ความเชื่อ วันต้องห้ามแต่งงาน โบราณว่าอย่าแต่งเด็ดขาด

ความเชื่อ วันต้องห้ามแต่งงาน โบราณว่าอย่าแต่งเด็ดขาด

ความเชื่อ วันต้องห้ามแต่งงาน โบราณว่าอย่าแต่งเด็ดขาด   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ มาฝากกัน คนโบราณจะให้ความสำคัญเรื่องวันแต่งงานมาก เพราะคือวันที่เริ่มใช้ชีวิตคู่ มีบันทึกว่าลูกหลานคนสมัยก่อนเวลาจะแต่งต้องนำวันเวลาตกฟาก ทั้งฝ่ายชายหญิงไปให้โหรคำนวณวันที่เหมาะสมมาจัดพิธีมงคลสมรส แต่มีวันที่คนโบราณสอนว่าต้องเลี่ยงต้องห้ามลูกหลานแต่งงาน เพราะคือวันที่ไม่ดี ชีวิตแต่งงานจะมีอุปสรรค อยู่กินไม่ยืด   ห้ามแต่งเมื่อมีญาติผู้ใหญ่เสีย คติความเชื่อคนจีนโบราณเชื่อว่าเมื่อมีญาติผู้สูงอายุในบ้านเสียชีวิตลง ลูกหลานต้องห้ามแต่งงานภายในสามปี เพราะคนจีนเชื่อว่าชีวิตคู่จะไม่ราบเรียบ ต้องรอให้ผ่านไปสามปีก่อนแต่ความเชื่อคนจีนเรื่องที่ว่าเริ่มจางหายไปเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป ลูกหลานที่จะแต่งงานเมื่อมีญาติผู้ใหญ่เพิ่งเสีย ส่วนใหญ่จะไปขอวันเวลาที่เหมาะสมจากซินแส   ห้ามแต่งงานระหว่างเข้าพรรษา คนไทยสมัยโบราณมีการห้ามลูกหลานไม่ให้แต่งงานระหว่างพระสงฆ์ต้องจำพรรษา เพราะพระสงฆ์ต้องประชุมสงฆ์ ปฏิบัติวินัย ศึกษาพระธรรม การแต่งงานตามธรรมเนียมไทยโบราณจะต้องนิมนต์พระสงฆ์มาสวดทำพิธีมงคลที่บ้าน และการที่ไปนิมนต์จะขัดกิจวัตรและรบกวนพระสงฆ์ขณะปฏิบัติพระธรรมวินัยระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา   เดือนสิบสอง เชื่อว่าคือเดือนที่สัตว์เริ่มหาคู่ โดยเฉพาะสุนัข คนโบราณเชื่อว่าใครที่แต่งงานเดือนสิบสองชีวิตคู่จะตกต่ำ อาจเพราะอุบายคนสมัยก่อนป้องกันความยุ่งยากเพราะเดือนสิบสองฝนมาก น้ำป่าไหลหลากการเดินทางคมนาคมยากทั้งต้องนิมนต์พระสงฆ์ เชิญญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย และการเดินทางสมัยก่อนต้องใช้ทางน้ำ คนโบราณจึงห้ามแต่งงานเดือนสิบสองชีวิตคู่จะลำบาก               สรุป : การแต่งงานสมัยก่อน จะยุ่งยากและต้องคำนวณเวลาตกฟากทั้งบ่าวสาวและต้องสอดคล้องต่อความเชื่อเรื่องวันต้องห้ามตามคติความเชื่อคนโบราณ อาจคืออุบายให้หนุ่มสาวตระหนักเรื่องการแต่งงาน ทั้งฝ่ายชายและหญิงควรหมั่นให้ความรักกันและกัน อย่าให้รักจืดจาง     […]