พระเครื่อง กรุคลองตะเคียน

พระเครื่อง กรุคลองตะเคียน

พระเครื่อง กรุคลองตะเคียน

 

ตำบลคลองตะเคียนเป็นตำบลเก่าแก่ มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เนื่องจากเป็นชุมชนชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูที่มาทำการค้าสมัยอยุธยาใช้เป็นสถานที่พำนักพักพิง ซึ่งสถานที่ตั้งตำบลมีลำคลองใหญ่ เคยมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณปากคลองด้านทิศตะวันออก ในสมัยโบราณใช้เป็นเส้นทางล่องซุงทำไม้ ดังนั้นจึงได้เรียกชื่อตำบลตามชื่อลำคลองว่าตำบลคลองตะเคียน


พระกริ่งคลองตะเคียน อยุธยา พบครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่บ้านครองเคียน พระเรี่ยอยู่ตามพื้นดิน นิษฐานว่าพระเถระ วัดประดู่โรงธรรมในสมัยอยุธยา สร้างตามแบบพระคงเมืองลำพูน ต่อมาในตันกรุงรัตนโกสินทร์ หลวงพ่อเลื่อง สุลีโล เจ้าอาวาสได้สืบตำรับต่อมาจนถึงหลวงพ่อม่วง

ซึ่งนอกจากจะสร้างพระกริ่งคลองตะเคียนแล้ว ยังสร้างพระเปิม พระรอด เนื้อผงเข้าดินดิบอีกด้วย เนื้อพระกริ่งคลองตะเคียนสมัยอยุธยาเป็นพระเนื้อดินเผาคำ เป็นการจงใจเผาให้เกิดสีแบบนั้น มีความแข็งแกร่งและมันหนึก การจารอักขระที่ด้านหลังพระจะลึก ตามซอกอักขระมักมีไขขาวเกาะแน่น บางองค์ก็มีสีน้ำหมากเกาะติด

พระพุทธคุณ

พระกริ่งคลองตะเคียนนั้นมีสิ่งซึ่งเชื่อถือกันมาก ทางด้านคงกระพันชาตรี ป้องกันได้สารพัดไม่ว่าจะเป็น มีด ไม้ หรือลูกปืน ตลอดจนเรื่อง ทางเขี้ยว งา และอีกอย่างหนึ่ง ทางด้านเมตตามหานิยม

พระกริ่งคลองตะเคียนนั้นมีดีทั้ง ภายใน และ ภายนอก คำว่าภายใน หมายถึง ท่านพระอาจารย์ที่ปลุกเสก นั้นมีวิทยาคุณดีเลิศที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยายุคปลาย หรือมีพระพุทธคุณดี ส่วนคำว่า “ดีภายนอก” นั้นหมายถึง

ก). ศิลปะ องค์พระมีศิลปะสวยงามตามแบบศิลปะของสมัย กรุงศรีอยุธยายุคปลาย โดยเฉพาะเรื่อง การเขียนจารตัว หนังสือเป็นตัวยันต์ลงด้านหลังขององค์พระ ซึ่งพิจารณา ดูสวยงามและเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่ง ของพระสมัย กรุงศรีอยุธยา ยุคปลาย

ข). ขนาดองค์พระ เป็นพระขนาดกลางมีน้ำหนักเบา เนื่องจากพระสร้างด้วยเนื้อดินซึ่งมีส่วนผสมของผงว่านบางเล็กน้อย

ค). ส่วนผสมของเนื้อพระมีความละเอียดโดยผ่านกรรมวิธี การกรองดิน, กรองผงว่าน ๑๐๘ พระผงใบลาน เผาสีดำ รวมทั้งเกสรดอกไม้แห้งบดละเอียดรวมกันเป็นเนื้อดินของ การสร้างพระกริ่งคลองตะเคียน

ลักษณะรูปร่างของพระ

ด้านบนจะเป็นรูปปลายแหลม แต่อาจจะมีพระพิมพ์เล็กและ พิมพ์สองหน้า ซึ่งด้านบนจะเป็นรูปปลายมนโค้งๆ องค์พระเป็น พระนั่งปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานเรียง ๓ ชั้น ด้านหลัง เป็นผนังรูปเม็ดโพธิ์ซึ่งออกแบบคล้ายๆกับรูปใบโพธิ์ ของด้านหลัง ซึ่งเป็นผนังของ พระคง เนื้อดินของกรุจังหวัด ลำพูน รูปเม็ดโพธิ์หรือโพธิ์เม็ด ซึ่งมีทั้งพระกิ่งพระก้านโพธิ์ ปฏิมากรท่านออกแบบ ซึ่งทีลักษณะนี้เรียกว่า โพธิ์สมมุติ และผนังเม็ดโพธิ์นี้มีทั้งองค์ พระชนิดหน้าเดียว และองค์พระ ชนิดสองหน้า และผนัง โพธิ์นั้นอยู่ในซุ้มมนโค้ง พระพิมพ์หน้า เดียว ด้านหลังจะนูนสูง และมีตัวยันต์จารึกด้วยมือ มีทั้งชนิด ปลายงอนแหลม และ ปลายมนโค้ง ถ้าจับองค์พระเขย่าจะมี เสียงดัง เหมือนพระกริ่งเนื้อโลหะทั่วๆไป เพราะมีการบรรจุ เม็ดกริ่งไว้ภายในองค์พระ

พระกริ่งคลองตะเคียน เนื้อดิน กรุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขนาดใกล้เคียงกับพระคง เนื้อดินของกรุจังหวัดลำพูน ความกว้างขององค์พระประมาณ ๑.๘ เซนติเมตร พระพิมพ์ที่มีปลายแหลมมีความสูงประมาณ ๓.๕ เซนติเมตร ถึง ๓.๗ เซนติเมตร และพิมพ์สองหน้ามีความสูงประมาณ ๒.๘ เซนติเมตร เพราะปลายมนโค้ง

พระกริ่งคลองตะเคียนนี้มี ๗ พิมพ์ คือ

๑. พระพิมพ์หน้าใหญ่ไหล่ยก ฐาน ๓ ชั้น ปลายแหลม
๒. พระพิมพ์หน้าใหญ่ไหล่ยก ฐาน ๒ ชั้น ปลายแหลม
๓. พระพิมพ์หน้าเล็กไหล่ยก ฐาน ๓ ชั้น ปลายแหลม
๔. พระพิมพ์หน้าใหญ่ไหล่ไม่ยก ฐาน ๓ ชั้น ปลายแหลม
๕. พระพิมพ์หน้าใหญ่ไหล่ยก ฐาน ๒ ชั้น ปลายมนโค้ง
๖. พระพิมพ์หน้าใหญ่ไหล่ไม่ยก ฐาน ๓ ชั้น ปลายมนโค้ง
๗. พระพิมพ์ปลายสองหน้า ปลายมนโค้ง

สีของพระกริ่งคลองตะเคียนมีอยู่ ๓ สี คือ

๑. สีดำ
๒. สีดำปนเทา
๓. สีเหลืองนวล หรือ สีแบบสีผิวไม้รวก พระสีนี้มีน้อยมาก ในร้อยองค์อาจจะมี ๒ ถึง ๓ องค์
องค์พระสีออกดำจะมีพระประมาณ ๙๗ ถึง ๙๗ เปอร์เซ็น ถ้าพระยังไม่ผ่านการใช้ สีดำจะออกเป็นสีดำปนเทา หรือสีดำแห้งๆ ถ้าพระผ่านการใช้งานมาแล้ว จะออกสีดำเงาๆ หรือสีดำมันแบบสีดำของนิล นอกจากนี้จะมีคราบฝังกร ุสีขาวอมสีนวลๆเล็กน้อย

กรรมวิธีการทำเม็ดกริ่ง

เม็ดกริ่งนี้ต้องทำขึ้นเป็นเวลานาน จนเม็ดกริ่งแห้งและแข็ง เม็ดกริ่งมีลักษณะเป็นรูปมนๆ รีๆ ไม่กลม สีออกเป็นสีเทา เนื่องจากคงจะใช้เนื้อดินที่จะสร้างพระกริ่งนี้ผสมกับผงวิเศษ ซึ่งได้จากการจารตัวยันต์ ตามพระสูตรทางวิชาไสยศาสตร์ โบราณ แล้วลบนำผงนี้มาผสมกับดินให้เข้ากัน แล้วปั้นเป็นเม็ด กริ่งจำนวนมาก เม็ดกริ่งนี้จึงเป็นเม็ดกริ่งซึ่งทำจากเนื้อดิน ซึ่งผสมดินผงสีเศษสีขาว เม็ดกริ่งจึงมีสีออกเทา ตามที่กล่าวมาแล้ว

การบรรจุเม็ดกริ่งและการจารตัวยันต์ด้านหลังองค์พระเมื่อใช้ดินกดลงบนแม่พิมพ์เรียนร้อยแล้ว จีงแต่งด้านหลัง ให้มนโค้งดีแล้ว จึงใช้ไม้ลักษณะกลม เป็นแท่งยาวๆ แทรกตรงก้นพระแล้วยกออกจากแม่พิมพ์ ในขณะนี้เนื้อ พระยังไม่แห้ง จีงถือไม้ไว้และปลายบนไม้มีองค์พระกริ่ง จีงเขียนตัวยันต์ ลงทางด้านหลังขององค์พระตามความประสงค์ ของการ เขียนตัวยันต์แล้ว จีงถอดเอาไม้ออก จะมีรูที่ก้นองค์พระ จึงทำเม็ดกริ่งบรรจุเข้าไปแล้วบีบปิด ปากรูให้สนิท วิธีนี้เป็นการบรรจุเม็ดกริ่งและจารตัวยันต์ ของพระกริ่ง คลองตะเคียนพิมพ์หน้าเดียว

ส่วนพระกริ่งพิมพ์สองหน้านั้น ที่ด้านกัน ซึ่งก้นพระมี ลักษณะคล้ายวงกลมใช้ไม้แทงตรงกลางของวงกลม แล้วนำพระออกจากแม่พิมพ์ และเขียนจารตัวยันต์ทางก้นพระ นี้ประมาณ ๔ ตัว นอกนั้นจะจารตัวยันต์ตามด้านข้างๆ ขององค์พระ และเมื่อถอดไม้ออกแล้ว จึงนำเม็ดกริ่งที่แห้งซึ่ง เตรียมไว้แล้วบรรจุเม็ดกริ่งลงไปในรูและปิดปากรูให้เรียบร้อย แล้วนำองค์พระเหล่านั้นมาตากแดด และผึ่งลมให้แห้ง แล้วจึงนำไปสุมไฟ จะได้องค์พระกริ่งคลองตะเคียน เนื้อดินซึ่งเป็นกรรมวิธีการสร้างพระตามตำราโบราณ

 

 

 

ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com

เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม.

*** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน ***

ต้องที่นี่ >>> เลขเด็ดออนไลน์ <<<

 

ที่มา www.7wat.com/

เรื่องน่าสนใจ

โบราณว่า 4 สัญญาณเสี่ยงตาย อย่าออกจากบ้าน เพราะคุณคือตัวตายตัวแทน !!

โบราณว่า 4 สัญญาณเสี่ยงตาย อย่าออกจากบ้าน เพราะคุณคือตัวตายตัวแทน !!

4 สัญญาณเสี่ยงตาย อย่าออกจากบ้าน เพราะคุณคือตัวตายตัวแทน !!   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ มาฝากกัน คุณเคยได้ยินเรื่องราวการตายแบบปริศนาหรือไม่ ที่พบตามสื่อต่าง ๆ ว่าจะมีการตายซ้ำ ๆ กันหลายศพในลักษณะเดียวกันบริเวณเดียวกัน คติความเชื่อคนโบราณว่าไม่ใช่เพราะความประมาทและบังเอิญแต่คือการตายแบบตัวตายตัวแทน คุณเคยคิดไหมว่าสักวันศพต่อไปคือตัวคุณ คนโบราณมีวิธีเลี่ยงการตายอย่างว่าโดยสังเกตอะไรบางอย่างที่คุณเจอ   คนโบราณสอนว่าบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจะมีวิญญาณคนตายรออยู่ วิญญาณที่ว่าจะมีลักษณะพิเศษคือตายโหง ไม่ใช่การตายโหงแบบธรรมดาแต่เป็นการตายแบบผู้ตายไม่ทันรู้ตัว ความเชื่อคนโบราณว่าก่อนการตายจะมีสัญญาณบอกเหตุก่อนเสมอ บางคนอาจไม่ทราบ สัญญาณที่ว่าคือ  ลางบอกเหตุ คนโบราณเชื่อว่าคนก่อนตายจะบอกลางร้ายจากอาการเขม่นหลายอวัยวะแต่ที่ผลการทำนายแม่น ๆ และส่วนใหญ่จะมีอาการคือมีอาการเขม่นตาซ้ายยามเช้าจะมีเรื่องเดือดร้อนมาหา คนโบราณมีวลีสั้น ๆ สอนลูกหลานว่าขวาดี ซ้ายร้าย และอาการเขม่นที่ใบหูขวาเขม่นจะได้รับข่าวร้าย ฉะนั้นใครที่มีลางร้ายอย่างว่าควรงดออกจากบ้านก่อน จิตตก คราใดที่คุณมีเรื่องไม่สบายใจ ไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องครอบครัว การเรียน สุขภาพ และเรื่องอื่นที่ส่งผลให้มีอาการเครียด คนโบราณว่าการเดินทางไปในที่ ๆ มีการตายแบบแปลก ๆ ลักษณะเดียวกันบริเวณเดียวกัน เสี่ยงกับการตายฆ่าตัวตายแบบตัวตายตัวแทน คนโบราณเชื่อว่าวิญญาณมนุษย์ที่ตายแบบกะทันหันจะยังไม่ไปไหนต้องรอผู้ที่เคยสร้างกรรมไว้แต่ปางก่อน แล้วมีเหตุแห่งเวลามาอยู่ในบริเวณนั้น มีเหตุดลใจคิดสั้นฆ่าตัวตาย เป็นตัวตายตัวแทนก่อนวิญญาณค่อยไปสู่ภพภูมิ ธรรมชาติคนที่คิดฆ่าตัวตายย่อมมีความโกรธ เศร้า อาการหมดหวัง หวาดกลัว […]

ฝันเห็นคนป่วยในโรงพยาบาลเยอะมาก ทำนายฝันบอกถึงอะไร พร้อมเลขเด็ดให้โชค

ฝันเห็นคนป่วยในโรงพยาบาลเยอะมาก ทำนายฝันบอกถึงอะไร พร้อมเลขเด็ดให้โชค

ฝันเห็นคนป่วยในโรงพยาบาลเยอะมาก ความเชื่อเกี่ยวกับการ ฝันเห็นคนป่วยในโรงพยาบาลเยอะมาก คำทำนายที่หลากหลายมีทั้งความหมายดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับลักษณะของความฝัน คนไทยจำนวนไม่น้อยจึงนิยมนำความฝันไปเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุการให้โชคลาภ รวมถึงตีความเป็นเลขเด็ดต่างๆตามความเชื่อส่วนบุคคล ทางเลขเด็ดออนไลน์ได้รวมข่าวสารเลขเด็ดที่ไหนเด็ดที่ไหนดัง ทางเว็บไซต์ของเราได้รวบรวมมาให้ท่านแล้วและได้มาพบกับบริการใหม่กับทางเว็บไซต์ เกมส์พนันออนไลน์ , เว็บพนันออนไลน์  ถูกต้องตามกฏหมายของคนไทย วันนี้เราได้รวบรวมความสุขมาให้คุณแล้ว สำหรับลูกค้าที่ชอบในการซื้อหวยออนไลน์ หรือ ล็อตเตอรี่ออนไลน์ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อ เลือกชมที่เว็บไซต์ของ กองสลากพลัส, กองสลาก.com , หงส์ทอง.com , และ มังกรฟ้า ซึ่งเป็นเเหล่งซื้อขายหวยดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฏหมายและราคาก็ได้ตามที่รัฐบาลตั้งไว้ ฝันเห็นคนป่วยในโรงพยาบาลเยอะมาก การเสี่ยงโชค ทิศเหนือเป็นทิศมงคลสำหรับคุณ จะทำของหาย หรือสูญเสียของที่รัก โชคลาภมีแต่ต้องไขว่คว้าเอง ความรัก คนโสดอาจจะมีเรื่องรักซ้อนเข้ามาสอดแทรกให้ยุ่งยากใจได้ ระวังจะเกิดการขัดแย้งในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง แต่คุณก็เก่งนะที่สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตัวคุณเอง อย่าอยู่ใกล้เพศตรงข้าม เพราะมีโอกาสหวั่นไหวต่อกันสูง ดวงการเงิน การงาน จะได้เงินที่มาจากการกู้ยืมและสามารถคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีแต่เรื่องเสียเงิน แต่เป็นการเสียเงินให้คนอื่น แต่คุณก็จะได้ความสุขใจกลับมาในความช่วยเหลือ คุณจะได้รับความเชื่อถือ หรือยอมรับในผลงานจากหัวหน้าและผู้ร่วมงานคนอื่นๆ เลขนำโชค ฝันเห็นคนป่วยในโรงพยาบาลเยอะมาก เลขมงคล เด่นรอง 42 47 49 531 046 645 ****************************************************************** บริการเสริมจากทางเวปไซต์ที่ท่านสามารถเลือกชมและรับความบันเทิงจากทางเรา เว็บพนันออนไลน์ ฝากถอน ไม่มี […]

3 ฝันประหลาด ลางบอกเหตุว่า คุณจะมีลูก !!

3 ฝันประหลาด ลางบอกเหตุว่า คุณจะมีลูก !!

3 ฝันประหลาด ลางบอกเหตุว่า คุณจะมีลูก !!   วันนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อ ที่เล่าขานสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ มาให้อ่านกัน สำหรับหญิงสาวที่มีความพร้อมที่จะเป็นแม่ การตั้งครรภ์คือก้าวแรกเพราะนั่นคือการที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์ คติความเชื่อคนโบราณว่า มีความฝันประหลาด ๆ บอกหญิงสาวว่าตัวเองจะตั้งครรภ์ หลายความฝันคนเฒ่าคนแก่ว่าจะได้ทารกเพศชายต้องฝันแบบไหน ฝันเรื่องอะไร ฝันเมื่อไหร่เป็นความจริงมากที่สุด          ฝันว่ามีคนนำลูกแก้วมาให้ จากการบันทึกไว้และอ้างอิงจากวรรณคดีตั้งแต่สมัยโบราณกาลคือฝันว่ามีคนนำลูกแก้วมาให้ หญิงสาวจะตั้งครรภ์เช่นกัน คนโบราณว่าความฝันก่อนตั้งครรภ์คือลางบอกเหตุอย่างหนึ่งที่แต่ละชาติกล่าวไปทำนองเดียวกัน      บรรพบุรุษอุ้มเด็กทารกมาให้ ความเชื่อชาวจีนโบราณกล่าวว่า ความฝันที่หญิงสาวแน่ใจได้เลยว่าตั้งท้องเด็กแน่นอนคือ ฝันว่ามีบรรพบุรุษอุ้มเด็กทารกมาให้ ส่วนจะได้ทารกเพศชาย หรือได้ทารกเพศหญิงไม่ได้กล่าวไว้ เพราะบรรพบุรุษอยากมีผู้สืบทอดวงษ์สกุล ทั้งสองชาติกล่าวเป็นทำนองเดียวกันว่าหญิงสาวบอกรับจะตั้งครรภ์ทันที  เด็กน้อยมาอ้อนขออยู่ด้วย คนโบราณเชื่อว่าฝันที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นความจริงมากที่สุดคือฝันตอนใกล้รุ่ง เวลาประมาณตีสามจนกระทั่งย่ำรุ่งเพราะเวลานี้คือเวลาที่เทพสังหรณ์ คือเทวดามาบอกเหตุ คติความเชื่อคนไทยโบราณเชื่อว่าความฝันที่หญิงสาวแน่ใจได้เลยว่าตั้งท้องเด็กแน่นอนคือ ฝันว่ามีเด็กมาขออยู่ด้วย กรณีเด็กชายมาขออยู่จะได้ทารกเพศชาย เด็กหญิงมาขออยู่จะได้ทารกเพศหญิง เด็กที่ว่าจะวิ่งเข้ามาอ้อนขออยู่ด้วยเรียกหญิงสาวว่า แม่ คนโบราณว่าอย่าไล่ออกเพราะเด็กจะไม่มา   หญิงสาวไม่ว่าชาติพันธุ์ใดเกิดอาการฝันดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะแบบที่คนโบราณจีนหรือไทยแนะนำควรตั้งสติและพร้อมที่จะรับเด็กทารกที่จะมาเกิดเวลาไม่นาน แต่ความฝันทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่าเกิดจากคลื่นสมองได้รับการรบกวนจากเรื่องราวบางอย่างในจิต คนโบราณและพุทธศาสนากล่าวว่าเกิดจากธาตุร่างกายปรวนแปร อารมณ์ก่อนนอน เทวดา คนตายมาบอกเหตุแล้วแต่กรรม   […]

ความเชื่อ ทำไมห้ามหญิงมีครรภ์ เข้าร่วมพิธีกินเจ

ความเชื่อ ทำไมห้ามหญิงมีครรภ์ เข้าร่วมพิธีกินเจ

ความเชื่อ ทำไมห้ามหญิงมีครรภ์ เข้าร่วมพิธีกินเจ   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อ มาให้อ่านกันเช่นเคย ประเพณีกินเจคือประเพณีที่ชาวจีนตระหนักเรื่องกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพราะคนสมัยก่อนเชื่อว่าการกินเจคือพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ มีการห้ามมากมายโดยเฉพาะห้ามหญิงมีครรภ์เข้าร่วมพิธีกินเจ เพราะอะไรทำไมต้องห้าม   การกินเจนั้นมีข้อกำหนดว่างดเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จำพวก เนย ไข่ นมซึ่งอาหารเหล่านี้มีประโยชน์แก่ทารกในครรภ์ที่พืชผักบางชนิดไม่มีหรือมีในน้อย โดยเฉพาะวิตามินบีสิบสองที่พบในเนื้อสัตว์เท่านั้น การกินเจเป็นอุปสรรคกับหญิงมีครรภ์เพราะจะต้องรับสารอาหารจากอาหารหลักห้าหมู่ให้ครบ อีกทั้งการประกอบพิธีในโรงเจจะต้องมีการลุก นั่ง และเดิน จะต้องร่วมพิธีในโรงเจ การเดินหรือการร่วมทำกิจกรรมต่อหน้าองค์เก๋าอ๊วงฮุกโจ้ว คือองค์ประธานเทพเจ้า ในพิธีกินเจ ฉะนั้น ชาวจีนโบราณกำหนดความเชื่อว่าหญิงมีครรภ์ไม่ควรร่วมพิธีกินเจ นอกจากหญิงมีครรภ์แล้วคนจีนโบราณยังห้ามหญิงขณะกำลังมีประจำเดือนร่วมพิธี เพราะคนจีนโบราณเชื่อว่าการมีประจำเดือนร่างกายไม่สะอาด ร่างกายจะขับเลือดเสียออกจากอวัยวะเพศหญิงจัดว่าสิ่งสกปรก ฉะนั้นหญิงมีครรภ์และขณะกำลังมีประจำเดือน ไม่ควรเข้าร่วมเนื่องจากการกินเจ หญิงมีครรภ์ที่ยังมีอายุครรภ์น้อย อยากจะกินเจควรกินเจอยู่ที่บ้านเท่านั้นควรหาวิตามินเสริม ควรปรึกษาสูติแพทย์ ไม่สวมเสื้อผ้าฉูดฉาด สวมชุดขาว เนื่องจากการสวมเสื้อผ้าเกิดผลทางจิตวิทยากับผู้กินเจ ผู้กินเจอาจไม่สำรวมเผลอไปกินอาหารต้องห้าม และการสวมชุดขาว ทางจิตวิทยาเรื่องสี สีขาวจะเสริมเรื่องการชำระจิตใจบริสุทธิ์ การร่วมเทศกาลกินเจ คือพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้กินเจไม่ควรทำเล่น ตระหนักเรื่องการห้าม จะส่งผลให้การกินเจได้ผลบุญสูงสุด         ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com เลขเด็ดออนไลน์ […]