีกด้วย คาถาบูชาพระศรีศากยมุนี  พระมงคลศักดิ์สิทธิ์ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข ประวัติความเป็นมา            พระนาม พระศรีศากยมุนี เป็นพระนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นผู้ถวายให้ในภายหลัง ส่วนก่อนหน้านี้สันนิฐานว่าองค์พระศรีศากยมุนีนี้ น่าจะสร้างขึ้นในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวกับที่ปรากฎในข้อความศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งกล่าวถึงพระองค์ใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ […]