ตั้งชื่อ ลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธ - เลขเด็ดออนไลน์


ตั้งชื่อ ลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธ

ตั้งชื่อ ลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธ

ตั้งชื่อ ลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธ

 

บทความนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ เกี่ยวกับ วิธีตั้งชื่อลูก มาฝากกัน ชื่อมงคล สำหรับ คนเกิดวันพุธ กลางวัน โดยเฉพาะผู้หญิง โดยทั่วไปแล้ว คนเกิดวันพุธกลางวัน นั้น มีตัวอักษรที่ห้ามใช้ หรือ ที่เรียกว่า กาลกิณี ห้ามมีตัวอักษรพวกนี้อยู่ในชื่อจริงของคุณ เป็นไปได้ให้เลี่ยงใช้ตัวอื่นแทน ไปดูกันค่ะว่าชื่อนามไพเราะ ชื่อมงคลคนเกิดวันพุธกลางวันนั้น มีชื่อไหนบ้างที่เป็นแนวทาง แล้วจะช่วยส่งเสริมเพิ่มพูนให้เป็นคนดี มีเงินมีทอง มีผู้ใหญ่สนับสนุนเมตตา

 

ตั้งชื่อ ลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธ

 

ตั้งชื่อมงคล เปลี่ยนชื่อ คนที่เกิดวันพุธนั้น ตามความเชื่อโบราณ นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น คนเกิดวันพุธ ห้าม อักขระวรรค กาลกิณี โดยเด็ดขาด แบ่งได้ดังนี้

บริวาร

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

อายุ

ด ต ถ ท ธ น

เดช

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

มนตรี

ก ข ค ฆ ง

อุตสาหะ

อ สระ

ศรี

ย ร ล ว

มูลละ

ศ ษ ส ห ฬ ฮ

กาลกิณี

จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 

ตั้งชื่อ ลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธ

 

ตั้งชื่อลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธ

กรพันธุ์  อ่านว่า  กอ – ระ – พัน  แปลว่า  ทับทิม

กรพินธุ์  อ่านว่า  กอ – ระ – พิน  แปลว่า  ทับทิม

กวินทิพย์  อ่านว่า  กะ – วิน – ทิบ  แปลว่า  ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์

กษิรา  อ่านว่า  กะ – สิ – รา  แปลว่า  น้ำนม

กัณฐมณี  อ่านว่า  กัน – ถะ – มะ – นี  แปลว่า  ของที่รัก

กันย์สินี  อ่านว่า  กัน – สิ – นี  แปลว่า  สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ

กานต์รวี  อ่านว่า  กาน – ระ – วี  แปลว่า  พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม

คันธมาลี  อ่านว่า  คัน – ทะ – มา – ลี  แปลว่า  ดอกไม้หอม

ฆรวัณณ์  อ่านว่า  คะ – ระ – วัน  แปลว่า  เป็นที่ยินดีในบ้าน

ฐานิตา  อ่านว่า  ถา – นิ – ตา  แปลว่า  ผู้มีฐานะ

ฐิตาภรณ์  อ่านว่า  ถิ – ตา – พอน  แปลว่า  เครื่องประดับที่ถาวร

ฐิตารีย์  อ่านว่า  ถิ – ตา – รี  แปลว่า  มั่นคงและประเสริฐ

ฑิตยา  อ่านว่า  ดิด – ตะ – ยา  แปลว่า  เก่งดังนักปราชญ์

ณัฏฐกานต์  อ่านว่า  นัด – ถะ – กาน  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ณัฐกฤตา  อ่านว่า  นัด – กริด – ตา  แปลว่า  ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์

ณัฐธยาน์  อ่านว่า  นัด – ทะ – ยา  แปลว่า  การเพ่งพินิจของนักปราชญ์

ณัฐสุรางค์  อ่านว่า  นัด – สุ – ราง  แปลว่า  เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง

ดารานาถ  อ่านว่า  ดา – รา – นาด  แปลว่า  ชื่อนักปราชญ์

ดาลิศ  อ่านว่า  ดา – ลิด  แปลว่า  ภูเขา

ตรรปนีย์  อ่านว่า  ตับ – ปะ – นี  แปลว่า  เป็นที่พอใจ

ตรีทิพยนิภา  อ่านว่า  ตรี – ทิบ – พะ – ยะ – นิ – พา  แปลว่า  เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ตวงรัตน์  อ่านว่า  ตวง – รัด  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชรนิลจินดา

ทัสนันทน์  อ่านว่า  ทัด – สะ – นัน  แปลว่า  ชอบดู

ทิพย์ประภาพ  อ่านว่า  ทิบ – ประ – พาบ  แปลว่า  มีอำนาจทิพย์

ทิพรดา  อ่านว่า  ทิบ – พะ – ระ – ดา  แปลว่า  ยินดีในสิ่งที่เป็นทิพย์

เทวิกา  อ่านว่า  เท – วิ – กา  แปลว่า  เทพธิดา

ไทศิกา  อ่านว่า  ไท – สิ – กา  แปลว่า  ผู้สั่งสอน

ธารตรี  อ่านว่า  ทา – ระ – ตรี  แปลว่า  ผู้ค้ำจุน

นัทธ์หทัย  อ่านว่า  นัด – หะ – ไท  แปลว่า  ใจอันผูกพันไว้

นันท์นภัส  อ่านว่า  นัน – นะ – พัด  แปลว่า  มีความสุขดุจสวรรค์

นันท์มนัส  อ่านว่า  นัน – มะ – นัด  แปลว่า  ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน

นันท์ลินี  อ่านว่า  นัน – ลิ – นี  แปลว่า  หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข

นิศานาถ  อ่านว่า  นิ – สา – นาด  แปลว่า  พระจันทร์

นิษฐเนตร์  อ่านว่า  นิด – ถะ – เนด  แปลว่า  ที่พึ่งอันมั่นคง

นุตประวีณ์  อ่านว่า  นุด – ประ – วี  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย

บาลิกา  อ่านว่า  บา – ลิ – กา  แปลว่า  ผู้ดูแล (เพศหญิง)

บุณิกา  อ่านว่า  บุ – นิ – กา  แปลว่า  ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม

บุษปวัน  อ่านว่า  บุด – สะ – ปะ – วัน  แปลว่า  ป่าดอกไม้

ปฏีรา  อ่านว่า  ปะ – ตี – รา  แปลว่า  ไม้จันทน์หอม

ปภาดา  อ่านว่า  ปะ – พา – ดา  แปลว่า  รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว

 

ตั้งชื่อ ลูกสาว ชื่อมงคล คนเกิดวันพุธ

 

 

 

ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com

 

เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม.

*** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน ***

ต้องที่นี่ >>> เลขเด็ดออนไลน์ <<<

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : พจนานุกรมภาษาไทย

ภาพจาก : Pixabay , โซเชียลมีเดี่ย

อัพเดทข่าวหวย ดวงรายวัน เลขเด็ดวันนี้ เลขมงคล ทำนายฝัน คลิกติดตามได้ที่นี่

เรื่องน่าสนใจ

เหลือเชื่อ!! ใครมีลายมือเป็นกากบาทที่ฝ่ามือ ดูด่วน!! ความหมายที่ซ่อนอยู่ใน “เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ”

ความหมายที่ซ่อนอยู่ใน “เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ” ใครมีลายมือเป็นกากบาทที่ฝ่ามือ ดูด่วน!! เพราะคุณคือคนที่โชคดีมาก หายากสุดๆ!   ความหมายที่ซ่อนอยู่ใน “เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ” เหลือเชื่อ!! ใครมีลายมือเป็นกากบาทที่ฝ่ามือ ดูด่วน!! เรื่องของการดูดวง ทำนายโชคชะตา ใช่ว่าจะดูจากวันเดือนปีเกิดอย่างเดียว เรื่องของการดูลายมือ ก็เป็นศาสตร์ที่มีการทำมาช้านานมาก ตั้งแต่สมัยโบราณ อย่างเรื่องลายมือนี้นั้น ก็มีแบ่งออกไปลายอย่าง หลายแบบ อย่างเรื่องลายมือบน ฝ่ามือที่เป็นกากบาท นั้น ถือว่าเป็นเรื่องยากอย่างมากเลยทีเดียว ที่คนจะมีลายมือแบบนี้ มันมีความสำคัญอย่างไร จะโชคดียังไง เราลองมาดูควมหมายของมันกันดู ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ ความหมาย คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวา หรือมีทั้ง 2 ฝ่ามือเลยก็ดี มักจะขึ้นอยู่ในลายมือของ ผู้มีเหตุมีผล ชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกๆ คน ส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของเจ้าอาวาส เกจิ อาจารย์ ครู บาร์อาจารย์ หรือผู้ชำนาญการทางด้านด้านหนึ่ง     และเช่นเดียวกันถ้าผู้มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนี้ไปกลั่นแกล้งใครหรือทำผิดประการใดก็โดนทำโทษเช่นเดียวกัน ก็เรียกว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึ่ง ทางพระเขาเรียกว่า “เส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้ว” บางที่ยังหมายถึงคนระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คน บางคนบวชพระไม่สึก บางคนทำหน้าที่ครู […]

เสริมดวงมงคล เลือกท่องเที่ยวต้นปี ควรเลือกที่ไหนดี

เสริมดวงมงคล เลือกท่องเที่ยวต้นปี ควรเลือกที่ไหนดี   รัฐบาลสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว เพราะคือการพักผ่อน สร้างความสุขให้ชีวิต กระตุ้นเงินไหลเวียนในระบบและคือวิธีเสริมดวงวิธีหนึ่งสำหรับคนวัยทำงาน จะเสริมดวงการเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา และสุขภาพสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพ เพราะหลายคนอาจเคร่งเครียดกับการทำงาน เชื่อว่าคงไม่มีความสุข บางคนอาจคิดว่าดวงตนเองไม่ดีเพราะชีวิตมีแต่ความสับสน ดังนั้นใครได้มีช่วงเวลา ลาหยุดพักร้อน หรือช่วงสถานการณ์โรคระบาดนี้  เลขเด็ดออนไลน์ จะแนะนำวิธีเสริมดวง   ท่องเที่ยวปีนเขา สำหรับคนทำงานมีความเครียด แรงกดดันจากการทำงาน เจ้านายดุด่าประจำ การเสริมดวงโดยการท่องเที่ยวแบบปีนเขาขึ้นที่สูงมองไกล ๆ จะเสริมดวงโชคลาภจากการทำงานเพราะการปีนที่สูงจะเสริมเรื่องการยกระดับดวงที่ร้ายสู่ดวงดี เที่ยวป่า คนทำงานที่มีปัญหาเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ดอกไม้ป่าที่สวยงามจะช่วยเรื่องความร่าเริง ปลดปล่อยแรงกดดันภายในใจ การไปเที่ยวป่าสูดกลิ่นดอกไม้นานาชนิด อย่างเต็มปอด ไปพร้อม ๆ กับการจินตนาการความสุข จะเสริมดวงความรัก มิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน การไปเที่ยวป่าจะเสริมดวงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ เพราะป่าไม้คือบ้านใหญ่ที่สรรพสัตว์ ออกหาอาหาร ฉะนั้นป่าเปี่ยมไปพร้อมด้านพลังชีวิต การไปท่องเที่ยวป่าจะทำให้สมองปลอดโปร่ง   เที่ยวทะเล คนทำงานด้านการออกแบบ การตลาด งานที่อาศัยความคิดสร้างสรรค์ การไปเที่ยวทะเลช่วยเปิดมุมมองชีวิต เรื่องการงานทะเลกระตุ้นด้านความคิดนอกกรอบ ในด้านการศึกษา การไปเที่ยวทะเลจะเสริมดวงเรื่องการเติบโตทางความคิด นอกจากทะเลจะเสริมดวงที่กล่าวแล้วการเที่ยวทะเลจะเสริมดวงเรื่องความสัมพันธ์ วัดโบราณ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องแข่งขันกันเรียน แล้วสอบปลายภาคเตรียมสำเร็จการศึกษา การไปเที่ยวตามหอศิลปะ วัดโบราณจะเสริมดวงด้านการเรียนเพราะ […]

เลพิโดไลต์ อัญมณีเสริมมงคลด้านความสงบ

เลพิโดไลต์ อัญมณีเสริมมงคลด้านความสงบ   บทความนี้ เลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อของอัญมณีเสริมมงคล มาฝากกัน.. “เลพิโดไลต์” อัญมณีที่มีพลังในการเสริมมงคลด้านความสงบ บำบัดอาการบาดเจ็บทางจิตใจ ขจัดสิ่งชั่วร้าย เสริมฮวงจุ้ยภายในบ้าน เป็นหินแห่งความสงบ ไม่มีรูปทรงที่แน่ชัด เป็นอนุภาคเล็กอยู่ในชั้นดินหรือมองดูเหมือนเป็นแผ่น ๆ ชั้น ๆ อยู่บนพุ่มคริสตัล หรือบางที่ก็มีลักาณะเหมือนดอกไม้สีม่วงส่องแสงแวววาวอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ ที่พบบ่อย ๆ คืองอกรวมอยู่กับทูร์มาลีนสีชมพู เป็นหินที่มีความงดงามแต่บอบบาง   ในสมัยโบราณนิยมใช้หินชนิดนี้ในการขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากร่างกาย ชนอินเดียนแดงเผ่าเชโรกี มักวางหินชนิดนี้ไว้ในบ้าน เพื่อช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากสถานที่อยู่อาศัย เหมาะสำหรับคนที่คิดว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์ยุ่งเหยิง บ้านร้อนเป็นไฟ หรือที่ทำงานมีปัญหากำลังมีความระส่ำระสาย จำเป็นต้องอยู่ร่วมกับศัตรูคู่อาฆาต ก็สามารถใช้หินชนิดนี้ เป็นปราการป้องกัน และขจัดภัยได้       ติดตามอ่านความเชื่อ และคำทำนายแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.lekdedonline.com เลขเด็ดออนไลน์ ตรวจผลหวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ แนวทางหวย รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย และยังมี วิธีการขอหวย สถานที่ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยรวบรวมมให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่านศึกษากันอย่างครบครัน แนวทางที่ทางเว็บเรานำมาแบ่งปันให้คนรักหวยได้ชม. *** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย […]

ความเชื่อคนโบราณ เกี่ยวกับน้ำหอมเป็นอย่างไร

ความเชื่อคนโบราณ เกี่ยวกับน้ำหอม   วันนี้ ทางเลขเด็ดออนไลน์ ได้นำเรื่องราวความเชื่อโบราณ มาฝากกัน “น้ำหอม” คือหนึ่งสิ่งที่สาว ๆ ใช้ในการสร้างเสน่ห์ตนเองให้ชายหนุ่มที่ตนหลงรักหลงใหล แล้วเชื่อว่าสาว ๆ บางคนใช้น้ำหอมบางกลิ่นทำให้ชายหนุ่มอยู่ในภวังค์ดั่งต้องมนต์เสน่หา คนโบราณมีความเชื่อเรื่องน้ำหอมอย่างไร   ความเชื่อที่เล่ากันมาว่าการให้น้ำหอมแด่คนรักจะทำให้เลิกรากัน เพราะนานวันรักจะจืดจางอย่างน้ำหอมที่ฉีดย่อมจางหายไป คติความเชื่อนี้มีในกลุ่มคนไทยและคนลาว ความเชื่อเรื่องนี้มีนัยว่าเมื่อคนรักใช้น้ำหอมที่อีกฝ่ายมอบให้จะเสริมเสน่ห์ให้เพศตรงข้ามหันมาสนใจหลงใหล เกิดความหลงรักจนกระทั่งเกิดการปันใจ และที่สุดต้องนอกใจเลิกรากันไป เพราะการได้กลิ่นจะส่งผลกับความรู้สึกคนต่างกัน   กล่าวคือ กลิ่นน้ำหอม กลิ่นหนึ่งอาจเป็นสิ่งเร้าให้ผู้รับกลิ่นเกิดความรู้สึกหลงใหลดั่งต้องมนเสน่ห์ ในขณะที่ผู้รับกลิ่นคนอื่นอาจไม่รู้สึกเช่นนั้น ความเชื่อนี้แฝงอุบายจากคนโบราณสืบกันมา เพราะคงห่วงลูกหลานจะมักมากเรื่องความรักความใคร่ จนเกิดปัญหาการหึงหวง การอาฆาตพยาบาท การเข่นฆ่าแย่งชิงอย่างที่เคยเกิดเป็นข่าว เป็นสิ่งที่ไม่ดี ดังนั้นมีข้อห้ามการมอบน้ำหอมแด่คนรัก แต่ทุกความเชื่อย่อมมีการแก้เคล็ดโดยฝ่ายรับมอบเงินให้ฝ่ายให้เป็นเสมือนการซื้อน้ำหอม   นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าไม่ควรมอบน้ำหอมให้เพื่อนเพราะจะทำให้เลิกคบกัน ฤาอาจเป็นเพราะเกรงว่า จะเกิดบุคลิกการเด่นเสมอกัน ยิ่งมอบน้ำหอมกลิ่นเดียวกันแด่เพื่อน เสน่ห์ที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวน้ำหอมห้ามใช้ร่วมกัน อานุภาพน้ำหอมจะดึงพลังที่ซ่อนเร้นแต่ละคนออกมา ผลอาจจะเกิดให้เพื่อนรักดูเด่นกว่า ส่วนการใช้น้ำหอมควรทาใต้ข้อมือตรงชีพจร ห้ามใส่ที่เสื้อ เพราะกลิ่นจะจางไปอย่างรวดเร็ว   คนไทยโบราณ เริ่มรู้จักน้ำหอมมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ จุดประสงค์หนึ่งคือคนไทยโบราณหาทางป้องกันแมลงกัดเสื้อผ้า จากการนำกลิ่นธรรมชาติป้องกัน จนกระทั่งนำมาใช้กับตัว แต่น้ำหอมที่ว่าจะอยู่ในรูปน้ำปรุงแต่งจากดอกไม้ธรรมชาติไม่มีสารสังเคราะห์ปน ดอกไม้ที่ว่าคือดอกไม้ไทยเช่นดอกมะลิ ดอกแก้ว […]