จริงหรือไม่ คนไทยบางกลุ่มกับความเชื่อเรื่องห้ามกิน...เป็ด !!

จริงหรือไม่ คนไทยบางกลุ่มกับความเชื่อเรื่องห้ามกิน…เป็ด !!

คนไทยบางกลุ่มกับความเชื่อเรื่องห้ามกิน…เป็ด   คนไทยเลี้ยงเป็ดเป็นอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเนื้อเป็ดรสชาตินุ่มลิ้น อร่อยปาก นำมาเป็นเครื่องปรุงประกอบอาหารแทนเนื้อสัตว์ใหญ่ได้อย่างดี รวมทั้งชาวจีนนิยมนำมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้เทพเจ้า ลองสังเกตเวลามีเทศกาลไหว้เจ้า เป็ดคือหนึ่งในซาแซหรือโหง้วแซ เครื่องเซ่นไหว้ที่ทุกครัวเรือนจะต้องมีไว้บนโต๊ะไหว้เจ้าเสมอ แต่ทำไมคนไทยบางกลุ่มมีความเชื่อสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่า “ห้ามกินเป็ด” บทความนี้ เลขเด็ดออนไลน์ จะไขข้อข้องใจว่าที่แท้จริงความเชื่อนี้มีที่มาอย่างไรลองอ่าน ข้อห้ามที่ห้ามกันมานานจากรุ่นสู่รุ่นคือการกินเนื้อเป็ดจะทำให้เกิดการแตกความสามัคคี ผิดใจกัน คนเป็นเพื่อนกันเวลาออกไปกินข้าวนอกบ้านและทำอาหารเลี้ยงเนื่องในโอกาสเทศกาลสำคัญ ห้ามสั่งหรือปรุงอาหารที่ทำจากเนื้อเป็ดโดยเด็ดขาด โดยอ้างว่าเป็ดร้องเสียงดัง ตื่นตกใจง่าย คล้ายกับการพฤติกรรมการโกรธ กล่าวคือคนจะแสดงเสียงโวยวายไม่น่าฟัง การกินเนื้อเป็ดจะทำให้คนที่เคยคบหากันมีเหตุต้องผิดใจกันอย่างเช่นเอกลักษณ์พฤติกรรมอย่างเป็ด ความเชื่อนี้แฝงกลอุบายว่า เป็ดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายเกษตรกรบางแห่งเลี้ยงแบบไร่ทุ่ง โตเร็ว ไม่มีสารพิษเจือปน เวลานำไปประกอบอาหารรสชาติดี บางสายพันธ์เลี้ยงขายได้ราคา เหตุนี้อาจทำให้เกิดอุบายการหวงเนื้อเป็ดไว้ ขาย และประกอบอาหารกินกันเองในครอบครัว เพราะไม่มีข้อห้ามมิให้คนในครอบครัวเดียวกันกินเนื้อเป็ด ความเชื่อห้ามเฉพาะเพื่อนกันเท่านั้น นอกจากนี้บนภัตตาคารดัง ๆ มีเมนูอาหารที่ทำชื่อเสียงคือเป็ดย่าง เป็ดปักกิ่ง เป็ดอบหม้อดิน และมีคนฐานะดีสั่งอาหารเหล่านี้อยู่ทุกครั้งไป เป็ดเป็นสัตว์ปีกสองเท้าครึ่งบกครึ่งน้ำว่ายน้ำได้แต่ไม่เก่งอย่างปลา บินได้แต่ไม่เก่งอย่างนก และเดินได้แต่ไม่เก่งอย่างคน คนโบราณบางคนจะเปรียบเทียบคนที่ทำงานไม่ได้เรื่องเอาดีอะไรไม่ได้ว่าเป็นเป็ด อย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องการกินเป็ดแล้วอาจทำให้เพื่อนที่รักกันเกิดการโกรธเคืองกัน รวมทั้งแตกความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน เป็นความเชื่อที่แฝงกลอุบายที่แยบยลเท่านั้น ที่จริงความสามัคคีสร้างได้จากสามัญสำนึกจากคนในชาติ และจะแตกสามัคคีได้จากความคิดต่าง แต่ละกลุ่มจะเกิดความขัดแย้งในที่สุดคนไทยควรตระหนักเรื่องความสามัคคีจะก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวชาติจะมั่นคง     ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com […]