“คาถากันยุง”ตามแบบฉบับหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

“คาถากันยุง”ตามแบบฉบับหลวงพ่อพระราชพรหมยาน   “คาถากันยุง” ขอแชร์มาจากเฟส ศิริศักดิ์ สงครามสุข‎เส้นทางสู่พระนิพพาน ตามแบบฉบับหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ขออนุโมทนาในธรรมมา ณ.ที่นี้ด้วยครับ ^_^ ผุ้ถาม – เมื่อกี้หลวงพ่อพูดว่า การทำสมถะหรือวิปัสสนาก็ดี จะต้องมีศีลบริสุทธิ์ ทีนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะเรียกว่ามีศีลบริสุทธิ์ครับ ? หลวงพ่อ – ในอุทุมพริกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสกับนิโครธะปริพาชกบอกว่าจงอย่าทำลายศีลด้วยตัวเอง อย่ายุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นให้ทำลายศีล และจงอย่ายินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วท่านแนะนำอย่างนี้นะ ผู้ถาม – ผลที่เห็นชัด ๆ ว่าเราได้ถือศีลบริสุทธิ์แน่ ๆ เราพอจะรู้ไหมครับว่าตอนไหน หลวงพ่อ – เมื่อเราตั้งใจเว้นแล้วเราก็เว้นจริง ๆ ไม่ทำ อย่างข้อที่ 1 ปาณาติบาต สัตว์ที่ควรจะฆ่าเราไม่มีจิตคิดจะฆ่า ข้อที่ 2 เห็นของที่ควรจะขโมยได้เราก็ไม่ขโมย ข้อที่ 3 เห็นโอกาสที่เราจะทำกาเมสุมิฉาจารได้เราก้ไม่ทำ ข้อที่ 4 เราจะโกหกได้เราก้ไม่โกหก ข้อที่ 5 มีเหล้ากิน มีสุราดื่มเราก็ไม่กิน เมื่อเราประสพแล้วเราไม่ทำ คือเว้นได้จริงๆ ตอนนี้บริสุทธิ์แน่ […]