คำอุทิศส่วนกุศล วิธีการอุทิศบุญที่ถูกต้อง

คำอุทิศส่วนกุศล วิธีการอุทิศบุญที่ถูกต้อง

คำอุทิศส่วนกุศล วิธีการอุทิศบุญที่ถูกต้อง   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ มาให้อ่านเกี่ยวกับ การกรวดน้ำ หรือ บทกรวดน้ำ วิธีกรวดน้ำ บทกรวดน้ำแบบสั้น บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร บทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว การกรวดน้ำ เป็นสิ่งแรกที่ทุกคนควรทำหลังจาก สวดมนต์ หรือ ทำบุญใส่บาตร เพื่อเป็นการ อุทิศบุญกุศล ให้กับเจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว     วิธีกรวดน้ำ ในระหว่างที่ทำการ กรวดน้ำ นั้น เราต้องระลึกถึงผู้มีพระคุณหรือมีเวรกรรมต่อกัน เพื่อที่จะอุทิศผลบุญที่ได้ทำให้แก่บุคคลเหล่านั้น มี 2 วิธี คือ 1. กรวดน้ำเปียก คือ การใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย 2. กรวดน้ำแห้ง คือ การไม่ใช้น้ำ ใช้แต่สิบนิ้วพนมอธิษฐาน แล้วอุทิศผลบุญกุศลไปให้     คำอุทิศส่วนกุศล ท่อนที่ 1 “อิทัง ปุญญะผะลัง” ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ท่อนที่ 2 และ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด ท่อนที่ 3 และ ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว […]