ท้าวหิรัญพนาสูร คือใคร ขอพรเรื่องอะไร และวิธีบูชา

ท้าวหิรัญพนาสูร คือใคร ขอพรเรื่องอะไร และวิธีบูชา

ท้าวหิรัญพนาสูร คือใคร ขอพรเรื่องอะไร และวิธีบูชา

 

บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับ ท้าวหิรัญพนาสูร มาให้อ่านกัน ท้าวหิรัญพนาสูร หรือ ท้าวหิรัญฮู เป็นอสูรที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงนับถือเป็นเทพารักษ์ประจำพระองค์

 

ท้าวหิรัญพนาสูร คือใคร ขอพรเรื่องอะไร และวิธีบูชา

 

ท้าวหิรัญพนาสูร คือใคร ศาลท้าวหิรัญพนาสูร ท้าวหิรัญพนาสูร อยู่ตรงไหน รูปท้าวหิรันยพนาสูร ประวัติท้าวหิรัญพนาสูร คาถาบูชาท้าวหิรัญพนาสูร และขอพรเรื่องอะไร

เว็บไซต์ พระราชวังพญาไท ระบุไว้ว่า ท้าวหิรัญพนาสูร เป็นอสูรผู้มีสัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติ เป็นชายรูปร่างล่ำสันใหญ่โต คอยติดตามป้องกันภยันตรายทั้งปวงให้กับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มิให้มากล้ำกรายพระองค์และข้าราชบริพารตั้งแต่เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลพายัพเมื่อปี 2449

 

ท้าวหิรัญพนาสูร คือใคร ขอพรเรื่องอะไร และวิธีบูชา

 

ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จประพาส มณฑลพายัพ เมี่อจะออกเดินทางไปในป่า ผู้ที่ตามเสด็จพากันกลัวว่าจะเกิดภยันตรายต่างๆ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณาดำรัสชี้แจง เพื่อให้คลายกังวลว่า เจ้าใหญู่นายโตเมื่อจะเสด็จที่ใดคงจะมีทั้งเทวดาและปีศาจ หรืออสูรอันเป็นสัมมาทิษฐิคอยติดตามป้องกันภยันตราย มิให้มากล้ำกรายพระองค์และบริพารผู้โดยเสด็จฯ

 

ท้าวหิรัญพนาสูร คือใคร ขอพรเรื่องอะไร และวิธีบูชา

 

จากนั้นปรากฏว่า ผู้ตามเสด็จกล่าวว่าฝันเห็นชายรูปร่างล่ำสันใหญ่โตแจ้งว่าชื่อ หิรันย์เป็นอสูรชาวป่า จะมาตามเสด็จเพื่อคอยดูแลระวังมิให้ภยันตรายทั้งปวงมากล้ำกลายพระองค์ และข้าราชบริพาร

ครั้นทรงทราบความจึงมีพระราชดำรัสให้ จัดธูปเทียนและอาหารไปเซ่นไหว้ ที่ในป่าริมพลับพลาและเวลาเสวยค่ำทุกวัน ได้โปรดเกล้าฯ ให้เเบ่งพระกระยาหารจากเครื่องเสวยไปตั้งเช่นนั้นเสมอหลังจากที่เสด็จประพาสมณฑลพายัพแล้วข้าราชบริพารก็พร้อมกันเชิญ หิรัญพนาสูร ให้ตามเสด็จ เมื่อเสด็จออกจากกรุงเทพฯ ด้วยเสมอและโปรดให้เซ่นหิรัญพนาสูร อย่างเช่นเมี่อครั้งเสด็จมณฑลพายัพเป็นธรรมเนียมตลอดมา

ครั้นเมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้ช่างหล่อ รูปหิรัญพนาสูร ด้วยทองสัมฤทธิ์ และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า ท้าวหิรันยพนาสูร (สะกดตามลายพระราชหัตถเลขา) มีชฎาเทริดอย่างไทยโบราณ เเละไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศ

 

ท้าวหิรัญพนาสูร คือใคร ขอพรเรื่องอะไร และวิธีบูชา

 

แรกนั้นรูปหล่อของ ท้าวหิรันยพนาสูร นี้สูงประมาณ 20 ซ.ม. มีจำนวน 4 องค์ องค์แรกเดิมประดิษฐานอยู่ข้างพระที่ในห้องพระบรรทม ปัจจุบันอยู่ที่วังรื่นฤดี ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดียังคงให้มีการถวายเครี่องเซ่นเป็นประจำทุกวัน องค์ที่ 2 โปรดให้อัญเชิญไว้หน้าหม้อรถยนต์พระที่นั่ง ปัจจุบันอยู่ที่หมวดรถยนต์หลวง โดยอัญเชิญไว้บนหิ้งบูชา องค์ที่ 3 โปรดให้อัญเชิญไว้ที่กรมมหาดเล็กหลวง ปัจจุบันอยู่ที่พระที่นั่งราชกรัญยสภา ในพระบรมมหาราชวัง และองค์สุดท้ายอยู่ที่บ้านพระยาอนิรุทธเทวา อดีตอธิบดีกรมมหาดเล็กหลวงในสมัยรัชกาลที่ 6

ใน พ.ศ. 2465 เมื่อการสร้าง พระราชวังพญาไท สำหรับประทับเป็นการถาวรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ โปรดเกล้าฯให้ ช่างหล่อรูปท้าวหิรันยพนาสูรขนาดใหญ่ด้วยทองสัมฤทธิ์มีชฎา เทริดอย่างไทยโบราณ และไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศ มีพระราชพิธีบวงสรวงขอเชิญท้าวหิรันยพนาสูรเข้าสิงสถิตยนรูปสัมฤทธิ์เมื่อเป็น ศาลเทพารักษ์ประจำพระราชวังพญาไท สืบไป

 

ท้าวหิรัญพนาสูร คือใคร ขอพรเรื่องอะไร และวิธีบูชา

 

วิธีบูชาท้าวหิรัญพนาสูร

ท้าวหิรัญพนาสูร ไหว้ – คาถาบูชาท้าวหิรัญพนาสูร (ฮู) ดังนี้ จุดธูป 16 ดอก พร้อมตั้งนะโม 3 จบ

ระหินะ ภูมาสี
ภะสะติ นิรันตะรัง
ลาภะสุขัง ภะวันตุเม

(สวดทั้งหมด 9 จบ) 

 

ท้าวหิรัญพนาสูร คือใคร ขอพรเรื่องอะไร และวิธีบูชา

 

ผลไม้ของไหว้สักการะท้าวหิรัญพนาสูร

ส่วนใหญ่นิยมถวายดอกดาวเรือง ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม หมากพลู ขนมไทยโบราณ ผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น ขนุน สับปะรด กล้วยน้ำว้า และมะพร้าวอ่อน

ท้าวหิรัญพนาสูร อยู่ตรงไหน

ศาลท้าวหิรัญพนาสูร (ฮู) ตั้งอยู่ที่ศาลด้านหลังของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ด้านข้างตึกมหาวชิราลงกรณ์ รถไฟฟ้า BTS: สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 

 

 

 

ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com

 

เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม.

*** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน ***

ต้องที่นี่ >>> เลขเด็ดออนไลน์ <<<

 

 

 

 

ขอบคุณที่มาจาก : พระราชวังพญาไท

ภาพจาก : uauction.uamulet.com / komchadluek

เรื่องน่าสนใจ

8 สิ่งที่ห้ามทำก่อนวันหวยออก โชคลาภจะหดหาย ชีวิตจะขัดสน !! มาดูกันเลย

8 สิ่งที่ห้ามทำก่อนวันหวยออก โชคลาภจะหดหาย ชีวิตจะขัดสน !! มาดูกันเลย

8 สิ่งที่ห้ามทำก่อนวันหวยออก ใครทำอยู่ โชคลาภหดหาย ดวงดับวูบ !! ถูกหวย !! คำสั้นๆเพียงแค่สองพยางค์ แต่ความรู้สึกที่ได้รับจากคนที่มีประสบการณ์โดยตรง บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ปลื้มปริ่ม หัวใจจะพองโต รู้สึกมีความสุข เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าตัวเลขที่มีในโลกนั้นมากมายเหลือเกิน และโอกาสที่จะถูกรางวัลเป็นไปได้น้อยมาก แต่คุณกลับถูกรางวัล ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะหากสังเกตให้ดี จะพบว่าองค์ประกอบที่คน ถูกหวย มีเหมือนกันนั้น ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย 8 สิ่งที่ห้ามทำก่อนวันหวยออก ความเชื่อวันหวยออก ที่จะช่วยให้เรามีโอกาสถูกหวย เมื่อเริ่มใกล้ถึงวันที่หลายคนรอคอยเพื่อเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง อย่างวันหวยออกแล้ว โบราณว่าไว้.. กับสิ่งที่ห้ามทำก่อนวันหวยออกเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นโชคลาภอาจจะหดหาย นำพาให้ชีวิตอับจนสูญเสียเงินทองได้ และวันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ ก็ได้นำทั้ง 8 สิ่งที่ห้ามทำมาบอกทุกคนแล้ว เพื่อที่จะได้แก้ไข ให้โชคลาภไหนมา เฮงๆ รวยๆ ไปดูกันเลยครับ 1. อย่าให้น้ำที่บ้านรั่ว เงินทองโชคลาภจะหดหาย รั่วไหลไปกับสายน้ำ และเป็นการเปลืองน้ำโดยใช่เหตุ ดังนั้นจึงควรหมั่นตรวจตราอุปกรณ์ภายในบ้านให้ดี 2. อย่าวางของขวางประตู ถือเป็นการปิดกั้นทางเข้าออกของโชคลาภและเงินทอง ซึ่งถือเป็นการขัดลาภของตัวท่านเอง 3. ล้างจานที่ใช้แล้ว อย่าปล่อยให้มีจานที่ยังไม่ได้ล้าง […]

ฮันนีมูนกับความเชื่อชาวตะวันตก

ฮันนีมูนกับความเชื่อชาวตะวันตก

ฮันนีมูนกับความเชื่อชาวตะวันตก   คำว่า “ฮันนีมูน” (Honeymoon) ในบางตำราบอกว่ามีที่มาที่เกี่ยวข้องกับน้ำผึ้งและพระจันทร์จริง ๆ กล่าวคือ เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้นในโลกตะวันตกผู้ชายจะต้องถนอมรักษาเจ้าสาวของเขาไว้โดยไม่แต่ต้องล่วงเกินจนกว่าจะพ้นคืนแรมสู่คืนที่มีพระจันทร์ข้างขึ้น หลังจากนั้นเจ้าบ่าวจะให้เจ้าสาวดื่มเครื่องดื่มอย่างหนึ่งที่มีส่วนผสมของน้ำผึงซึ่งจะทำให้เจ้าสาวคลายความตื่นเต้นลง ช่วงเวลาอันเปี่ยมไปด้วยความสุขของความรักนี้ จึงได้ชื่อว่าฮันนีมูนมานับแต่นั้น     ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม. *** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน *** ต้องที่นี่ >>> เลขเด็ดออนไลน์ <<<   ที่มา : centerwedding.com ภาพ : Pixabay บทความแนะนำ ความเชื่อเรื่องการแต่งงานของชาวอิตาลี ความเชื่อเกี่ยวกับหินชารอยต์ ปะการังแดงกับความเชื่อ ความเชื่อเรื่องสะเก็ดดาว สะเก็ดดาวคืออะไร

ความเชื่อเรื่องทำไมคนโบราณ ห้ามกินเนื้อมนุษย์

ความเชื่อเรื่องทำไมคนโบราณ ห้ามกินเนื้อมนุษย์

ความเชื่อเรื่องทำไมคนโบราณ ห้ามกินเนื้อมนุษย์   บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ มาฝากกัน อยากทราบไหมว่าเนื้อมนุษย์รสชาติอร่อยขนาดไหน ทำไมคติความเชื่อการห้ามกินเนื้อคนมีมานานแล้ว ฆาตรกรกินเนื้อคนสารภาพว่าเนื้อคนรสชาติคล้ายเนื้ออะไร เนื้อตรงไหนอวัยวะใดอร่อยที่สุด   สมัยก่อนคริสต์ศักราชเฮโรโดทุส บิดาแห่งประวัติศาสตร์กล่าวว่ามนุษย์เผ่าที่อยู่ทางกรีกตะวันออกชอบการกินเนื้อคน เพราะหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหนึ่งคือการขาดแคลนอาหาร เนื่องจากสมัยก่อนการอยู่ท่ามกลางพายุหิมะ อาหารหายากการกินเนื้อเพื่อนร่วมเผ่าที่ตายเป็นการประทังชีวิต   ในประเทศจีนมีความเชื่อว่าการกินเนื้อคนจะเพิ่มพลัง โดยเฉพาะตับ สมัยก่อนมีการซื้อตับนักโทษประหารมาบดทำยา นำเลือดมาดื่มเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้ตนกลับเป็นหนุ่มสาว และการนำทารกมาปรุงอาหารเพราะเชื่อว่าจะเสริมเรื่องทางเพศ ส่วนรสชาติเนื้อคนเป็นอย่างไรมีคำสารภาพจากฆาตกรในทำนองเดียวกันโดยเฉพาะอิสเซะ ซางาวะ ชาวเอเชียฆาตรกรฆ่าคนกินเนื้อคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ว่าเนื้อคนมีรสชาติอร่อยที่สุดกว่าบรรดาเนื้อสัตว์ทุกชนิด เพราะรสชาติคล้ายปลาทูน่า โดยเฉพาะเนื้อบริเวณไขมันที่ท้อง คือบริเวณเนื้อที่อร่อยที่สุด อามิน ไมร์เวส ฆาตกรกินคนชาวเยอรมันว่าเนื้อมนุษย์รสชาติคล้ายเนื้อหมูขมกว่าเล็กน้อย แต่การกินเนื้อคนทางการแพทย์เชื่อว่าเป็นโรคผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งที่มนุษย์ปกติไม่ปฏิบัติกัน   บางความเชื่อเผ่ากินคนที่ป่าอเมซอนเชื่อว่าการกินคนที่เสียชีวิตแล้วจะทำให้วิญญาณคนที่เสียชีวิตจะไปสวรรค์ โดยเริ่มจาก การนำใบไม้ชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตในบริเวณที่อาศัยมาเรียงไว้ก่อนที่จะนำศพคนที่ตายมาวาง ชำแหละตากแห้งให้แมลงมากิน ประมาณหนึ่งเดือนจนกระทั่งร่างเป็นกระดูก นำมาบดลงในซุปแบ่งกันกินทั้งเผ่า เชื่อว่าวิญญาณคนที่ตายจะไปสวรรค์ เนื้อมนุษย์คือเนื้อต้องห้ามเพราะผู้ที่จะกินเนื้อคนต้องฆ่าคนให้ตายเสียก่อน ทางพุทธศาสนาว่าคือบาป มีการห้ามนำเนื้อมนุษย์มาใส่บาตร บางความเชื่อซ่อนอุบายไว้สอน ไว้ห้ามลูกหลานปฏิบัติ       ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล […]

10 ประโยชน์ของน้ำขิง ดื่มแล้วดีต่อสุขภาพ สรรพคุณเพียบ

10 ประโยชน์ของน้ำขิง ดื่มแล้วดีต่อสุขภาพ สรรพคุณเพียบ

10 ประโยชน์ของน้ำขิง ดื่มแล้วดีต่อสุขภาพ   ขิง สมุนไพรไทยคู่ครัวที่สามารถหาได้ง่าย นอกจากใช้ประกอบอาหารแล้ว ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้อีกด้วย อีกทั้งยังนิยมนำไปต้ม หรือสกัดเป็น “น้ำขิง” สำหรับดื่มเพื่อสุขภาพ ประโยชน์ของน้ำขิงสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ อีกทั้งยังมีสรรพคุณดีๆ อีกมากมายที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มา วันนี้ เลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวมาให้ได้อ่านกัน..   สมุนไพรใกล้ตัว สรรพคุณดีๆ ที่ไม่ควรมองข้าม ประโยชน์ของน้ำขิงอุดมไปด้วยคุณค่าของวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินเอ, วิตามินบี 1, วิตามินบี 2, วิตามินซี, ธาตุฟอสฟอรัส, ธาตุแคลเซียม เป็นต้น ในปัจจุบัน “ขิง” ถูกนำมาสกัดเป็นเครื่องดื่มสำเร็จรูปสำหรับดื่มได้อย่างสะดวก บางคนก็อาจนำขิงมาต้มเป็นเมนูน้ำขิงร้อนๆ เพื่อสุขภาพ แต่หากใครไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรฉุนๆ ก็สามารถนำไปผสมกับน้ำผึ้งเพิ่มรสชาติหอมหวานก็ได้ ประโยชน์ของการดื่มน้ำขิงผสมน้ำผึ้งจะช่วยบำรุงลำไส้ และช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณด้านอื่นๆ ที่มีผลดีต่อร่างกายอีกมากมาย     1. กระตุ้นระบบย่อยอาหาร น้ำขิงร้อนๆ จะมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นระบบการย่อย บรรเทาอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหาร หากใครมีอาการอาหารไม่ย่อย รู้สึกจุกเสียดท้อง แน่นเฟ้อ หรือท้องอืด สามารถกินน้ำขิงเพื่อช่วยบรรเทาได้   […]