ความเชื่อคนโบราณ เข้าป่าควรทำพิธีเปิดป่า ขอขมาเจ้าที่

ความเชื่อคนโบราณ เข้าป่าควรทำพิธีเปิดป่า ขอขมาเจ้าที่

ความเชื่อคนโบราณ เข้าป่าควรทำพิธีเปิดป่า ขอขมาเจ้าที่   วันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมาให้ได้อ่านกันเช่นเคย เคยได้ยินข่าวคนหลงป่ามาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเข้าไปเก็บเห็ด เข้าไปเที่ยวผจญภัยในป่า แล้วหาทางออกไม่ได้ คนโบราณมีความเชื่อว่าคงไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทาง ผีป่า อย่างเจตนาหรือไม่เจตนา จะกลับออกมาได้จะต้องทำพิธีเปิดป่า ขอขมาเจ้าที่..             พิธีเปิดป่า ขอขมาเจ้าที่มีหลายวิธีแล้วแต่ละภูมิภาค แต่ละพื้นที่จะมีความเชื่อต่างกันออกไป มีพิธีกรรมต่างกัน เครื่องเซ่นไหว้ต่างกัน โดยรวมจะอยู่บนพื้นฐานวิธีการเดียวกันคือการเดินป่าอย่างปลอดภัยไม่หลงหายเข้าไปในป่าควรจะทำพิธีเปิดป่าโดยการจุดธูป 9 ดอกแล้วอธิฐานจิตอย่างตั้งมั่น ขอให้เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าของที่ เจ้าของทาง ข้าพเจ้าอนุญาตขอเปิดป่า(ไปทำกิจธุระใดควรกล่าวความจริง) หากข้าพเจ้ากระทำการใดที่ผิด สิ่งใดที่ล่วงเกินข้าพเจ้ากราบ ขอขมาไว้ ณ ที่นี้ แต่กรณีไม่มีธูปควรหักกิ่งไม้แห้งที่อยู่บริเวณนั้น อธิษฐานและปักกิ่งไม้เอาไว้แทน และจบคำกล่าวให้กลั้นใจเอามีดทิ่มดินแล้วก็พลิกพรวนดินขึ้นมา 3 ครั้ง พร้อมกับพลิกใบไม้ที่รวมอยู่บริเวณข้างๆ ที่คว่ำให้จับหงายขึ้นมาให้หมด ก่อนที่จะเดินทางเข้าป่าไปทำกิจธุระ กรณีหยุดรับประทานอาหาร จะต้องแบ่งอาหารที่รับประทานใส่ใบไม้ถวายเจ้าป่าเจ้าเขา และผีป่าผีดงทั้งหลาย เป็นการแสดงความคารวะตามมารยาท คราใดที่กลับออกมาควรทำพิธีปิดป่า เพราะกิจธุระในป่าเสร็จแล้วก็ต้องนำดินที่พลิกขึ้นมาและใบไม้ที่จับพลิกปิดเอาไว้อย่างเดิม แต่บางครั้งป่าทางเข้าจะมีทางออกหลายทาง การเดินออกจากป่าด้านที่ไม่ใช่ทางเข้า […]