ความเชื่อเรื่องเซ่นควาย ขอพรจากเทวดา

ความเชื่อเรื่องเซ่นควาย ขอพรจากเทวดา

ความเชื่อเรื่องเซ่นควาย   วันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อของการ เซ่นควาย มาให้อ่านกัน เป็นการขอพรจากเทวดา ทำให้เกิดกำลังใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่บ้านถ้ำ อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา บริเวณสวนรุกขชาติใกล้ ๆ กับวัดพระธาตุจอมศีล และวัดรัตนคูหาวราราม มีลานกว้างแห่งหนึ่ง กลางลานนั้นมีเสาไม้ปักอยู่ ถัดไปมีโรงเรือนเล็กๆ สภาพทรุดโทรม ด้านข้างมีเรือนไม้ขนาดย่อม ใต้ถุนสูง ไม่มีใครอยู่อาศัย จากคำบอกเล่าของ ครูอุทัย ชัยวุฒิ จึงทราบว่าบริเวณนี้เป็นที่เซ่นควายเพื่อเลี้ยงผีของชาวบ้านถ้ำ   การเซ่นควายเป็นความเชื่อของชาวบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ นิยมทำในเดือนเมษายน มิถุนายนและสิงหาคม เริ่มมีตั้งแต่เมื่อใด ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่ปฏิบัติกันมานานจนถึงปัจจุบันแม้จะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างและไม่ได้รับความ สนใจจากชาวบ้านมากเหมือนแต่ก่อน สถานที่ประกอบพิธีเซ่นควาย มี ผาม เป็นที่ฆ่าสัตว์ที่นำมาเซ่น มีโรงครัวและเรือนทรงเจ้าแต่เดิมชาวบ้านเชื่อกันว่าเมื่อใกล้ถึงวันเลี้ยงผี จะมีควายมาให้ชาวบ้านใช้เซ่นผีเอง เมื่อฆ่าเสร็จก็จะนำไปหุงต้มที่โรงครัว แล้วนำมาเซ่นไหว้ที่เรือนทรงเจ้า โดยจะไม่นำของคาวขึ้นบนเรือนทรง เรือนทรงเจ้าเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง มีบันไดทางขึ้นประตูอยู่ทางทิศใต้ ภายในเป็นห้องโล่ง ทางขวามือมีแท่นไม้ยกสูงจากพื้นไว้สำหรับม้าทรง (คนทรง) และตั้งของหวานที่นำมาเซ่น ได้แก่ ขนมลอดช่อง ขนมชั้นส่วนของคาวจะนำไปไว้บนหลักที่อยู่ด้านหลังของเรือนทรง […]