โบราณว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ กรรมใดที่คนคบชู้ต้องเจอ

โบราณว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ กรรมใดที่คนคบชู้ต้องเจอ

โบราณว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ กรรมใดที่คนคบชู้ต้องเจอ   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ มาฝากกัน คนโบราณจะสั่งสอนลูกหลานตนเองอยู่เสมอว่า เมื่อแต่งงานออกเรือนไปแล้ว ควรรักและซื่อสัตย์กับคนรัก ห้ามคิดนอกใจ เพราะคนที่คิดนอกใจคนรักตนต้องรับกรรม   หญิงชายใดที่คบชู้แอบนอกใจ สามีหรือภรรยาตนเอง แล้วไปมีเพศสัมพันธุ์โดยที่สามีหรือภรรยาตนเองไม่รับทราบหรือไม่ยินยอม คติคนโบราณว่าทั้งฝ่ายชายและหญิงที่แอบคบหากัน เมื่อตายไปจะต้องตกนรกป่าไม้งิ้ว ที่มีหนามแหลมคม แต่ละต้นสูงเทียมเมฆ มีหนามแหลมยาว แต่ละต้นเต็มไปด้วยไฟลุกเสมอไม่ดับ ในนรกขุมนี้มีทั้งชายหญิงที่แอบคบหากันอยู่เต็มไปหมด     เรื่องการปีนต้นงิ้วที่คนโบราณชอบขู่ลูกหลานมาตั้งแต่นานแล้ว โดยหญิงชายที่แอบคบหากันต้องปีนป่ายต้นงิ้ว จะมียมบาลคอยใช้หอกแหลมแทงไล่ตลอดเวลา เมื่อตกลงมายมบาลจะคอยใช้หอกแหลมไล่ให้ไต่ต้นงิ้ว นรกขุมนี้สร้างไว้ป้องกันคนที่คิดเป็นชู้กับภรรยาหรือสามีผู้อื่น คนสมัยก่อนทราบดีว่าต้นงิ้วมีหนามแหลมคมมีดอกสีแดงสดน่ากลัวมาก ฤาเพราะเหตุนี้คนโบราณสร้างความเชื่อป้องกันลูกหลานจะคิดทำชั่วเพราะบาป ผิดศีลกาเมหนึ่งในศีลห้า หญิงชายที่คบชู้จะทุกข์ทางใจ และชาวบ้านจะไม่คบค้าสมาคม   คติความเชื่อคนโบราณหนึ่งที่สอนกันต่อมาคือการผิดประเวณีแต่ละครั้งเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อื่นส่งผลให้ชาติใดที่ได้เป็นมนุษย์แล้วหญิงชายจะรังเกียจเพศตนเอง จนกลายเป็นคนวิปริตผิดเพศ หรือที่เรียกว่าเป็นเกย์หรือทอม บางความเชื่อว่าต้องเป็นวัว ควาย แต่แปลกที่คติความเชื่อเรื่องการคบชู้มีการละเว้นสำหรับคนที่ได้รับการยินยอมให้สามีหรือภรรยาตนมีคู่รักคนอื่นไม่เข้าข่ายรับกรรมปีนต้นงิ้ว ฉะนั้นชายใดที่มีภรรยาน้อยโดยที่ภรรยาตนยินยอมไม่ต้องปีนต้นงิ้ว ส่วนการเป็นกิ๊กกับสามีหรือภรรยาผู้อื่นควรหลีกเลี่ยงอย่างน้อยเป็นการรักษาศีลข้อที่สาม คนโบราณว่าหญิงชายใดมีศีลจะได้อานิสงค์คือไม่มีใครรังเกียจ เป็นที่รักแด่บุคคลทั่วไป เพราะการรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ จริงใจ ต่อกันและกันผู้ใดพบมีแต่สรรเสริญ จะไม่อาภัพไม่ต้องเป็นกระเทยจากผลกรรมที่ได้ทำไว้   เรื่องการปีนต้นงิ้ว การต้องกลายเป็นคนวิปริตผิดเพศ อาจคืออุบายเรื่องการคิดคบชู้อย่างน้อยหญิงชายใดที่คิดการคบชู้ […]