อาหาร 5 อย่าง ของต้องห้าม อย่านำมาใส่บาตร

อาหาร 5 อย่าง ของต้องห้าม อย่านำมาใส่บาตร

อาหาร 5 อย่าง ของต้องห้าม อย่านำมาใส่บาตร   วันนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ จะมาแนะนำเรื่อง อาหารใส่บาตร และอาหารที่ไม่ควรนำมาใส่บาตรพระมีอะไรบ้าง ใส่บาตรตอนเช้าทุกวัน รู้หรือไม่ว่า สิ่งของต้องห้ามใส่บาตรมีอะไรบ้าง   การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่น ๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่าง ๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ใส่บาตรพระ ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน     การ ทำบุญตักบาตร หรือแม้แต่การ ตักบาตรหน้าบ้าน ยามเช้า ล้วนเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต โดยอานิสงส์ของการใส่บาตรในตอนเช้า มี 9 ประการ ดังนี้ 1. การใส่บาตรทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ 5 ประการ ที่ตามพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย , เป็นคนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย , มีชื่อเสียงที่ดีงาม , เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และเมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ 2. การใส่บาตรทุกวัน ทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดี เป็นการฝึกจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับกุศล 3. การใส่บาตรทุกวัน เป็นการลดความตระหนี่ ถี่เหนียว บรรเทาความเห็นแก่ตัว […]